Materiály od uživatele Věra Kořistková

 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Karty jsou ve dvou úrovních obtížnosti: 24 karet jednodušších ( 2 kratší věty – každá na jednom řádku) 24 karet
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
6 karet k demonstraci / výzdobě /A4 + 12 karet pro děti - kroužkování stejných tvarů Výukové karty A4 je možné použít k
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
9 karet k demonstraci / výzdobě /A4 + 14 karet pro děti – kroužkování stejných tvarů Výukové karty A4 je možné použít k
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
28 karet x 8 příkladů + řešení na zadní straně Děti vypočtou příklady a na kraji karty (násobení vlevo, dělení vpravo)
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Materiál můžete použít jako výzdobu např. třídy, chodby… Je možné použít i při výuce v prvouce /přírodovědě/ a na Den
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
24 karet Děti do karty zapisují písmenka tak, jak jdou v abecedě po sobě. Každá karta obsahuje několik částí abecedy v
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Vyber správnou první slabiku názvu obrázku a tuto slabiku označ kolíčkem. Slabiky se souhláskami m, l, s, p, s, t, j. 22
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Děti mohou pracovat samostatně nebo ve dvojicích. Já tento materiál využívám při skupinové práci – každá skupinka plní
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
"Počítej a skládej." Děti skládají čtverce k sobě podle hodnoty čísla, která je dána ve čtverečku uprostřed – přidají
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Děti skládají k písmenkům (středový pětiúhelník) 5 obrázků, jejichž názvy začínají daným písmenem. Pokud chcete kartičky
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Materiál je možné použít při vyvozování písmenek. Děti dostanou list s probíraným písmenkem. Společně si řekněte názvy
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
50 karet Kartičky jsou ve dvou úrovních obtížnosti: - 25 karet – lehčí úroveň – zelený rámeček - 25 karet – těžší úroveň
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Ozdobné pásy můžete použít k výzdobě vaší třídy, která tak bude veselejší. Materiál obsahuje: - ozdobný pás k vytištění
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Děti na listu zakroužkují dané písmenko ve všech slovech. Může následovat společná kontrola (podle schopností dětí)
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Ozdobné pásy můžete použít k výzdobě vaší třídy, která tak bude veselejší + omalovánky pirátů pro děti. Ozdobné pásy
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Ozdobné pásy můžete použít k výzdobě vaší třídy, která tak bude veselejší + omalovánky pirátů pro děti. Ozdobné pásy
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
8 různých ozdobných pásů - k použití pro výzdobu třídy, která tak bude veselejší. Ozdobné pásy jsou k použití k výzdobě
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Děti přikládají k sobě všechny 4 tvary písmenek + obrázek, který písmenkem začíná. - 34 puzzle - barevná verze + 34
X