ZAHRADNÍK, KOMINÍK, POŠŤÁK - 1. třída HV, ČJ, M, ČS, PČ, VV

Kategorie:
Téma:
Počet stran:
33
Velikost: 3.65 MB
Nahráno:
Naposledy upraveno:
16. 5. 2022
Cena:
59 Kč vč. DPH
Sdílet:

,,Propojme HV, ČJ, M, PRVOUKU  na téma POVOLÁNÍ  hravou formou a rozvíjejme při tom u dětí jemnou motoriku, grafomotoriku, slovní zásobu,..“

Pracovní listy jsou zaměřeny na osvojení si slov lidových písniček tematicky zaměřených na povolání. (ZAHRADNÍK – Šel zahradník do zahrady, KOMINÍK – Kalamajka, POŠŤÁK – Jede, jede poštovský panáček)

Obsahují doplňování vynechaných písmen, hledání slov v textu – porozumění slov, opakování tvarů písmen, skládání písničky ze slov, ke každému povolání ,,pětilístek“, kdy děti pomalu zasvěcujeme do slovních druhů,…

V matematice PL obsahují procvičování + a - do 10.

POPIS JEDNOTLIVÝCH PL:

ZAHRADNÍK:

1PL ,,Pětilístek“ lze použít i jako část motivace. Děti rozstříhají slova pod ,,nůžkami“ a společně nejdříve ve dvojicích, ve skupince přiřazují slova k otázkám

Kdo? Lepí název  povolání

Jaký je? Co dělá? Věta: Hledají a lepí větu. Opakujeme si znaky věty- čím věta začíná, končí…., můžeme počítat společně počet slov ve větě, slabiky ve slovech,…

Do rámečku děti kreslí obrázek povolání.

2PL Zahradníkův květináč

Tyto PL jsou zaměřené na osvojení si slov písničky ,,Šel zahradník do zahrady“

Můžeme motivovat melodií písně, pustit zpívanou verzi. Poté děti doplňují vynechaná písmena do 1. sloky písně. Pokud text neznají, čtou si předtištěný text a podle něj vynechaná písmena doplňují. Poté vykreslují slova v květináči, která se objevují v písničce.

Dovnitř květináče vlevo nalepí text 2. sloky písně, do rámečku nakreslí k písničce obrázek a vpravo nalepí text 2. sloky ze slov, které vystřihne. Předlohou dětem opět slouží text vlevo.

Upevňují si prostřednictvím této písničky velké a malé tvary tiskacích písmen, osvojí si slova písně…

2PL matematická vykreslovačka – procvičuje + a – do 10

Děti vykreslují podle zadání.                                

2PL Zaléváme květiny

Děti pomohou zahradníkovi zalít květiny. Lepí pouze kapky s výsledkem 10.

 

3PL Pomoz zahradníkovi ,,přesadit“ tyto květiny.

Každá květina má výsledek, který patří k jednomu příkladu v květináči.

Úkol pro děti: Vystřihni květiny a ,,přesaď“ je do nového květináče.

Květina má výsledek, najdi k ní v květináčích správný příklad.

KOMINÍK

1PL ,,Pětilístek“ lze použít i jako část motivace. Děti rozstříhají slova pod ,,nůžkami“ a společně nejdříve ve dvojicích, ve skupince přiřazují slova k otázkám

Kdo? Lepí název  povolání

Jaký je? Co dělá? Věta: Hledají a lepí větu. Opakujeme si znaky věty- čím věta začíná, končí…., můžeme počítat společně počet slov ve větě, slabiky ve slovech,…

Do rámečku děti kreslí obrázek povolání.

1PL je zaměřený na osvojení si slov písničky ,,Kalamajka“

Můžeme motivovat melodií písně, pustit zpívanou verzi. Nejdříve děti vystřihnou písmena a do rámečků nahoře složí název písně KALAMAJKA .

Až budou mít nalepený nadpis, doplňují vynechaná písmena. Pokud text neznají, čtou si předtištěný text a podle něj vynechaná písmena doplňují, poté podle textu dopíší (nejlépe psacím písmem) vynechaná slova.

Poslední úkol na této straně je vykreslit slova v obláčcích, která se objevují v písničce. Děti si upevní  prostřednictvím této písničky velké a malé tvary tiskacích písmen, osvojí si slova písně…

1PL Která slova se hodí ke kominíkovi?

Úkol pro děti:

Hledej ve střeše domu slova, která se hodí k povolání KOMINÍK. Vykresli je červenou barvou. Ta, která se ke kominíkovi nehodí, vykresli hnědou. 2 slova červeně označená si vyber a opiš psacím písmem do obláčků.

1PL - matematická vykreslovačka – procvičuje + a – do 10

Děti vykreslují podle zadání.

2PL Komín pro kominíka

Děti vykreslí a vystřihnou cihličky, do připraveného

PL komínu skládají cihličky se slovy písničky tak, jak jdou

postupně za sebou.

2PL Žebřík pro kominíka

Úkol pro děti: Kominíkovi se rozbil žebřík, pomoz mu jej zpravit.

Použij tyčky, které mají výsledek 10. Vykresli je,

vystřihni a nalep na tyčky.

POŠŤÁK, LISTONOŠ

1PL ,,Pětilístek“ lze použít i jako část motivace.

 Děti rozstříhají slova pod ,,nůžkami“ a společně nejdříve

 ve dvojicích, ve skupince přiřazují slova k otázkám

Kdo? Lepí název povolání

Jaký je? Co dělá? Věta: Hledají a lepí větu. Opakujeme si znaky věty- čím věta začíná, končí…., můžeme počítat společně počet slov ve větě, slabiky ve slovech,…

Do rámečku děti kreslí obrázek povolání.                  

2PL jsou zaměřené na osvojení si slov písničky ,,Jede , jede poštovský panáček“

Můžeme motivovat melodií písně, pustit zpívanou verzi.

Text písničky doporučuji společně nejdříve přečíst. Poté děti do první sloky dopisují vynechaná slova. Předlohou jim slouží text písně nad tím. Učitel se sám rozhodne, zda děti mají pouze doplňovat a opisovat vynechaná slova tiskacím písmem nebo rovnou psát vynechaná slova psacím písmem a procvičit i přepis.

Do určeného místa nakreslí svoji vlastní známku nebo známku k písničce.

2.PL = 2. sloka písničky – děti vystřihnou 4 slova pod čarou a opět podle tištěné předlohy doplní vynechaná slova do textu a nalepí.

Nakonec vykreslí slova, která se objevují v písničce. Děti si upevní prostřednictvím této písničky velké a malé tvary tiskacích písmen,

 mohou procvičit přepis slov z tiskacích na psací tvary, osvojí si slova písně…

1PL - matematická vykreslovačka – procvičuje + a – do 10

Děti vykreslují podle zadání.

8PL obálka s dopisy na písmena

Slož si obálku. Nejlépe z barevného papíru nebo z bílého a obálku si vyzdob.

Na přední stranu napiš svoje jméno a bydliště.

Dopiš na dopisy ostatní 3 tvary písmene a z druhé strany kresli obrázek, která daným písmenem začíná. Kartičky si pak vystřihni a ulož do obálky.

Můžete hrát s dětmi různé hry s těmito obálkami i kartičkami.

Jedno dítě – pošťák přinese jinému dítěti obálku a do ní vloží pouze 1 kartičku s písmenem, kdo ji dostane má za úkol např. vymyslet na dané písmeno JMÉNO, MĚSTO, ZVÍŘE,…. nebo na obrázek, který tam má ,,pošťák“ nakreslený dítě, které obálku dostane vymyslí VĚTU. Nebo si aktivity už sami vymyslet… 😊

2PL Psaní

Úkol pro děti: Najdi správné psaní do dopisu. Vždy lep příklad k výsledku v obálce.

1PL – Navrhni svoji vlastní známku – PL je nachystán pro 1 děti - děti navrhnou svoji vlastní poštovní známku

 

Materiál i obrázky jsou moje autorské.

 

 

332030
Nezařazené k předmětu
ZŠ – 1. STUPEŇ, Speciální pedagogika
Pravidla třídy
Třídní pravidla ozdobená lesní tématikou... + prázdné pro další dopsání pravidel. Materiál obsahuje 8 barevných rámečků
38.00 Kč
144737
Český jazyk
2., 3., Speciální pedagogika
Pracovní listy
Materiál obsahuje základní pojmy (můžeme si o nich povídat, promítnout na tabuli, řadit podle abecedy, tvořit věty,.. k
80.00 Kč
64515
Český jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ, Speciální pedagogika
Pracovní listy
Materiál obsahuje 12 písničkových a říkadlových domečků tematicky zaměřených na podzim. Podzimní témata a písně, říkadla
58.00 Kč
140601
Matematika
1., Speciální pedagogika
Pracovní listy
Materiál obsahuje 5PL s hmyzí tématikou zaměřenou + - do 20 bez přechodu přes 10 Linka připravená na větu, kterou mají
35.00 Kč
ZAHRADNÍK, KOMINÍK, POŠŤÁK - 1. třída HV, ČJ, M, ČS, PČ, VV ZAHRADNÍK, KOMINÍK, POŠŤÁK - 1. třída HV, ČJ, M, ČS, PČ, VV
,,Propojme HV, ČJ, M, PRVOUKU na téma POVOLÁNÍ hravou formou a rozvíjejme při tom u dětí jemnou motoriku, grafomotoriku, slovní zásobu,..“ MATERIÁL OBSAHUJE 33 PL. Pracovní listy jsou zaměřené na osvojení si slov lidových písniček tematicky na povolání. (ZAHRADNÍK – Šel zahradník do zahrady, KOMINÍK – Kalamajka, POŠŤÁK – Jede, jede poštovský panáček) Obsahují doplňování vynechaných písmen, hledání slov v textu – porozumění slov, opakování tvarů písmen, skládání písničky ze slov, ke každému povolání ,,pětilístek“, kdy děti pomalu zasvěcujeme do slovních druhů,… V matematice PL obsahují procvičování + a - do 10.
UUCZ-20653
Český jazyk>Hudební výchova>Matematika>Pracovní listy>1.>ZŠ – 1. STUPEŇ>Speciální pedagogika>Povolání
59.00