Materiály od uživatele Petra Marešová

458769
Český jazyk
9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Jedná se o výukový materiál pro ZŠ. Soubor obsahuje 50 testových úloh všeho typu: otevřené otázky (vypiš, napiš, doplň)
33.00 Kč
445497
Fyzika
ZŠ – 2. STUPEŇ
Testy a písemky
Soubor se skládá ze tří typů kartiček (celkem 60 kusů) a dvou testových variant. Žáci mají možnost samostatné kontroly
37.00 Kč
441635
Český jazyk
9., SŠ
Pracovní listy
Soubor obsahuje 50 testových úloh všeho typu: otevřené otázky (vypiš, napiš, doplň), otázky k rozhodování ANO/NE, otázky
33.00 Kč
438012
Český jazyk
4., 5.
Didaktické hry
Autorská pohádka o vánočních skřítcích + doprovodné aktivity vytvořené primárně pro 4. třídu. Soubor lze využít i v 5
45.00 Kč
433779
Český jazyk
5., 6.
Didaktické hry
Obsah kartiček Kartičky obsahují slova k doplnění i/í/y/ý. Zahrnuty jsou téměř všechny vzory podstatných a přídavných
30.00 Kč
432827
Matematika
8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Obsah kartiček Kartičky obsahují základní pojmy jako součet, rozdíl, součin, podíl, zmenšený o/krát , zvětšený o/krát
34.99 Kč
417151
Matematika
4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Ostatní
Kartičky jsou prostředkem k rychlému procvičování a poslouží také k ověření osvojení dovednosti dělení. V souboru je
25.00 Kč
395248
Anglický jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovní listy
Materiál lze využít bez větší přípravy, stačí vytisknout a v případě kartiček vystřihnout. Porozumění textu: pracovní
25.00 Kč
380766
Matematika
2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovní listy
Hadi jsou rozděleni do tří úrovní podle náročnosti. 1. úroveň obsahuje nejméně počtů, které jsou navíc nejjednodušší
30.00 Kč
377026
Český jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovní listy
Slovní zásoba: nábytek a další vybavení v domě, místnosti v domě, činnosti v jednotlivých místnostech v domě. Gramatika
40.00 Kč
367178
Český jazyk
SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Materiál je variací na televizní soutěž Kde domov můj? Tematicky se zaměřuje na národní obrození. Vhodný je jak pro 2
40.00 Kč
366387
Český jazyk
8., 9.
Ostatní
Materiál lze využít různými způsoby: úvodní aktivita (Každý žák vylosuje jednu kartu a splní úkol na ní zadaný.)
40.00 Kč