Čtení s porozuměním - práce s větami, tajenka

Předmět:
Ročník:
Kategorie:
Počet stran:
26
Velikost: 1.16 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
28. 12. 2023
Sdílet:

Soubor obsahuje 25 pracovních listů s větami + řešení.

Aktivity:

·      motivační hádanka k doplnění (přečtení)

·      čtení vět z pracovního listu

·      opis (přepis, diktát vět) – vybere učitel (rodič)

·      označování (doplňování) písmen podle zadání

·      vyluštění tajenky – doplněním označených písmen do políček (varianta – napsání slova na řádek v sešitě, pokud děti věty přepisují)

·      děti mohou nakreslit obrázek

Zaměření:

·      čtení vět s porozuměním

·      opis, přepis, diktát vět

·      orientace ve větě, v textu

·      písmeno, slabika, slovo, věta - rozlišování

·      druhy vět (oznamovací, rozkazovací, přací, tázací)

·      samohlásky (krátké, dlouhé), souhlásky (tvrdé, měkké, obojetné)

·      slovní druhy (základní přehled)

·      mluvnické kategorie sloves (osoba, číslo, čas) a podstatných jmen (rod, číslo, pád) – pracovat s větou dle možností a znalostí dítěte

·      význam slov – slova nadřazená, podřazená, souřadná

·      kreativní myšlení – vymýšlíme vlastní hádanky, synonyma, homonyma,.... 

Jedná se o vzdělávací materiál pro ZŠ.

Další produkty od autora Lenka Válalová

55498
Český jazyk
1., 2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Speciální pedagogika
Kolíčkování
Sada listů s obrázkem a variantami písmene U. Doplňování u-ů-ú. Obsah materiálu Obrázky obsahující písmeno U. Určování U
35.00 Kč
99793
Český jazyk
1., 2., Speciální pedagogika
Pracovní listy
Jednoduché symboly (obrázky) napomáhají k vytváření asociací u dětí a sestavování vět, v lehčím případě sestavování slov
25.00 Kč
203936
Český jazyk
1., Speciální pedagogika
Pracovní listy
Materiál je určen pro prvňáčky po ukončení Živé abecedy. Obsahuje písmena M, L, S, P ve spojení se samohláskami. Zapojit
49.00 Kč
48666
Český jazyk
2., 3., Speciální pedagogika
Pracovní listy
Soubor 78 úkolů k procvičení učiva českého jazyka. Úlohy lze předkládat dětem v podobě pracovních listů, případě lze
55.00 Kč
Čtení s porozuměním - práce s větami, tajenka Čtení s porozuměním - práce s větami, tajenka
Soubor obsahuje 25 pracovních listů s větami + řešení. Aktivity: ·      motivační hádanka k doplnění (přečtení) ·      čtení vět z pracovního listu ·      opis (přepis, diktát vět) – vybere učitel (rodič) ·      označování (doplňování) písmen podle zadání ·      vyluštění tajenky – doplněním označených písmen do políček (varianta – napsání slova na řádek v sešitě, pokud děti věty přepisují) ·      děti mohou nakreslit obrázek Zaměření: ·      čtení vět s porozuměním ·      opis, přepis, diktát vět ·      orientace ve větě, v textu ·      písmeno, slabika, slovo, věta - rozlišování ·      druhy vět (oznamovací, rozkazovací, přací, tázací) ·      samohlásky (krátké, dlouhé), souhlásky (tvrdé, měkké, obojetné) ·      slovní druhy (základní přehled) ·      mluvnické kategorie sloves (osoba, číslo, čas) a podstatných jmen (rod, číslo, pád) – pracovat s větou dle možností a znalostí dítěte ·      význam slov – slova nadřazená, podřazená, souřadná ·      kreativní myšlení – vymýšlíme vlastní hádanky, synonyma, homonyma,....  Jedná se o vzdělávací materiál pro ZŠ.
UUCZ-41401
Český jazyk>Ostatní>2.>3.
55.00