Materiály od uživatele Monika Chmelařová

61699
Český jazyk
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Obsah: 1. Pracovní listy (4 strany) - zápisy, cvičení, křížovky, osmisměrka - k probrání jednočlenné věty, dvojčlenné
38.00 Kč
58237
Český jazyk
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Didaktická hra a pracovní listy (minitestíky) ke komplexnímu zopakování větných členů. Principem didaktické hry je
49.00 Kč
49805
Český jazyk
7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
okruh: SOUŘADNĚ SPOJENÉ VĚTY HLAVNÍ - soubor aktivit a pracovních listů ke komplexnímu opakování a procvičení
50.00 Kč
42720
Český jazyk
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Desková hra na motivy řeckých bájí, pověstí a mytologie určená ke KOMPLEXNÍMU opakování INTERPUNKCE. ZIP soubor obsahuje
80.00 Kč
36926
Český jazyk
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Pracovní listy a testy k nácviku interpunkce ve větě jednoduché: 1. Oslovení (skloňování - 5. pád, postup při oslovování
30.00 Kč
31548
Český jazyk
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Interpunkce mezi větami v souvětí - pracovní listy zápisy, vysvětlení, příklady a procvičení (9 stran) - 10 testů typu
30.00 Kč
30172
Český jazyk
8., 9., SŠ
Didaktické hry
DIDAKTICKÁ HRA určená k opakování okruhu GRAF SOUVĚTÍ Kartičky určené k oboustrannému tisku a zalaminování: - 30
25.00 Kč
27268
Český jazyk
8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Opakování větných členů spojené s okruhem interpunkce u samostatného větného členu (celkem 43 stran) 1) Pracovní listy:
38.00 Kč
23153
Český jazyk
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
- 48 pracovních listů zaměřených na rozbor poezie + kopie s vyplněným řešením - vždy dvojlist (max. "čtyřlist") zaměřený
75.00 Kč
18778
Český jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
- didaktická hra k opakování literárních pojmů z oblasti prózy, poezie a dramatu - 150 otázek (50 otázek za každý lit
40.00 Kč
16591
Český jazyk
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
TVOŘENÍ SLOV: 1. odvozování (slovní druhy, rozbor odvozenin - předpony, kořen, přípony, slovotvorný základ atd.) 2
40.00 Kč
13969
Český jazyk
8., 9., SŠ
Pracovní listy
1. ZÁPISY, PROCVIČENÍ (4 stránky) - zápisy k jednotlivým odchylkám od pravidelné větné stavby, které jsou považovány za
25.00 Kč
13356
Český jazyk
6., 7., 8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
- 44 stran: pracovní listy, kartičky k procvičení, testy CERMAT typu - vše včetně řešení OBSAH: 1) Rozlišování VH a VV
38.00 Kč
11594
Český jazyk
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
- 38 pracovních listů + jejich kopie s vyplněným řešením - lze vytisknout jako komplexní pracovní sešit i jako stránku /
65.00 Kč
9676
Český jazyk - čtení
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
- rozbor uměleckých textů zábavně i "přijímačkově" - kritické myšlení, orientace v textu - 33 stran pracovních listů +
55.00 Kč
6709
Český jazyk
7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Souhrnné opakování přísudku: 1. Přehled pro žáky - druhy přísudku (vhodné i pro žáky s SPU) 2. 9 pracovních listů +
40.00 Kč
5170
Český jazyk
8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
- příprava k přijímací i maturitní zkoušce - 15 stran pracovních listů + řešení (vyplněno v kopii) - opakování větných
40.00 Kč
4677
Český jazyk
SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Soubor obsahuje: PRACOVNÍ LISTY - přívlastek jako nové učivo i opakování - zápisy, pracovní listy, řešení - přesah do
45.00 Kč