Komplexní jazykový rozbor - kartičky

Kategorie:
Počet stran:
21
Velikost: 401.43 KB
Typ souboru: pdf
Nahráno:
Naposledy upraveno:
12. 6. 2022
Sdílet:

Materiál slouží k rozvoji komplexního myšlení v mluvnici. Žáci si netradičně vybírají z různorodých variant, které jsou o větě platné (slovní druhy, větné členy, varianty slov, souvětí aj.)

 

Kartičky jsou náročné, ale když si na tento typ práce s větou žáci navyknou, baví je a skvěle si komplexně procvičí mluvnici.

 

V materiálu najdete 10 různorodých vět/ souvětí, které/á čekají na rozstříhání a procvičení. Lze použít i nerozstříhané jako pracovní list, žáci jen vybarvují, kroužkují, co o větě platí. Některé pojmy se opakují, ale u každé/ho věty/souvětí jsou otázky, které jsou originální a v souboru se neopakují. Součástí materiálu je samozřejmě klíč.

 

Výborné k přípravě na přijímací zkoušky.

119587
Český jazyk - čtení
SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Materiál slouží jako startér do hodin literatury a dílny čtení - podněcuje žáky přemýšlet nad obsahem četby v
45.00 Kč
310787
Český jazyk - literatura
SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Žáci propojují čtení s porozuměním a logické řešení tzv. Einsteinovy hádanky, zároveň se dozvídají z knihovniček
55.00 Kč
4327
Dějepis
5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Materiál 20 karet s historickými zajímavostmi a kuriozitami slouží k rozvoji čtenářské gramotnosti zábavnou formou, je
65.00 Kč
11783
Český jazyk
SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Skvělý materiál k procvičení čtenářské gramotnosti obsahuje 10 samostatných listů z klasických i populárních děl české a
65.00 Kč
Komplexní jazykový rozbor - kartičky Komplexní jazykový rozbor - kartičky
Materiál slouží k rozvoji komplexního myšlení v mluvnici. Žáci si netradičně vybírají z různorodých variant, které jsou o větě platné (slovní druhy, větné členy, varianty slov, souvětí aj.)   Kartičky jsou náročné, ale když si na tento typ práce s větou žáci navyknou, baví je a skvěle si komplexně procvičí mluvnici.   V materiálu najdete 10 různorodých vět/ souvětí, které/á čekají na rozstříhání a procvičení. Lze použít i nerozstříhané jako pracovní list, žáci jen vybarvují, kroužkují, co o větě platí. Některé pojmy se opakují, ale u každé/ho věty/souvětí jsou otázky, které jsou originální a v souboru se neopakují. Součástí materiálu je samozřejmě klíč.   Výborné k přípravě na přijímací zkoušky.
UUCZ-3571
Český jazyk - gramatika>Didaktické hry>8.>9.>ZŠ – 2. STUPEŇ
60.00