Houby 1. třída vykreslovačky

Kategorie:
Téma:
Počet stran:
12
Velikost: 2.42 MB
Nahráno: 20. 9. 2022
Upraveno: 20. 9. 2022
Cena:
37 Kč vč. DPH

Materiál obsahuje 6 PL pro 1. třídu s tématikou HOUBY. 3PL DO MATEMATIKY: přiřazování počtu k číslu (1PL) + - do 5 (2PL) 3PL do ČJ- vykreslování podle tvarů písmen (2PL) a 1PL vykreslování podle počtu slabik. Materiál je připraven pro tisk A4 i A5.

303399
Český jazyk
2., Speciální pedagogika
Pracovní listy
4PL : 2PL matematika, 2PL ČJ . Násobení 2 a 3 v oboru malé násobilky, i,í/y,ý po obojetných souhláskách, párové
38.00 Kč
119715
Český jazyk
2., 3., 4., Speciální pedagogika
Pracovní listy
Materiál obsahuje PL s žabí tématikou. Nechybí informace o žábách, rozmnožování žab – 2 varianty, mouchy pro žáby –
55.00 Kč
141805
Český jazyk
2., ZŠ – 1. STUPEŇ, Speciální pedagogika
Pracovní listy
Materiál obsahuje čtení, psaní, kreslení, počítání....zaměřené na násobení a dělení 1 -5 a na slovní druhy. Téma
59.00 Kč
267083
Matematika
1., Speciální pedagogika
Pracovní listy
Materiál obsahuje 28 kartiček s ,,ŘETÍZKY " zaměřené na sčítání a odčítání do 10 bez přechodu přes základ deset. Dále
44.00 Kč
Houby 1. třída vykreslovačky Houby 1. třída vykreslovačky
Materiál obsahuje 6 PL pro 1. třídu s tématikou HOUBY. 3PL DO MATEMATIKY: přiřazování počtu k číslu (1PL) + - do 5 (2PL) 3PL do ČJ- vykreslování podle tvarů písmen (2PL) a 1PL vykreslování podle počtu slabik. Materiál je připraven pro tisk A4 i A5.
UUCZ-183247
Český jazyk>Matematika>Prvouka>Pracovní listy>MŠ - předškoláci>1.>Speciální pedagogika>Houby
37.00