Běhací diktát a desková hra na procvičování souhrnného pravopisu

Ročník:
Kategorie:
Počet stran:
5
Velikost: 239.82 KB
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
28. 8. 2023
Cena:
35 Kč vč. DPH
Sdílet:

Hra je vhodná pro žáky 6. - 9. tříd a pro přípravu na přijímací zkoušky.

Zadání je vhodné i pro žáky s SPU – jedná se o cvičení s výběrem správné možnosti, nebo o doplnění i/í/y/ý, u kterého lze zvolit tisk ve větším formátu, popř. zadání zkrátit a upravit podle specifických potřeb dané třídy, resp. podle potřeb žáků s SPU. Učitel může žákům poskytnout také přehled pravidel pro psaní jednotlivých pravopisných jevů (vyjmenovaná slova, velká písmena, psaní předpon s-, z-, vz-, psaní -bě-, -bje-,-pě-,-vě-,-vje-,-mě-,-mně-, shoda přísudku s podmětem, zdvojené hlásky, koncovky podstatných a přídavných jmen) jako kompenzační pomůcku již během hry. Před využitím doporučuji vyvodit např. z příkladů pravidla pro užití pravopisných jevů, která budou poté žáci aplikovat při hře.

Před použitím je nutné vytisknout pro každou skupinu zadání a klíč, u běhacího diktátu rozdat každé skupině papíry na zapisování slovních spojení (doporučuji předem očíslovat). Případně připravit tablety (počítače, mobilní telefony žáků) na práci s internetovou jazykovou příručkou. Pro opětovné použití doporučuji zadání a klíč zalaminovat. Před hraním deskové hry je nutné připravit hrací kostku a figurky.

Žáci se prostřednictvím této hry učí také samostatnosti, zodpovědnosti a spolupráci. Zároveň se při běhacím diktátu uplatňují mezipředmětové vztahy, a to konkrétně propojení učiva českého jazyka s tělesnou výchovou.

Další produkty od autora Roman Růžička

342678
Český jazyk
6., 7., 8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Tento soubor obsahuje: Návod k běhacímu diktátu Odkaz na internetovou jazykovou příručku Tipy pro jednodušší průběh hry
30.00 Kč
342677
Český jazyk
7., 8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Tento soubor obsahuje: Návod k deskové hře Přehled učiva (základní pojmy, přehled druhů VV) k deskové hře jako podpora
30.00 Kč
342676
Český jazyk
6., 7., 8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Tento soubor obsahuje: Návod Desková hra Člověče, rozhodni se! Obtížnější varianta barevně Desková hra Člověče, rozhodni
30.00 Kč
342673
Český jazyk
6., 7., 8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Tento soubor obsahuje: Návod Desková hra Člověče, rozhodni se! barevně Desková hra Člověče, rozhodni se! černobíle Klíč
30.00 Kč
Běhací diktát a desková hra na procvičování souhrnného pravopisu Běhací diktát a desková hra na procvičování souhrnného pravopisu
Hra je vhodná pro žáky 6. - 9. tříd a pro přípravu na přijímací zkoušky. Zadání je vhodné i pro žáky s SPU – jedná se o cvičení s výběrem správné možnosti, nebo o doplnění i/í/y/ý, u kterého lze zvolit tisk ve větším formátu, popř. zadání zkrátit a upravit podle specifických potřeb dané třídy, resp. podle potřeb žáků s SPU. Učitel může žákům poskytnout také přehled pravidel pro psaní jednotlivých pravopisných jevů (vyjmenovaná slova, velká písmena, psaní předpon s-, z-, vz-, psaní -bě-, -bje-,-pě-,-vě-,-vje-,-mě-,-mně-, shoda přísudku s podmětem, zdvojené hlásky, koncovky podstatných a přídavných jmen) jako kompenzační pomůcku již během hry. Před využitím doporučuji vyvodit např. z příkladů pravidla pro užití pravopisných jevů, která budou poté žáci aplikovat při hře. Před použitím je nutné vytisknout pro každou skupinu zadání a klíč, u běhacího diktátu rozdat každé skupině papíry na zapisování slovních spojení (doporučuji předem očíslovat). Případně připravit tablety (počítače, mobilní telefony žáků) na práci s internetovou jazykovou příručkou. Pro opětovné použití doporučuji zadání a klíč zalaminovat. Před hraním deskové hry je nutné připravit hrací kostku a figurky. Žáci se prostřednictvím této hry učí také samostatnosti, zodpovědnosti a spolupráci. Zároveň se při běhacím diktátu uplatňují mezipředmětové vztahy, a to konkrétně propojení učiva českého jazyka s tělesnou výchovou.
UUCZ-346479
Český jazyk>Český jazyk - gramatika>Didaktické hry>6.>7.>8.>9.>ZŠ – 2. STUPEŇ
35.00