Přechody mezi slovními druhy (podklady pro centra aktivit)

Počet stran:
10
Velikost: 320.68 KB
Prodávající:
Nahráno: 2. 10. 2022
Upraveno: 2. 10. 2022
Cena:
32 Kč vč. DPH

V souboru se nachází několik aktivit, které lze využít samostatně pro opakování přechodů mezi slovními druhy, nebo v rámci center aktivit.

Soubor obsahuje:

  • 48 kartiček s větami, v nichž jsou daná slova různými slovními druhy. Využít je můžete oboustranně – určovat slovní druhy, nebo naopak tvořit věty tak, aby bylo slovo zadaným slovním druhem.
  • Křížovku, do níž musí žáci doplnit slovo, které je v různých větách různými slovními druhy.
  • Osmisměrku, v níž žáci vyhledávají slova podle slovních druhů a také podle jejich slovnědruhové příslušnosti.
  • Pracovní list pro porovnání znalostí na začátku a na konci hodiny.
  • Studijní text.

Materiál je zaměřený pouze na slova, jejichž tvar se při přechodu víceméně nemění (ráno, kolem, lež apod.).

Určeno pro černobílý tisk. Lze využít prakticky okamžitě, bez příprav (vyjma tisku a stříhání).

Další produkty od autora Petra Šikolová

101486
Český jazyk - gramatika
7., 8., 9.
Didaktické hry
Produkt nabízí možnost zábavnějšího procvičování mluvnických kategorií sloves. Aktivitu lze použít i jako soutěž na
33.00 Kč
56262
Český jazyk - gramatika
SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Soubor obsahuje písemné práce / pracovní listy k jednotlivým větným členům, a to jak jednotlivě, tak souhrnně. Dodala
40.00 Kč
168202
Český jazyk
Ostatní
Soubor nabízí motivy k vytváření vlastních příběhů, básniček či jako inspirace do hodin výtvarné výchovy. Kombinace tří
25.00 Kč
62257
Český jazyk
Pracovní listy
Proč mapy? Materiál je pomůckou pro přípravu k maturitě. Cermat nemá na studenty nijak velké nároky, co se týče
30.00 Kč
Přechody mezi slovními druhy (podklady pro centra aktivit) Přechody mezi slovními druhy (podklady pro centra aktivit)
V souboru se nachází několik aktivit, které lze využít samostatně pro opakování přechodů mezi slovními druhy, nebo v rámci center aktivit. Soubor obsahuje: 48 kartiček s větami, v nichž jsou daná slova různými slovními druhy. Využít je můžete oboustranně – určovat slovní druhy, nebo naopak tvořit věty tak, aby bylo slovo zadaným slovním druhem. Křížovku, do níž musí žáci doplnit slovo, které je v různých větách různými slovními druhy. Osmisměrku, v níž žáci vyhledávají slova podle slovních druhů a také podle jejich slovnědruhové příslušnosti. Pracovní list pro porovnání znalostí na začátku a na konci hodiny. Studijní text. Materiál je zaměřený pouze na slova, jejichž tvar se při přechodu víceméně nemění (ráno, kolem, lež apod.). Určeno pro černobílý tisk. Lze využít prakticky okamžitě, bez příprav (vyjma tisku a stříhání).
UUCZ-189496
Český jazyk>Český jazyk - gramatika>Pracovní listy>Ostatní>SŠ>ZŠ – 2. STUPEŇ
32.00