Práce s pohádkou: O Červené Karkulce

Jedná se o vzdělávací materiál pro MŠ. Materiál rozvíjí dramatickou výchovu a předčtenářskou gramotnost (receptivní dovednost v jazykovém kontextu – poslech s porozuměním a práce s lit. dílem).

Očekávané výstupy: domluvit se slovy i gesty, improvizovat, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu, vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (dramatických), zachycovat a vyjadřovat své prožitky dramatickou improvizací, správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči, vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách, vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se), domluvit se slovy i gesty, improvizovat, porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách), formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat, učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, sledovat a vyprávět příběh, pohádku, popsat situaci (skutečnou, podle obrázku), projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost. Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (dramatických) i ve slovních výpovědích k nim, vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo, být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem, uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat, neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit jeho důsledkům.

Jedná se o vzdělávací materiál pro MŠ. Materiál rozvíjí dramatickou výchovu a předčtenářskou gramotnost (receptivní dovednost v jazykovém kontextu – poslech s porozuměním a práce s lit. dílem).

Přidávám soubor s tematikou známé pohádky:,, O Červené Karkulce. Jedná se o lidovou pohádku se sbírky bratří Grimmů. Soubor obsahuje:

·Text pohádky

Práce s pohádkou:

·Poslech s porozuměním (Otázky k pohádce)

·Obrázky děje (Dějová posloupnost)

(Každý obrázek je očíslovaný a stejné číslo je i v textu - učitel ukáže tento obrázek a čte stejně očíslovaný text děje.)

·Masky pohádce (k dramatizaci pohádky dětmi – barevná a černobílá verze masky - vlk.)

Pohádku lze obecně využít v tématech: Rodina, lesní zvěř, Houby, Můj domov, vesnice (město), Les, aj. Masky jsem si vytvořila na základě toho, že jsem nikde nenašla masky na internetu a u nás v MŠ nejsou.

Jak píšu vždy: Masky jsem si vyrobila z důvodu, protože mám s maskami, které jsem našla na internetu, jeden velký ,, problém". Nejsou přizpůsobené velikosti dětské hlavy a hlavně většina z nich jsou dělány přes dětský nos. Dítě předškolního věku pak nemůže v masce dýchat a kolikrát i hůř, má nedostatečný otvor na pusu.

Masky mám odzkoušené na dětech (jsou přizpůsobené velikosti jejich hlavy, umístění očí a nepřesahují přes nosní dírky, takže dítě může svobodně mluvit a dýchat).

Přeji hodně zábavy :),

 

Učitelka Zuzka

Zdroje obrázků: Canva, vlastní autorské obrázky, Microsoft image creator

Další produkty od autora Bc. Učitelka Zuzka

289679
Nezařazené k předmětu
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, 1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Speciální pedagogika
Didaktické hry
Soubor obsahuje obrazový materiál (třísložkové karty), kde učitel děti seznamuje a vede s nimi rozhovor o Velikonocích
28.00 Kč
255685
Přírodověda
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.
Pracovní listy
Lze vymalovat pomocí barev - inkoustu a polepit vatou. Jednoduchá, ale velmi efektivní výtvarná činnost. Rozvoj
0.00 Kč
305313
Přírodověda
Batole (1 - 3 roky), MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, 1., 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ, Speciální pedagogika
Výzdoba třídy
Nabízím edukační pomůcky ke hře ,,Boudo, budko". Soubor obsahuje: Masky pro děti všech zvířat (myš, žába, zajíc, liška
45.00 Kč
432228
Český jazyk
Batole (1 - 3 roky), MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, 1., 2., 3., 4., 5., 6., ZŠ – 1. STUPEŇ, Speciální pedagogika
Omalovánky
Přidávám soubor s tematikou známe pohádky: ,,Rukavičko, rukavičko, kdo v tobě přebývá?” (Obměna dramatické pohádky
48.00 Kč
Práce s pohádkou: O Červené Karkulce Práce s pohádkou: O Červené Karkulce
Jedná se o vzdělávací materiál pro MŠ. Materiál rozvíjí dramatickou výchovu a předčtenářskou gramotnost (receptivní dovednost v jazykovém kontextu – poslech s porozuměním a práce s lit. dílem).Očekávané výstupy: domluvit se slovy i gesty, improvizovat, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu, vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (dramatických), zachycovat a vyjadřovat své prožitky dramatickou improvizací, správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči, vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách, vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se), domluvit se slovy i gesty, improvizovat, porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách), formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat, učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, sledovat a vyprávět příběh, pohádku, popsat situaci (skutečnou, podle obrázku), projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost. Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (dramatických) i ve slovních výpovědích k nim, vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo, být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem, uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat, neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit jeho důsledkům.Jedná se o vzdělávací materiál pro MŠ. Materiál rozvíjí dramatickou výchovu a předčtenářskou gramotnost (receptivní dovednost v jazykovém kontextu – poslech s porozuměním a práce s lit. dílem).Přidávám soubor s tematikou známé pohádky:,, O Červené Karkulce. Jedná se o lidovou pohádku se sbírky bratří Grimmů. Soubor obsahuje:·Text pohádkyPráce s pohádkou:·Poslech s porozuměním (Otázky k pohádce)·Obrázky děje (Dějová posloupnost)(Každý obrázek je očíslovaný a stejné číslo je i v textu - učitel ukáže tento obrázek a čte stejně očíslovaný text děje.)·Masky pohádce (k dramatizaci pohádky dětmi – barevná a černobílá verze masky - vlk.)Pohádku lze obecně využít v tématech: Rodina, lesní zvěř, Houby, Můj domov, vesnice (město), Les, aj. Masky jsem si vytvořila na základě toho, že jsem nikde nenašla masky na internetu a u nás v MŠ nejsou.Jak píšu vždy: Masky jsem si vyrobila z důvodu, protože mám s maskami, které jsem našla na internetu, jeden velký ,, problém". Nejsou přizpůsobené velikosti dětské hlavy a hlavně většina z nich jsou dělány přes dětský nos. Dítě předškolního věku pak nemůže v masce dýchat a kolikrát i hůř, má nedostatečný otvor na pusu.Masky mám odzkoušené na dětech (jsou přizpůsobené velikosti jejich hlavy, umístění očí a nepřesahují přes nosní dírky, takže dítě může svobodně mluvit a dýchat).Přeji hodně zábavy :), Učitelka ZuzkaZdroje obrázků: Canva, vlastní autorské obrázky, Microsoft image creator
UUCZ-600365
Český jazyk - čtení>Český jazyk - literatura>Prvouka>Didaktické hry>Přípravy hodiny/lekce>Ostatní>Batole (1 - 3 roky)>MŠ>Školní družina>MŠ - předškoláci>1.>2.>3.>4.>5.>ZŠ – 1. STUPEŇ>Speciální pedagogika>Čtenářská gramotnost 1. stupeň>Emoce>Halloween, Dušičky>Houby>Jaro>Léto>Povolání>Roční období>Rodina>Rostliny>Živočichové>Savci
42.00