NÁMĚTY NA HERNÍ AKTIVITY PRO ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ – hry na podporu ŠKOLNÍ ZRALOSTI DĚTÍ

Počet stran:
17
Velikost: 930.06 KB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
24. 1. 2024
Sdílet:

Pdf soubor obsahuje náměty na herní aktivity pro rozvoj sluchového vnímání, řeči, určování hlásky ve slově. AKTIVITY NA PODPORU ŠKOLNÍ ZRALOSTI DĚTÍ. 

Materiál poskytuje autorské náměty a inspiraci na herní aktivity pro rozvoj sluchového vnímání, řeči, určování hlásky ve slově. U předškolních dětí je třeba pravidelně zařazovat činnosti, kterými procvičujeme sluchovou paměť, pozornost, rytmizaci, aktivity rozvíjející sluchovou analýzu a syntézu- určování první a poslední hlásky ve slově, opakování řady slov, opakování určité rytmické struktury.
Aktivity, které zde naleznete, Vám poskytují oporu při sestavování těchto činností a přirozenou a zábavnou formou podporují rozvoj školní zralosti u dětí.

Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:

Dítě a jeho psychika:

Jazyk a řeč: 

  • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění), i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
  • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace

  • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
  • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému, rozvoj paměti a pozornosti, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie

 

podporujeme kompetence k učení: se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

 

Součástí jsou omalovánky, pracovní listy.

zdroj obrázků: www.pixabay.com

 


Obsah: 

1. CO SI DÁME (rozpočítadlo, určujeme počáteční hlásku ve slově)
2. ZA LESY A DVĚMA VRCHY (pohybová hra, určujeme počáteční hlásku ve slově)
3. ROZHLÉDNI SE KOLEM SEBE (slovní hra, určujeme hlásku na konci slova)
4. CINGY, LINGY, LÁLY, ČTYŘI STROMY STÁLY (pohybová písnička, procvičujeme paměť, pozornost, posloupnost)
5. BYL JEDEN KLAUN (rytmická, slovní, paměťová hra- tvoříme paměťový řetěz)
6. JÁ JSEM TY A TY JSI JÁ (rytmické cvičení, reprodukce určité rytmické struktury)
7. NA PŠTROSA (poznávání písmen- seznamování s abecedou, určování počáteční hlásky ve slově)
8. ENE, BENE, MÁME HRÁBĚ (paměťová hra- procvičujeme sluchové vnímání, opakování řady slov)
9. ZAHRADNÍČEK ZÁHON MĚL (písnička, určujeme počáteční hlásku ve slově)
10. DOKTOR DRNEC (procvičujeme sluchové vnímání, grafický záznam rytmické struktury)

 

Další produkty od autora Jana Peregrinová

70335
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor JAK TO BYLO SE SVATÝM MARTINEM - téma SVATÝ MARTIN, poskytuje náměty na ŘÍZENÉ aktivity s dětmi, které jsou
180.00 Kč
542617
Přírodověda
MŠ, MŠ - předškoláci, 1., 2.
Didaktické hry
Autorský VÝUKOVÝ materiál DĚKUJEME, ZEMĚ – téma DEN ZEMĚ, OCHRANA PŘÍRODY, EKOLOGIE, obsahuje náměty na RANNÍ volné hry
150.00 Kč
117964
Nezařazené k předmětu
Didaktické hry
Pdf soubor ZAJEČÍ NEPLECHY- téma ZAJÍČCI, poskytuje pět námětů na hry s říkankou a písničkou pro nejmenší děti. Autorské
50.00 Kč
105171
Prvouka
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Výukový materiál VESELÉ VELIKONOCE – POHYBOVÉ VELIKONOČNÍ HRY, obsahuje autorské náměty na různorodé aktivity s
125.00 Kč
NÁMĚTY NA HERNÍ AKTIVITY PRO ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ – hry na podporu ŠKOLNÍ ZRALOSTI DĚTÍ NÁMĚTY NA HERNÍ AKTIVITY PRO ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ – hry na podporu ŠKOLNÍ ZRALOSTI DĚTÍ
Pdf soubor obsahuje náměty na herní aktivity pro rozvoj sluchového vnímání, řeči, určování hlásky ve slově. AKTIVITY NA PODPORU ŠKOLNÍ ZRALOSTI DĚTÍ.  Materiál poskytuje autorské náměty a inspiraci na herní aktivity pro rozvoj sluchového vnímání, řeči, určování hlásky ve slově. U předškolních dětí je třeba pravidelně zařazovat činnosti, kterými procvičujeme sluchovou paměť, pozornost, rytmizaci, aktivity rozvíjející sluchovou analýzu a syntézu- určování první a poslední hlásky ve slově, opakování řady slov, opakování určité rytmické struktury. Aktivity, které zde naleznete, Vám poskytují oporu při sestavování těchto činností a přirozenou a zábavnou formou podporují rozvoj školní zralosti u dětí. Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti: Dítě a jeho psychika: Jazyk a řeč:  rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění), i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému, rozvoj paměti a pozornosti, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie   podporujeme kompetence k učení: se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům   Součástí jsou omalovánky, pracovní listy. zdroj obrázků: www.pixabay.com   Obsah:  1. CO SI DÁME (rozpočítadlo, určujeme počáteční hlásku ve slově) 2. ZA LESY A DVĚMA VRCHY (pohybová hra, určujeme počáteční hlásku ve slově) 3. ROZHLÉDNI SE KOLEM SEBE (slovní hra, určujeme hlásku na konci slova) 4. CINGY, LINGY, LÁLY, ČTYŘI STROMY STÁLY (pohybová písnička, procvičujeme paměť, pozornost, posloupnost) 5. BYL JEDEN KLAUN (rytmická, slovní, paměťová hra- tvoříme paměťový řetěz) 6. JÁ JSEM TY A TY JSI JÁ (rytmické cvičení, reprodukce určité rytmické struktury) 7. NA PŠTROSA (poznávání písmen- seznamování s abecedou, určování počáteční hlásky ve slově) 8. ENE, BENE, MÁME HRÁBĚ (paměťová hra- procvičujeme sluchové vnímání, opakování řady slov) 9. ZAHRADNÍČEK ZÁHON MĚL (písnička, určujeme počáteční hlásku ve slově) 10. DOKTOR DRNEC (procvičujeme sluchové vnímání, grafický záznam rytmické struktury)  
UUCZ-60425
Český jazyk>Nezařazené k předmětu>Didaktické hry>Písničky, básničky>Přípravy hodiny/lekce>MŠ>MŠ - předškoláci>1.>Čtenářská gramotnost 1. stupeň>Abeceda>Jaro>Léto>Podzim>Zima
150.00