MÁME RÁDI POHÁDKY

Ročník:
Kategorie:
Počet stran:
4
Velikost: 84 KB
Typ souboru: pdf
Nahráno:
Naposledy upraveno:
19. 4. 2022
Sdílet:

Očekávaný výstup: odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

  • žáci opraví a napíší správně popletené názvy pohádek (1.úkol)
  • žáci v osmisměrce najdou a barevně vyznačí všechny kouzelné předměty, které se vyskytují v různých pohádkách a poté si pět vyberou a uvedou k nim konkrétní pohádku, kde se s těmito kouzelnými předměty můžeme setkat (2.úkol)
  • žáci vypíší podle šifrovacího klíče z osmisměrky jednotlivá písmena dle zadání, a tím vyluští dva autory českých pohádek pro děti a mládež, písmena označí v tabulce křížkem ( 3.úkol)
  • ze zbývajících nevybarvených i neoznačených písmen sestaví žáci slovo, které označuje jednu pohádkovou postavu, poté ji nakreslí (4.úkol)
  • do připraveného neúplného textu žáci doplní věty vhodným způsobem tak, aby vznikla typická pohádka (5.úkol)

Přínosem této práce je úvod do seznámení žáků s literárním žánrem - pohádka.

Další produkty od autora Mgr. Sylva Kristiánová

2768
Prvouka
3., 4.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků žák vybere k danému obrázku vždy jedno
25.00 Kč
3748
Český jazyk - gramatika
3., 4.
Pracovní listy
Žák užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen. Druh učebního materiálu: pracovní list pro
25.00 Kč
3004
Český jazyk - gramatika
3., 4.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves žák od
25.00 Kč
2687
Prvouka
3., 4.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků - žák vybere k danému obrázku vždy jedno
25.00 Kč
MÁME RÁDI POHÁDKY MÁME RÁDI POHÁDKY
Očekávaný výstup: odlišuje pohádku od ostatních vyprávění žáci opraví a napíší správně popletené názvy pohádek (1.úkol) žáci v osmisměrce najdou a barevně vyznačí všechny kouzelné předměty, které se vyskytují v různých pohádkách a poté si pět vyberou a uvedou k nim konkrétní pohádku, kde se s těmito kouzelnými předměty můžeme setkat (2.úkol) žáci vypíší podle šifrovacího klíče z osmisměrky jednotlivá písmena dle zadání, a tím vyluští dva autory českých pohádek pro děti a mládež, písmena označí v tabulce křížkem ( 3.úkol) ze zbývajících nevybarvených i neoznačených písmen sestaví žáci slovo, které označuje jednu pohádkovou postavu, poté ji nakreslí (4.úkol) do připraveného neúplného textu žáci doplní věty vhodným způsobem tak, aby vznikla typická pohádka (5.úkol) Přínosem této práce je úvod do seznámení žáků s literárním žánrem - pohádka.
UUCZ-3003
Český jazyk - literatura>Pracovní listy>3.
25.00