Materiály od uživatele Eva Šidelková

Učila jsem 19 let na 2. stupni češtinu a dějepis na malé venkovské škole. Nyní beru jako velkou výzvu učitelství na 1. stupni, kde mám třídu úžasných páťáků. Na 2. stupni pokračuji, navíc jsem si přidala pár hodin na střední škole a webináře pro dospělé. Moje heslo: Nebát se změn a nových věcí! V mých materiálech najdete kartičky, stolní hry, vše kolem čtenářství a práce s textem... češtinu a dějepis.

502968
Český jazyk
5., 6., 7., 8., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
8 pracovních listů na 8 dětských knih. knihy vhodné pro chlapce i dívky od 5. do 8. třídy (pouze jedna je dívčí) různé
32.00 Kč
498087
Český jazyk
3., 4., 5., 6., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Kartičky na rychlé procvičení pádových otázek. Žák má pouze slovní spojení, zapíše mazací fixou na zalaminovanou kartu
25.00 Kč
493978
Český jazyk
4., 5., 6., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Materiál obsahuje 8 křížovek (+ 2 navíc, které poskytuji zdarma na stránkách) na moderní dětské knihy pro kluky i holky
32.00 Kč
470046
Český jazyk
8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Lekce k tématu Trójská válka, 2 vyučovací hodiny, starší žáci ZŠ, 1. ročník SŠ. Vycházíme z poslechu na Youtube, ale
32.00 Kč
450564
Český jazyk
5., 6., 7., 8., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Někdy se stane, že se úkol zadaný v dílně čtení vysloveně nehodí. Žák je například na začátku knihy a my chceme popsat
32.00 Kč
445447
Český jazyk
6., 7., 8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Vzdělávací materiál pro ZŠ naplňující výstupy RVP: ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje
32.00 Kč
431350
Český jazyk
8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Vzdělávací materiál pro ZŠ naplňující výstupy RVP: ČJL-9-3-01 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje
30.00 Kč
425849
Český jazyk
4., 5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Vzdělávací materiál pro ZŠ naplňující výstupy RVP: ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a
38.00 Kč
420267
Český jazyk
4., 5., 6., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Vánoční pohádka - obsahuje 4 strany A4 (na poslední straně jsou otázky k textu). Text není nutné dětem nechávat, můžete
25.00 Kč
416261
Český jazyk
4., 5., 6., 7.
Pracovní listy
Materiál obsahuje 8 listů, na kterých je stručně představena vždy jedna kniha. Anotace + ukázka + křížovka. Informace do
30.00 Kč
393965
Český jazyk
6., 7., 8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Na listě A4 naležato je vždy anotace, ukázka a jednoduché luštění. Informace žáci hledají v textech, procvičují čten
40.00 Kč
377876
Český jazyk
3., 4., 5., 6., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Materiál obsahuje různorodé úkoly na 8 stanovišť. Materiál lze využít různě, nejen na centra aktivit. Obsahuje kartičky
55.00 Kč