Afrika 2.-3. třída

Kategorie:
Počet stran:
54
Velikost: 5.79 MB
Typ souboru: pdf
Nahráno:
Naposledy upraveno:
7. 8. 2022
Sdílet:

Materiál obsahuje základní pojmy (můžeme si o nich povídat, promítnout na tabuli, řadit podle abecedy, tvořit věty,.. k AFRICE, zvířátka - žirafu, opice, surikatu, pštrosa, slona, velblouda, lva a to vše ve vykreslovačkách, ve čtení s porozuměním. Materiál obsahuje běhací psaní, diktáty, příklady ( násobilka 1-5, + - do 100 s přechodem přes 10), doplňovací cvičení, slovní druhy, pořádek slov ve větě… ŽIRAFA: Materiál obsahuje 8 PL zaměřených tematicky na žirafu. Hlava – děti vypočítají příklady, do krku vymýšlí jména pro žirafu – seřadí podle abecedy. Do těla doplní vynechaná slova, která najdou v obláčcích – ty učitel rozmístí po třídě, chodbě, zahradě, poté lepí ,,fleky“ žirafě a do nich vypisují slovní druhy. K Žirafě lepí obláčky - ,,pětilístek“, přepis říkanky, obláček s otázkami k textu o žirafě. Příběh o žirafě (UPRAVENO: M.Macourek, Živočichopis) – verze s vynechanými slovy i bez a k tomu nadpis pro ilustraci příběhu…doporučuji si popovídat, jak reagují rodiče, když děti dostanou ,,špatnou“ známku….. OPICE: OPICE: Hlava s informacemi o opici, děti hledají banány pro opici – učitel nakopíruje na žlutý papír, rozmístí po třídě,… děti banány hledají a do vynechaných míst doplňují…k opici nalepí na harmoniku složený papír – půlka A5 a tam hledají, píší informace z kartiček o opicích..(běhací diktát, psaní, …) K opici nalepí palmu – a do palmy píší věty z předtištěné palmy – běhací diktát, psaní… do kmene palmy například násobky nějakého čísla nebo učitel může říkat příklady a děti píší jen výsledky,… 1PL vykreslovačka OPICE - + - do 100 s přechodem přes 10 K opici ještě můžeme nalepit další banány s příklady, se slovy, u kterých děti určí slovní druhy či malé banány, do kterých mají samy napsat slovních druh podle čísla.. SURIKATA: Materiál obsahuje 7 PL. 1PL matematika – vykreslovačka – násobení a dělení do 5 PL – čtení s porozuměním s vynechanými slovy.. PL – slovní druhy PL s obláčky k přilepení k surikatě – pětilístek, otázky k textu a volný k variabilnímu použití..my tvořili verše o surikatě 😊 Surikata s norou s řádky k variabilnímu použití – přepis, opis, do nory uděláme řez a surikata může ,,vykukovat“ PŠTROS: Materiál obsahuje 10 PL zaměřených tematicky na PŠTROSA. 1PL vykreslovačka – slovní druhy 1PL jazykolam 1PL obrázek pštrosa, kterého učitel může použít variabilně – napsat příklady, které potřebuje procvičit,… 1PL – k výrobě záložky pštrosa – přepis části říkanky PL text s porozuměním s vynechanými slovy. Děti hledají vajíčka a dopisují do vynechaných míst správná slova.1 text je i bez vynechaných slov. 1PL s vajíčky – matematika + - do 100, doplňování vynechaných písmen, pětilístek 1PL s předtištěnými vajíčky pro variabilní použití učitele 1PL do VV 1PL - slovosled VELBLOUD: Doplníme z nabídky vynechaný slova. Do prázdného prostoru můžeme nalepit velblouda, do kterého učitel napíše příklady, které potřebuje procvičit nebo nalepíme pyramidy…společně s dětmi také můžeme z velbloudů vytvořit karavanu… PL velbloud s pyramidami – do špičky učitel může napsat číslo slovního druhy – děti vyhledávají nebo vymýšlí příslušný slovní druh… Tento list může učitel variabilně použít – matematika, čj i AJ SLON: čtení s porozuměním, do uší učitel diktuje slova Nebo děti přepisují,..počítají příklady, zaokrouhlují – lib.užití LEV: Pětilístek + slovní druhy k číslu – děti vypíší nebo vymyslí.. ZEBRA, HROCH – matematické vykresloavčk

245169
Anglický jazyk
3., Speciální pedagogika
Pracovní listy
Vytvořme si s dětmi ve třídě ulici ,,POLOLETNÍ". Zopakujme si český jazyk - vyjmenovaná slova po B,L, slovní druhy
55.00 Kč
33390
Český jazyk
1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ, Speciální pedagogika
Pracovní listy
SVÁTEK-DEN MATEK Čtení, psaní, počítání, stříhání, lepení, vykreslování,… Materiál obsahuje 28 PL. Matematika + - do 20
69.00 Kč
389743
Prvouka
ZŠ – 1. STUPEŇ, Speciální pedagogika
Lapbook
Udělejme si zábavnější výuku při příležitosti SVÁTKU VŠECH SVATÝCH, DUŠIČEK a zároveň se podívejme na rozdíly mezi
57.00 Kč
332548
Nezařazené k předmětu
ZŠ – 1. STUPEŇ, Speciální pedagogika
Pravidla třídy
Materiál obsahuje 8 rámečků s třídními pravidly připravených pro tisk A4 + 3 RŮZNÉ nadpisy + 3 prázdné pro připsání
38.00 Kč
Afrika 2.-3. třída Afrika 2.-3. třída
Materiál obsahuje základní pojmy (můžeme si o nich povídat, promítnout na tabuli, řadit podle abecedy, tvořit věty,.. k AFRICE, zvířátka - žirafu, opice, surikatu, pštrosa, slona, velblouda, lva a to vše ve vykreslovačkách, ve čtení s porozuměním. Materiál obsahuje běhací psaní, diktáty, příklady ( násobilka 1-5, + - do 100 s přechodem přes 10), doplňovací cvičení, slovní druhy, pořádek slov ve větě… ŽIRAFA: Materiál obsahuje 8 PL zaměřených tematicky na žirafu. Hlava – děti vypočítají příklady, do krku vymýšlí jména pro žirafu – seřadí podle abecedy. Do těla doplní vynechaná slova, která najdou v obláčcích – ty učitel rozmístí po třídě, chodbě, zahradě, poté lepí ,,fleky“ žirafě a do nich vypisují slovní druhy. K Žirafě lepí obláčky - ,,pětilístek“, přepis říkanky, obláček s otázkami k textu o žirafě. Příběh o žirafě (UPRAVENO: M.Macourek, Živočichopis) – verze s vynechanými slovy i bez a k tomu nadpis pro ilustraci příběhu…doporučuji si popovídat, jak reagují rodiče, když děti dostanou ,,špatnou“ známku….. OPICE: OPICE: Hlava s informacemi o opici, děti hledají banány pro opici – učitel nakopíruje na žlutý papír, rozmístí po třídě,… děti banány hledají a do vynechaných míst doplňují…k opici nalepí na harmoniku složený papír – půlka A5 a tam hledají, píší informace z kartiček o opicích..(běhací diktát, psaní, …) K opici nalepí palmu – a do palmy píší věty z předtištěné palmy – běhací diktát, psaní… do kmene palmy například násobky nějakého čísla nebo učitel může říkat příklady a děti píší jen výsledky,… 1PL vykreslovačka OPICE - + - do 100 s přechodem přes 10 K opici ještě můžeme nalepit další banány s příklady, se slovy, u kterých děti určí slovní druhy či malé banány, do kterých mají samy napsat slovních druh podle čísla.. SURIKATA: Materiál obsahuje 7 PL. 1PL matematika – vykreslovačka – násobení a dělení do 5 PL – čtení s porozuměním s vynechanými slovy.. PL – slovní druhy PL s obláčky k přilepení k surikatě – pětilístek, otázky k textu a volný k variabilnímu použití..my tvořili verše o surikatě 😊 Surikata s norou s řádky k variabilnímu použití – přepis, opis, do nory uděláme řez a surikata může ,,vykukovat“ PŠTROS: Materiál obsahuje 10 PL zaměřených tematicky na PŠTROSA. 1PL vykreslovačka – slovní druhy 1PL jazykolam 1PL obrázek pštrosa, kterého učitel může použít variabilně – napsat příklady, které potřebuje procvičit,… 1PL – k výrobě záložky pštrosa – přepis části říkanky PL text s porozuměním s vynechanými slovy. Děti hledají vajíčka a dopisují do vynechaných míst správná slova.1 text je i bez vynechaných slov. 1PL s vajíčky – matematika + - do 100, doplňování vynechaných písmen, pětilístek 1PL s předtištěnými vajíčky pro variabilní použití učitele 1PL do VV 1PL - slovosled VELBLOUD: Doplníme z nabídky vynechaný slova. Do prázdného prostoru můžeme nalepit velblouda, do kterého učitel napíše příklady, které potřebuje procvičit nebo nalepíme pyramidy…společně s dětmi také můžeme z velbloudů vytvořit karavanu… PL velbloud s pyramidami – do špičky učitel může napsat číslo slovního druhy – děti vyhledávají nebo vymýšlí příslušný slovní druh… Tento list může učitel variabilně použít – matematika, čj i AJ SLON: čtení s porozuměním, do uší učitel diktuje slova Nebo děti přepisují,..počítají příklady, zaokrouhlují – lib.užití LEV: Pětilístek + slovní druhy k číslu – děti vypíší nebo vymyslí.. ZEBRA, HROCH – matematické vykresloavčk
UUCZ-144737
Český jazyk>Matematika>Pracovní listy>2.>3.>Speciální pedagogika>Živočichové
80.00