Literární pojmy - kolíčky, domino, 2. stupeň ZŠ

Počet stran:
19
Velikost: 1.02 MB
Typ souboru: zip
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
26. 12. 2023
Sdílet:

Literární pojmy

Materiál obsahuje kartičky na určování různých literárních pojmů, na které obvykle děti narazí na 2. stupni ZŠ. Na kartičkách jsou stručné definice.

 

KOLÍČKY

 

Pojmy:

bajka, pověst, romance, pohádka, mýtus, balada,

sci – fi, literatura věcná, lit. umělecká, lit. faktu, drama, lyrika,

epika, personifikace, inverze, apostrofa, metafora, eufemismus,

ironie, tragédie, er-forma, ich – forma, komedie, oxymorón,

alegorie, pointa, román, parodie, povídka, román, novela,

epos, anekdota, gradace, legenda, kontrast, anafora,

Vzdělávací materiál pro ZŠ naplňující výstupy RVP: ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele

 

 

Kartičky zalaminujte, nastříhejte, na zadní stranu udělejte ke správnému řešení tečku lihovou fixou. Žáci přiloží kolíček a sami si zkontrolují.

 

Pro rychlou práci přidávám řešení.

 

DOMINO, JÁ MÁM, KDO MÁ

Ty samé kartičky jsem upravila a nakopírovala do podoby domina. Žáci můžou skládat ve dvojici domino, nebo si zahrát „já mám, kdo má“. Řešení sestavujeme zleva doprava.

 

Aktivitou nepohrdnou ani deváťáci, baví je to víc, než klasické listy na přípravu na přijímačky.

 

Další produkty od autora Eva Šidelková

104931
Český jazyk
5., ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Vytiskněte kartičky oboustranně, zalaminujte a nastříhejte. Na každé jsou 3 slovní spojení, celkem je 48 kartiček
38.00 Kč
209587
Český jazyk
5., 6.
Pracovní listy
Práce s textem - vhodné na Mikuláše, ale lze použít kdykoliv jindy. Žáci se učí shrnovat hlavní informace z textu
38.00 Kč
111065
Český jazyk
ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Materiál obsahuje 20 karet s krátkým textem a jednoduchými mluvnickými úkoly (slovní druhy, vzory, mluvnické kategorie
38.00 Kč
64352
Český jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
U dětí oblíbená hra na 10 - 15 minut. Obcházejí stanoviště, hledají chybně přiřazena slova ke vzorům. Používám i na 2
50.00 Kč
Literární pojmy - kolíčky, domino, 2. stupeň ZŠ Literární pojmy - kolíčky, domino, 2. stupeň ZŠ
Literární pojmy Materiál obsahuje kartičky na určování různých literárních pojmů, na které obvykle děti narazí na 2. stupni ZŠ. Na kartičkách jsou stručné definice.   KOLÍČKY   Pojmy: bajka, pověst, romance, pohádka, mýtus, balada, sci – fi, literatura věcná, lit. umělecká, lit. faktu, drama, lyrika, epika, personifikace, inverze, apostrofa, metafora, eufemismus, ironie, tragédie, er-forma, ich – forma, komedie, oxymorón, alegorie, pointa, román, parodie, povídka, román, novela, epos, anekdota, gradace, legenda, kontrast, anafora, Vzdělávací materiál pro ZŠ naplňující výstupy RVP: ČJL-9-3-06 rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele     Kartičky zalaminujte, nastříhejte, na zadní stranu udělejte ke správnému řešení tečku lihovou fixou. Žáci přiloží kolíček a sami si zkontrolují.   Pro rychlou práci přidávám řešení.   DOMINO, JÁ MÁM, KDO MÁ Ty samé kartičky jsem upravila a nakopírovala do podoby domina. Žáci můžou skládat ve dvojici domino, nebo si zahrát „já mám, kdo má“. Řešení sestavujeme zleva doprava.   Aktivitou nepohrdnou ani deváťáci, baví je to víc, než klasické listy na přípravu na přijímačky.  
UUCZ-74347
Český jazyk - literatura>Domino>Já mám, kdo má>Kolíčkování>ZŠ – 2. STUPEŇ
35.00