ULICE ,,POLOLETNÍ" 2. TŘÍDA. OPAKOVÁNÍ. ČJ, M, PRV, ČTENÍ

Kategorie:
Počet stran:
8
Velikost: 2.56 MB
Nahráno:
Naposledy upraveno:
23. 1. 2023
Cena:
49 Kč vč. DPH
Sdílet:

Vytvořme si s dětmi ve třídě ulici ,,POLOLETNÍ". Zopakujme si český jazyk - měkké, tvrdé souhlásky, slova souznačná, slova opačného významu, druhy vět, psaní u,ú,ů,...matematiku -+,- do 100 bez přechodu přes 10, slovní úloha, PRV - významné dny, svátky, se kterými jsme se setkali během tohoto pololetí, opakování měsíců v roce, ČTENÍ s porozuměním...

Vytvoříme si domečky z jednotlivých PL. Každý PL je zaměřený na jeden předmět. ČJ, M, PRV, ČTENÍ. Hotové domečky můžeme postavit nebo bez konečného slepení dát na nástěnku a poté třeba vlepit do sešitu.(My máme památeční sešit, tak budeme pak lepit tam.) Vyplníme domečky, přehneme na půl potištěným dovnitř a slepíme ,,zády" k sobě. Vytvoří se taková ,,knížka". Když ji slepíme úplně, domeček postavíme. Aby domeček stál, jsou zapotřebí alespoň 3 domečky. Učitel může použít libovolný počet domečků. (vyplněných PL) Český jazyk: V okně doplní správné i,í/y,ý. V závěji doplní správné u, ú, ů. Ke slovu BĚŽÍ vymyslí slova SOUZNAČNÁ. Ke slovům MALÝ, VESELÝ vymyslí antonyma. Na prázdné linky píší, vymýšlí věty s některým slovem z okna či závěje podle zkratky druhů vět: O- oznamovací, T-tázací, P-přací. Dodělají střechu - doplní vynechané písmeno, vykreslí, vystřihnou a lepí ke správnému i,í/y,ý. Čtení: Prvouka: Matematika: Ve střeše sčítací pyramida. V oknech + - do 100 bez přechodu přes 10. Slovní úloha. Vykreslí měsíce barvou ročního období. Vystřihnou a lepí na správné číslo. Lze lepit i za koneček, aby bylo vidět po odkrytí číslo pod tím. Lepí ,,žaluzie" do okna. Jedna se týká ČR a jedna přehledu svátků a událostí během uplynulého pololetí. Lepí od největší části po nejmenší. Můžeme dělat společně jako takové shrnutí - opakování. Vystřihneme obrázky a lepíme je k jednotlivým měsícům. Místo pod ,,žaluziemi" i linky pod nechávám prázdné pro variabilní použití učitele.... My například psali listnaté stromy, jehličnaté, ovocné. Děti si přečtou text, odpoví na uvedené otázky. Ve střeše vykreslí slova, která se vyskytují v textu a z textu vypíší vlastní jména.

36816
Český jazyk
1., 2., Speciální pedagogika
Pracovní listy
Materiál obsahuje 18 PL. Psaní, čtení, počítání, porozumění textu, práci s textem. Děti mají svůj den, pozvěme je na
49.00 Kč
34895
Český jazyk
1., 2., Speciální pedagogika
Pracovní listy
Materiál obsahuje 10PL – čtení s porozuměním . Děti mají podle instrukcí kreslit do obrázku obrázek. Některé PL jsou
38.00 Kč
256554
Český jazyk
2., Speciální pedagogika
Pracovní listy
2. třída. MATEMATIKA, ČESKÝ JAZYK . Písemné + a -, porovnávání čísel, + a - do 100 bez přechodu přes 10, + a - do 20 s
40.00 Kč
144844
Český jazyk
2., 3., Speciální pedagogika
Pracovní listy
Materiál obsahuje 8 PL zaměřených tematicky na OPICE. Hlava s informacemi o opici, děti hledají banány pro opici –
35.00 Kč
ULICE ,,POLOLETNÍ" 2. TŘÍDA. OPAKOVÁNÍ. ČJ, M, PRV, ČTENÍ ULICE ,,POLOLETNÍ" 2. TŘÍDA. OPAKOVÁNÍ. ČJ, M, PRV, ČTENÍ
Vytvořme si s dětmi ve třídě ulici ,,POLOLETNÍ". Zopakujme si český jazyk - měkké, tvrdé souhlásky, slova souznačná, slova opačného významu, druhy vět, psaní u,ú,ů,...matematiku -+,- do 100 bez přechodu přes 10, slovní úloha, PRV - významné dny, svátky, se kterými jsme se setkali během tohoto pololetí, opakování měsíců v roce, ČTENÍ s porozuměním... Vytvoříme si domečky z jednotlivých PL. Každý PL je zaměřený na jeden předmět. ČJ, M, PRV, ČTENÍ. Hotové domečky můžeme postavit nebo bez konečného slepení dát na nástěnku a poté třeba vlepit do sešitu.(My máme památeční sešit, tak budeme pak lepit tam.) Vyplníme domečky, přehneme na půl potištěným dovnitř a slepíme ,,zády" k sobě. Vytvoří se taková ,,knížka". Když ji slepíme úplně, domeček postavíme. Aby domeček stál, jsou zapotřebí alespoň 3 domečky. Učitel může použít libovolný počet domečků. (vyplněných PL) Český jazyk: V okně doplní správné i,í/y,ý. V závěji doplní správné u, ú, ů. Ke slovu BĚŽÍ vymyslí slova SOUZNAČNÁ. Ke slovům MALÝ, VESELÝ vymyslí antonyma. Na prázdné linky píší, vymýšlí věty s některým slovem z okna či závěje podle zkratky druhů vět: O- oznamovací, T-tázací, P-přací. Dodělají střechu - doplní vynechané písmeno, vykreslí, vystřihnou a lepí ke správnému i,í/y,ý. Čtení: Prvouka: Matematika: Ve střeše sčítací pyramida. V oknech + - do 100 bez přechodu přes 10. Slovní úloha. Vykreslí měsíce barvou ročního období. Vystřihnou a lepí na správné číslo. Lze lepit i za koneček, aby bylo vidět po odkrytí číslo pod tím. Lepí ,,žaluzie" do okna. Jedna se týká ČR a jedna přehledu svátků a událostí během uplynulého pololetí. Lepí od největší části po nejmenší. Můžeme dělat společně jako takové shrnutí - opakování. Vystřihneme obrázky a lepíme je k jednotlivým měsícům. Místo pod ,,žaluziemi" i linky pod nechávám prázdné pro variabilní použití učitele.... My například psali listnaté stromy, jehličnaté, ovocné. Děti si přečtou text, odpoví na uvedené otázky. Ve střeše vykreslí slova, která se vyskytují v textu a z textu vypíší vlastní jména.
UUCZ-246193
Český jazyk>Matematika>Prvouka>Pracovní listy>2.>Speciální pedagogika
49.00