ÚVOD DO VEDLEJŠÍCH VĚT (vše s řešením)

Ročník:
Počet stran:
44
Velikost: 2.83 MB
Nahráno:
Naposledy upraveno:
24. 3. 2023
Cena:
38 Kč vč. DPH
Sdílet:

- 44 stran: pracovní listy, kartičky k procvičení, testy CERMAT typu 
- vše včetně řešení 


OBSAH:

1) Rozlišování VH a VV, podřadicí spojovací výrazy

2) Zápisy ke všem vedlejším větám + krátké procvičení daného druhu
- VV podmětná
- VV předmětná
- VV přívlastková (vč. vložené: VH(a) \ VV přívlastková / VV(b) )
- VV přísudková
- VV doplňková
- VV příslovečné: místní, časová, způsobová, měrová, podmínková, přípustková, účelová, příčinná

3) 10 krátkých testů „CERMAT“ typu
- nácvik k přijímací zkoušce a zopakování látky formou otázek ANO – NE, výběr z možností, otevřené otázky s jednoznačnou odpovědí, přiřazování pojmu k příkladu, doplňování vhodných podřadicích spojovacích výrazů na vynechané místo v souvětí atp.

4) 130 kartiček pro individuální procvičení i procvičení ve dvojici / menší skupince
- z jedné strany: souvětí o dvou větách se zvýrazněnou VV – žáci mají určit druh VV.
- z druhé strany: správná odpověď i se stručným zdůvodněním. (proto vhodné i k samostudiu)


VÝSTUPY VE VÝUCE:

- žák rozpozná VH a VV v jednoduchém souvětí podřadném o dvou větách
- žák rozpozná podřadicí spojovací výrazy (tj. výrazy uvozující VV)
- žák správně určí druh VV, a to tím, že se na tuto větu správně zeptá větou hlavní (nespoléhá se pouze na spojovací výrazy)
- žák rozumí, že jeden spojovací výraz může uvozovat různé druhy vět (např. aby: VV účelová, podmětná i předmětná)

 

Další produkty od autora Mgr. Monika Chmelařová

226784
Český jazyk
4., 5., 6., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Omalovánky
Louskáček je jedním z typických vánočních motivů - znáte ale jeho příběh? Tento materiál obsahuje podklady k vytištění
25.00 Kč
78753
Český jazyk
5., 6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Desková hra s fantasy motivy k rozvoji čtenářské gramotnosti, kritického čtení, orientace v textu, procvičení základních
80.00 Kč
3566
Český jazyk - gramatika
9., SŠ
Pracovní listy
komplexní procvičení slovních druhů příprava na přijímací zkoušky a maturitní zkoušku z okruhu Slovní druhy obtížnější
25.00 Kč
195722
Český jazyk
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Soubor materiálů obsahuje aktivity k baladě Toman a lesní panna, která zasahuje do okruhů: balada, (pre)romantismus
49.00 Kč
ÚVOD DO VEDLEJŠÍCH VĚT (vše s řešením) ÚVOD DO VEDLEJŠÍCH VĚT (vše s řešením)
- 44 stran: pracovní listy, kartičky k procvičení, testy CERMAT typu  - vše včetně řešení  OBSAH: 1) Rozlišování VH a VV, podřadicí spojovací výrazy 2) Zápisy ke všem vedlejším větám + krátké procvičení daného druhu - VV podmětná - VV předmětná - VV přívlastková (vč. vložené: VH(a) \ VV přívlastková / VV(b) ) - VV přísudková - VV doplňková - VV příslovečné: místní, časová, způsobová, měrová, podmínková, přípustková, účelová, příčinná 3) 10 krátkých testů „CERMAT“ typu - nácvik k přijímací zkoušce a zopakování látky formou otázek ANO – NE, výběr z možností, otevřené otázky s jednoznačnou odpovědí, přiřazování pojmu k příkladu, doplňování vhodných podřadicích spojovacích výrazů na vynechané místo v souvětí atp. 4) 130 kartiček pro individuální procvičení i procvičení ve dvojici / menší skupince - z jedné strany: souvětí o dvou větách se zvýrazněnou VV – žáci mají určit druh VV. - z druhé strany: správná odpověď i se stručným zdůvodněním. (proto vhodné i k samostudiu) VÝSTUPY VE VÝUCE: - žák rozpozná VH a VV v jednoduchém souvětí podřadném o dvou větách - žák rozpozná podřadicí spojovací výrazy (tj. výrazy uvozující VV) - žák správně určí druh VV, a to tím, že se na tuto větu správně zeptá větou hlavní (nespoléhá se pouze na spojovací výrazy) - žák rozumí, že jeden spojovací výraz může uvozovat různé druhy vět (např. aby: VV účelová, podmětná i předmětná)  
UUCZ-13356
Český jazyk>Český jazyk - gramatika>Pracovní listy>Přípravy hodiny/lekce>Testy a písemky>6.>7.>8.>9.>SŠ>ZŠ – 2. STUPEŇ
38.00