MOJE MALÁ KNIHA PÍSMENEK - seznámení s písmenky Živé abecedy

Ročník:
Kategorie:
Počet stran:
30
Velikost: 4.17 MB
Nahráno:
Naposledy upraveno:
6. 7. 2022
Cena:
55 Kč vč. DPH
Sdílet:

9 mini knížeček k seznámení s písmenky A E I O U M L S P

- 4 tvary písmenka, obrázky, jejich názvy začínají nebo obsahují dané písmenko

Učitelka si s dětmi o písmenku povídá, vše, co je v knížečkách musí být velmi dobře vysvětleno.

Doporučuji pracovat společně (je možné si knížečku otevřít na tabuli přes např. dataprojektor.

Vysvětlete také dětem, jak psát dané písmenko – kde začít, kam vede čára, kterou čáru píšeme jako první… všechny znáte metodiku nácviku písma. 

 

Děti si nejprve knížečku složí podle přerušované čáry (pomocí pravítka).

Poté podle zadání jim zadávejte úkoly – vybarvi, zakroužkuj,

vystřihni a nalep písmena - tiskací (velká x malá), psací (v x m).

Děti si tak hravou formou osvojí 4 tvary písmen, hrají si s obrázky, kde v názvech těchto obrázků hledají dané písmenko, obtahují tvary písmen a zkoušejí je samy psát.

Další produkty od autora HRAVĚ VÝUKOU - Učitelka Věrka

2261
Český jazyk - čtení
1., 2., 3.
Didaktické hry
Děti píší na linky první písmena obrázků v řádku. Vznikne slovo. Děti dále mohou se slovy pracovat - určit pčet slabik
43.00 Kč
27554
Český jazyk - čtení
2., 3., 4.
Pracovní listy
„Pomocí nabídky slov, encyklopedií, internetu zjisti informace o různých živočiších a napiš o nich pár vět.“ - 16 karet
44.00 Kč
263752
Český jazyk
2., 3.
Didaktické hry
„Přečti si slova u obrázků. Vyber, kterou souhlásku do slov doplníš. Označ je sponkou. Správnost si zkontroluj na zadní
52.00 Kč
36183
Český jazyk
2., 3.
Didaktické hry
„Přiřaď kartičku se slovem a obrázkem ke správnému slovnímu druhu /ke správnému názvu – osoba, zvíře, věc, vlastnost
77.00 Kč
MOJE MALÁ KNIHA PÍSMENEK - seznámení s písmenky Živé abecedy MOJE MALÁ KNIHA PÍSMENEK - seznámení s písmenky Živé abecedy
9 mini knížeček k seznámení s písmenky A E I O U M L S P - 4 tvary písmenka, obrázky, jejich názvy začínají nebo obsahují dané písmenko Učitelka si s dětmi o písmenku povídá, vše, co je v knížečkách musí být velmi dobře vysvětleno. Doporučuji pracovat společně (je možné si knížečku otevřít na tabuli přes např. dataprojektor. Vysvětlete také dětem, jak psát dané písmenko – kde začít, kam vede čára, kterou čáru píšeme jako první… všechny znáte metodiku nácviku písma.    Děti si nejprve knížečku složí podle přerušované čáry (pomocí pravítka). Poté podle zadání jim zadávejte úkoly – vybarvi, zakroužkuj, vystřihni a nalep písmena - tiskací (velká x malá), psací (v x m). Děti si tak hravou formou osvojí 4 tvary písmen, hrají si s obrázky, kde v názvech těchto obrázků hledají dané písmenko, obtahují tvary písmen a zkoušejí je samy psát.
UUCZ-54067
Český jazyk - čtení>Český jazyk - psaní>Pracovní listy>1.
55.00