Materiály od uživatele Lenka Válalová

Řadu let pracuji jako učitelka ve speciální třídě na prvním stupni základní školy. Vystudovala jsem speciální pedagogiku. Práce s dětmi mě velmi naplňuje a baví. Za celkovou spokojenost a nadšení pro práci vděčím svým skvělým kolegyním, které mi pomáhají s asistencí u dětí. Snažím se vytvářet takové materiály, které dětem zpestří výuku a pomohou jim v osvojování vědomostí a dovedností.

137205
Matematika
2., Speciální pedagogika
Pracovní listy
Soubor 10 pracovních listů + kontrolní klíč; zaměřeno na sčítání pod sebou. Listy jsou seřazeny podle posloupnosti a
39.00 Kč
136421
Český jazyk
1., 2., Speciální pedagogika
Pracovní listy
Sada pracovních listů na procvičování znalosti písmen, rozvoj analyticko-syntetických činností a slovní zásoby
49.00 Kč
128403
Matematika
2., Speciální pedagogika
Pracovní listy
Soubor pracovních listů v číselném oboru 0-100. Děti si procvičí hravou formou základní matematické schopnosti a
39.00 Kč
124569
Matematika
1., 2., Speciální pedagogika
Pracovní listy
Soubor pracovních listů pro malé školáky je zaměřený na základní orientaci a počítání v číselném oboru do 20. Potřeby
49.00 Kč
121035
Český jazyk
1., 2., Speciální pedagogika
Pracovní listy
Soubor obsahuje 5 pracovních listů - z toho 3 strany na doplňování písmen do slov podle obrázků a 2 strany luštění s
29.00 Kč
116997
Český jazyk
1., Speciální pedagogika
Ostatní
Soubor obrázků (základní sada) - téma škola, třída. Doplněno českým názvem. Seznámení se základními pojmy, alternativní
29.00 Kč
115209
Český jazyk
Školní družina, MŠ - předškoláci, 1., 2., Speciální pedagogika
Pexeso
Obrázkový soubor - zaměření na jídla a pokrmy. Dvojjazyčná verze. Využití formou PEXESA, možnost opisu, přepisu
0.00 Kč
113560
Český jazyk
1., 2., Speciální pedagogika
Pracovní listy
Soubor pracovních listů zaměřený na učivo prvouky. Základní informace o ptactvu (volně žijící ptáci, domácí ptáci
29.00 Kč
113062
Český jazyk
1., 2.
Pracovní listy
Soubor šesti pracovních listů pro děti. Cvičení zaměřená na rozvoj slovní zásoby a utvrzování učiva z prvouky.
29.00 Kč
110956
Český jazyk
1., 2., Speciální pedagogika
Pracovní listy
Praktické úkoly pro děti, pracovní listy zaměřené na získávání informací, čtení s porozuměním, poznávání rostlin
49.00 Kč
110250
Matematika
2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ, Speciální pedagogika
Pracovní listy
Celkem 51 úkolů zahrnuje základní seznámení s násobením a dělením v oboru malé násobilky (násobky 0, 1, 2). Materiál
45.00 Kč
109763
Český jazyk
1., Speciální pedagogika
Pracovní listy
Tabulka s písmeny (tvoří slabiku) + soubor obrázků. Děti si rozstříhají list s obrázky a následně přikládají (vlepují)
29.00 Kč
109672
Český jazyk
1., Speciální pedagogika
Pracovní listy
Tabulka s písmeny + soubor obrázků. Děti si vystříhají obrázky, následně přiřazují ke správnému písmenu podle počáteční
29.00 Kč
106206
Český jazyk
3., 4., 5., Speciální pedagogika
Pracovní listy
Soubor obrázků k doplnění i - y ve slovech, vystříhání a nalepení na podkladové listy. Vhodné pro jednotlivce i pro
29.00 Kč
106205
Matematika
1., 2., Speciální pedagogika
Pracovní listy
Seznámení se s platidly formou hravého počítání. Děti plní úkoly pomocí seznamu hraček s cenami a doplňují výsledky do
45.00 Kč
103594
Český jazyk
1., 2., Speciální pedagogika
Pracovní listy
Pracovní listy na rozvoj řeči, paměti, čtení, psaní a myšlení. Záznamový arch + sady obrázků se slovy (celkem 240 slov)
59.00 Kč
101177
Český jazyk
1., 2., Speciální pedagogika
Pracovní listy
Pracovní listy jsou zaměřeny na čtení s porozuměním, rozvoj slovní zásoby a dosazování slov do vět s využitím obrázků
45.00 Kč
101107
Český jazyk
1., Speciální pedagogika
Pracovní listy
Názorná obrázková pomůcka zaměřená na čtení a psaní pro mladší školáky. Vhodné i jako pomůcka pro žáky se specifickými
49.00 Kč