Slova v souřadnicích

Předmět:
Počet stran:
9
Velikost: 585.72 KB
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
19. 12. 2022
Cena:
55 Kč vč. DPH
Sdílet:

Zopakování učiva českého jazyka v 1. třídě za 1. pololetí. Děti si upevňují orientaci v tabulce, skládají slabiky a zapisují slova, čtou, kontrolují si výsledky podle přiloženého klíče. 16 tabulek, 160 slov. Zábavné procvičování učiva hravou formou.

Zaměření:

  • orientace v tabulce (řádek, sloupec, hledání souřadnic)
  • matematické schopnosti (čtení čísel)
  • čtení slabik
  • spojování slabik do slov (syntéza)
  • opis
  • přepis
  • tvoření vět (rozšiřování slovní zásoby)

 

Návod: Materiál vytiskneme, rozstříháme na kartičky (můžeme zalaminovat a používat stírací fixy, nebo předkládáme žákům ke vpisování jako pracovní listy). Pracujeme ve skupinách či individuálně. Kartičky si žáci či skupiny povyměňují. Každá je opatřena číslem. Děti skládají slova podle souřadnic a zapisují je do tabulky. Kontrola podle přiloženého klíče.

Další produkty od autora Lenka Válalová

146335
Český jazyk
1., 2., Speciální pedagogika
Pracovní listy
Zábavné procvičování učiva českého jazyka hravou formou. Děti luští tajenku vpisováním písmen do spodních políček
49.00 Kč
100705
Český jazyk
3., 4., 5., Speciální pedagogika
Pracovní listy
Soubor obrázků k doplnění i - y ve slovech, vystříhání a nalepení na podkladové listy. Vhodné pro jednotlivce i pro
29.00 Kč
46564
Český jazyk
2., 3.
Ostatní
Soubor obsahuje 42 kratších textů . Děti malují na papír pastelkami podle pokynů v textu. Lze pracovat individuálně i ve
50.00 Kč
52697
Český jazyk
1., 2.
Ostatní
Tvoření slov ze slabik. Pomůcka slouží k procvičování čtecích dovedností, rozvoj analyticko-syntetických schopností u
49.00 Kč
Slova v souřadnicích Slova v souřadnicích
Zopakování učiva českého jazyka v 1. třídě za 1. pololetí. Děti si upevňují orientaci v tabulce, skládají slabiky a zapisují slova, čtou, kontrolují si výsledky podle přiloženého klíče. 16 tabulek, 160 slov. Zábavné procvičování učiva hravou formou. Zaměření: orientace v tabulce (řádek, sloupec, hledání souřadnic) matematické schopnosti (čtení čísel) čtení slabik spojování slabik do slov (syntéza) opis přepis tvoření vět (rozšiřování slovní zásoby)   Návod: Materiál vytiskneme, rozstříháme na kartičky (můžeme zalaminovat a používat stírací fixy, nebo předkládáme žákům ke vpisování jako pracovní listy). Pracujeme ve skupinách či individuálně. Kartičky si žáci či skupiny povyměňují. Každá je opatřena číslem. Děti skládají slova podle souřadnic a zapisují je do tabulky. Kontrola podle přiloženého klíče.
UUCZ-229451
Český jazyk>Pracovní listy>Ostatní>1.>ZŠ – 1. STUPEŇ>Speciální pedagogika
55.00