ULICE ,,POLOLETNÍ" 2. TŘÍDA. OPAKOVÁNÍ. ČJ, M, PRV, ČTENÍ

Kategorie:
Počet stran:
8
Velikost: 2.56 MB
Typ souboru: pdf
Nahráno:
Naposledy upraveno:
23. 1. 2023
Sdílet:

Vytvořme si s dětmi ve třídě ulici ,,POLOLETNÍ". Zopakujme si český jazyk - měkké, tvrdé souhlásky, slova souznačná, slova opačného významu, druhy vět, psaní u,ú,ů,...matematiku -+,- do 100 bez přechodu přes 10, slovní úloha, PRV - významné dny, svátky, se kterými jsme se setkali během tohoto pololetí, opakování měsíců v roce, ČTENÍ s porozuměním...

Vytvoříme si domečky z jednotlivých PL. Každý PL je zaměřený na jeden předmět. ČJ, M, PRV, ČTENÍ. Hotové domečky můžeme postavit nebo bez konečného slepení dát na nástěnku a poté třeba vlepit do sešitu.(My máme památeční sešit, tak budeme pak lepit tam.) Vyplníme domečky, přehneme na půl potištěným dovnitř a slepíme ,,zády" k sobě. Vytvoří se taková ,,knížka". Když ji slepíme úplně, domeček postavíme. Aby domeček stál, jsou zapotřebí alespoň 3 domečky. Učitel může použít libovolný počet domečků. (vyplněných PL) Český jazyk: V okně doplní správné i,í/y,ý. V závěji doplní správné u, ú, ů. Ke slovu BĚŽÍ vymyslí slova SOUZNAČNÁ. Ke slovům MALÝ, VESELÝ vymyslí antonyma. Na prázdné linky píší, vymýšlí věty s některým slovem z okna či závěje podle zkratky druhů vět: O- oznamovací, T-tázací, P-přací. Dodělají střechu - doplní vynechané písmeno, vykreslí, vystřihnou a lepí ke správnému i,í/y,ý. Čtení: Prvouka: Matematika: Ve střeše sčítací pyramida. V oknech + - do 100 bez přechodu přes 10. Slovní úloha. Vykreslí měsíce barvou ročního období. Vystřihnou a lepí na správné číslo. Lze lepit i za koneček, aby bylo vidět po odkrytí číslo pod tím. Lepí ,,žaluzie" do okna. Jedna se týká ČR a jedna přehledu svátků a událostí během uplynulého pololetí. Lepí od největší části po nejmenší. Můžeme dělat společně jako takové shrnutí - opakování. Vystřihneme obrázky a lepíme je k jednotlivým měsícům. Místo pod ,,žaluziemi" i linky pod nechávám prázdné pro variabilní použití učitele.... My například psali listnaté stromy, jehličnaté, ovocné. Děti si přečtou text, odpoví na uvedené otázky. Ve střeše vykreslí slova, která se vyskytují v textu a z textu vypíší vlastní jména.

70218
Český jazyk
3., Speciální pedagogika
Pracovní listy
,,Propojme matematiku s prvoukou a českým jazykem i hudební výchovou. Materiál obsahuje 3 PL zaměřených na MATEMATIKU –
39.00 Kč
106720
Matematika
1., Speciální pedagogika
Pracovní listy
Materiál obsahuje 6 PL zaměřených na matematiku. Sčítání a odčítání do 10. U PL ,,LEDNÍ HOKEJ“ děti doplní vynechaná
35.00 Kč
334040
Český jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ, Speciální pedagogika
Přehled učiva
Materiál obsahuje 10 KARET se slovními druhy, které můžeme využít jako tematickou výzdobu čí přehled. Materiál obsahuje
45.00 Kč
47678
Český jazyk
1., 2., 3., 4., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovní listy
Materiál obsahuje 16 PL. Je vhodný pro děti od 1. do 5. třídy. Ohlédnutí za prvním školním dnem, ohlédnutí - zhodnocení
58.00 Kč
ULICE ,,POLOLETNÍ" 2. TŘÍDA. OPAKOVÁNÍ. ČJ, M, PRV, ČTENÍ ULICE ,,POLOLETNÍ" 2. TŘÍDA. OPAKOVÁNÍ. ČJ, M, PRV, ČTENÍ
Vytvořme si s dětmi ve třídě ulici ,,POLOLETNÍ". Zopakujme si český jazyk - měkké, tvrdé souhlásky, slova souznačná, slova opačného významu, druhy vět, psaní u,ú,ů,...matematiku -+,- do 100 bez přechodu přes 10, slovní úloha, PRV - významné dny, svátky, se kterými jsme se setkali během tohoto pololetí, opakování měsíců v roce, ČTENÍ s porozuměním... Vytvoříme si domečky z jednotlivých PL. Každý PL je zaměřený na jeden předmět. ČJ, M, PRV, ČTENÍ. Hotové domečky můžeme postavit nebo bez konečného slepení dát na nástěnku a poté třeba vlepit do sešitu.(My máme památeční sešit, tak budeme pak lepit tam.) Vyplníme domečky, přehneme na půl potištěným dovnitř a slepíme ,,zády" k sobě. Vytvoří se taková ,,knížka". Když ji slepíme úplně, domeček postavíme. Aby domeček stál, jsou zapotřebí alespoň 3 domečky. Učitel může použít libovolný počet domečků. (vyplněných PL) Český jazyk: V okně doplní správné i,í/y,ý. V závěji doplní správné u, ú, ů. Ke slovu BĚŽÍ vymyslí slova SOUZNAČNÁ. Ke slovům MALÝ, VESELÝ vymyslí antonyma. Na prázdné linky píší, vymýšlí věty s některým slovem z okna či závěje podle zkratky druhů vět: O- oznamovací, T-tázací, P-přací. Dodělají střechu - doplní vynechané písmeno, vykreslí, vystřihnou a lepí ke správnému i,í/y,ý. Čtení: Prvouka: Matematika: Ve střeše sčítací pyramida. V oknech + - do 100 bez přechodu přes 10. Slovní úloha. Vykreslí měsíce barvou ročního období. Vystřihnou a lepí na správné číslo. Lze lepit i za koneček, aby bylo vidět po odkrytí číslo pod tím. Lepí ,,žaluzie" do okna. Jedna se týká ČR a jedna přehledu svátků a událostí během uplynulého pololetí. Lepí od největší části po nejmenší. Můžeme dělat společně jako takové shrnutí - opakování. Vystřihneme obrázky a lepíme je k jednotlivým měsícům. Místo pod ,,žaluziemi" i linky pod nechávám prázdné pro variabilní použití učitele.... My například psali listnaté stromy, jehličnaté, ovocné. Děti si přečtou text, odpoví na uvedené otázky. Ve střeše vykreslí slova, která se vyskytují v textu a z textu vypíší vlastní jména.
UUCZ-246193
Český jazyk>Matematika>Prvouka>Pracovní listy>2.>Speciální pedagogika
49.00