Materiály od uživatele Lenka Válalová

Již několik let pracuji jako učitelka ve speciální třídě na prvním stupni základní školy. Vystudovala jsem speciální pedagogiku. Práce s dětmi mě velmi naplňuje a baví. Za celkovou spokojenost a nadšení pro práci vděčím svým skvělým kolegyním, které mi pomáhají s asistencí u dětí. 

47827
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Český jazyk
2., 3.
Ostatní
Pomůcka určená k procvičování tvrdých a měkkých souhlásek. Slovo ve spojení s obrázkem, doplnění i/y, í/ý. Formou her
55.00 Kč
47634
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Matematika
1.
Ostatní
Pomůcka k procvičení sčítání a odčítání v číselném oboru 0-12. Soubor obsahuje 12 úlů s čísly a 72 příkladů. Děti
49.00 Kč
47282
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Český jazyk
3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Ostatní
Soubor s kartičkami a slovními spojeními. Zaměřeno na vyjmenovaná slova a slova jim příbuzná. Celkem 240 kartiček. Děti
55.00 Kč
46744
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Český jazyk
1., 2., Speciální pedagogika
Pracovní listy
celkem 300 obrázků se širším uplatněním v praxi Zaměření PL a aktivity: Rozvoj výslovnosti a slovní zásoby (pojmenování)
45.00 Kč
46726
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Český jazyk
1., Speciální pedagogika
Pracovní listy
19 stran pracovních listů doplněných obrázky (2. část - písmena P, N, Š, D, Z, K) Cvičení jsou zaměřena na: rozvoj
50.00 Kč
46564
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Český jazyk
2., 3.
Ostatní
Soubor obsahuje 42 kratších textů. Děti malují na papír pastelkami podle pokynů v textu. Lze pracovat individuálně i ve
50.00 Kč
46222
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Český jazyk
2., 3.
AZ-kvíz
AZ kvíz je zjednodušená dětská varianta známé vědomostní hry, která vychází z pravidel oblíbené televizní soutěže
29.00 Kč
46026
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Přírodověda
ZŠ – 1. STUPEŇ, Speciální pedagogika
Ostatní
Materiál obsahuje 160 otázek s možností volby1-3 správných odpovědí. Každou z otázek je možné rozvést, objasnit. Test
65.00 Kč
45858
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Český jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ, Speciální pedagogika
Skládačky
Slovní druhy – louka · 10 karet se slovními druhy (květy) · 228 karet se slovy Příprava: Soubor vytiskneme, zalaminujeme
45.00 Kč
45740
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Český jazyk
2., 3.
Ostatní
Obsah materiálu: Obrázkové kartičky s textem bez interpunkce. Slabičnou délku a chybějící háčky je třeba doplnit, tečku
55.00 Kč
45462
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Tělesná výchova
ZŠ – 1. STUPEŇ
Ostatní
Soubor obsahuje 60 her určených do herny, tělocvičny, venkovního prostoru. Vybrala jsem osvědčené a nejzajímavější hry
55.00 Kč
45445
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Prvouka
1., 2., 3., Speciální pedagogika
Ostatní
Soubor obsahuje 80 otázek učiva prvouky (začátek školního roku - shrnutí prvních tří měsíců). Zaměření na: rozvoj slovní
45.00 Kč
45339
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Český jazyk
2., 3.
Ostatní
Soubor tvoří pohádky a popisy jednoduchých činností z praktického života. Děti skládají věty podle dějové posloupnosti
45.00 Kč
45225
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Český jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ, Speciální pedagogika
Didaktické hry
99 herních aktivit pro děti na 1.stupni ZŠ. Aktivity využíváme k motivaci u dětí ve speciální třídě. Jde o soubor
88.00 Kč
45142
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Český jazyk
1., Speciální pedagogika
Pracovní listy
18 stran pracovních listů doplněných obrázky (1. část - samohlásky + M, L, V, T, S, J), Cvičení jsou zaměřena na: rozvoj
55.00 Kč
41864
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Matematika
2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovní listy
Obsah pracovních listů: číselná řada a číselná osa porovnávání čísel, rozklad čísel, dopočítávání pamětné sčítání a
59.00 Kč
41863
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Matematika
3., 4.
Pracovní listy
Obsah učiva: číselný obor 0-1 000 čtení a psaní čísel, číselná řada pamětné sčítání a odčítání písemné sčítání a
49.00 Kč
41862
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
 • Star
Český jazyk
2., 3.
Pracovní listy
Soubor obsahuje 20 stran úloh zaměřených na základní procvičení slovních druhů (kratší věty, pomocné obrázky).
49.00 Kč