KARTY PSANÉHO PÍSMA – PÍSMENA A SLABIKY S NIMI TVOŘENÉ J – T - N

Ročník:
Téma:
Počet stran:
27
Velikost: 1.23 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
30. 12. 2023
Sdílet:

Brožura s didaktickými materiály a náměty k aktivitám k upevňování učiva čtení a psaní.

KARTY PSANÉHO PÍSMA – PÍSMENA A SLABIKY S NIMI TVOŘENÉ

J – T - N

Popis:

28 stran A4 – na stránce vždy 2 karty (55 písmen a slabik)

             Ručně psané, přirozené písmo, které je dětem blízké.

 

Možnosti využití:

  • K nácviku čtení písmen a slabik
  • Výzdoba třídy
  • Z učitelem vybraných slabik tvořte slova – která slabikou začínají nebo končí
  •  Opis do sešitů – pětiminutovka

 

  • Hra: vybrané slabiky rozmístíme na zemi po třídě tak, aby bylo slabik stejně jako dětí. Pustíme hudbu a děti kolem slabik tancují. Jakmile hudbu vypneme, každé dítě si musí stoupnout na jednu slabiku. Když všichni stojí na své slabice, postupně ji každý nahlas přečte. Opakujeme znovu a znovu, děti pokaždé stojí a čtou jinou slabiku, tím si hravě procvičují a baví je to. Je to učení zároveň s pohybem.                

 

 

 

 

 

 

Další produkty od autora Libuše Sudová

267974
Český jazyk
4., 5., 6.
Didaktické hry
Brožura s náměty k různým aktivitám žáků a didaktické materiály k poznávání života a díla J. A. Komenského. Materiál
49.00 Kč
227273
Český jazyk
3., 4.
Didaktické hry
Brožura s didaktickými materiály a náměty k aktivitám k upevňování učiva českého jazyka - vyjmenovaná slova. 3 hrací
30.00 Kč
239725
Matematika
1.
Didaktické hry
Brožura s didaktickými materiály a náměty k aktivitám k upevňování početní představivosti, řešení slovních úloh
55.00 Kč
263665
Matematika
2., 3.
Didaktické hry
Brožura s náměty a materiály k motivaci dětí k počítání. Procvičování sčítání a odčítání do 100, násobení a dělení do
39.00 Kč
KARTY PSANÉHO PÍSMA – PÍSMENA A SLABIKY S NIMI TVOŘENÉ J – T - N KARTY PSANÉHO PÍSMA – PÍSMENA A SLABIKY S NIMI TVOŘENÉ J – T - N
Brožura s didaktickými materiály a náměty k aktivitám k upevňování učiva čtení a psaní.KARTY PSANÉHO PÍSMA – PÍSMENA A SLABIKY S NIMI TVOŘENÉJ – T - NPopis: 28 stran A4 – na stránce vždy 2 karty (55 písmen a slabik)             Ručně psané, přirozené písmo, které je dětem blízké. Možnosti využití: K nácviku čtení písmen a slabikVýzdoba třídyZ učitelem vybraných slabik tvořte slova – která slabikou začínají nebo končí Opis do sešitů – pětiminutovka Hra: vybrané slabiky rozmístíme na zemi po třídě tak, aby bylo slabik stejně jako dětí. Pustíme hudbu a děti kolem slabik tancují. Jakmile hudbu vypneme, každé dítě si musí stoupnout na jednu slabiku. Když všichni stojí na své slabice, postupně ji každý nahlas přečte. Opakujeme znovu a znovu, děti pokaždé stojí a čtou jinou slabiku, tím si hravě procvičují a baví je to. Je to učení zároveň s pohybem.                            
UUCZ-196467
Český jazyk>Český jazyk - psaní>Didaktické hry>Ostatní>1.>2.>Abeceda
35.00