Materiály od uživatele HRAVĚ VÝUKOU - Učitelka Věrka

565020
Matematika
2.
Didaktické hry
„Procvičujte násobení a dělení 2 – 5. Správný výsledek zakolíčkujte a zkontrolujte na zadní straně.“ Materiál slouží k
53.00 Kč
553185
Český jazyk - čtení
2., 3., 4.
Pracovní listy
„Co víš o včele? Pracuj s textem a dozvíš se víc.“ Materiál slouží k práci s textem, čtení s porozuměním pomocí metod
55.00 Kč
549843
Český jazyk - čtení
2., 3.
Didaktické hry
„Máte rádi jaro? „Prohlédněte si jarní obrázky a ke každému přiřaďte správný text.“ Materiál slouží k procvičení čtení s
53.00 Kč
549841
Matematika
1.
Didaktické hry
„Která čísla leží před a která za 13? A které leží hned před a hned za 13? Napiš a pak smaž.“ Materiál slouží k
53.00 Kč
548529
Český jazyk - gramatika
2., 3.
Didaktické hry
„Co to Ufínci říkají? Nerozumíš? Napiš věty správně česky.“ Materiál slouží k procvičení učiva tvary slov (podst. jmen)
53.00 Kč
536625
Český jazyk - čtení
1., 2.
Skládačky
„Znáš písmenka abecedy? Poskládej k sobě všechny 4 tvary písmen a slož obrázek.“ Materiál slouží k procvičení všech 4
49.00 Kč
536010
Matematika
1.
Didaktické hry
„Sčítej a odčítej do 10. Vymýšlej slovní úlohy, zapisuj příklady a vypočítej je.“ Materiál slouží k procvičování sčítání
54.00 Kč
532774
Český jazyk
1.
Didaktické hry
„Která slabika ve slově chybí? Vyber ji a doplň.“ Materiál slouží k procvičení učiva „slabiky“, stavba slova. Jedná se o
52.00 Kč
518200
Český jazyk
2.
Pracovní listy
„Jaro je tady! Uč se a bav se.“ Materiál slouží k procvičení učiva 2. ročníku (na jaře) zábavnou formou. Jedná se o
53.00 Kč
498777
Český jazyk - gramatika
3.
Ostatní
„Vytvoř si přehled vyjmenovaných slov a slov, na které si musíš dát pozor.“ Materiál slouží k procvičování učiva, jako
29.00 Kč
498758
Matematika
2.
Ostatní
„Vytvoř si přehled malé násobilky. Použij ho ke kontrole výpočtů.“ Materiál slouží k procvičování učiva, jako pomůcka
25.00 Kč
491683
Matematika
2.
Didaktické hry
„Uč se násobilku hrou. Přiřazuj k sobě to, co k sobě patří. Sestav řadu násobků.“ Materiál slouží k vyvození učiva
55.00 Kč