Kvíz: Jak dobře znáš svou zemi?

Kategorie:
Počet stran:
28
Velikost: 9.2 MB
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
13. 10. 2023
Cena:
30 Kč vč. DPH
Sdílet:

Typ materiálu:

o  V souvislosti se svátkem 28. října, kdy slavíme vznik samostatné Československé republiky, jsem se rozhodla utvořit kvíz s padesáti otázkami o naší zemi. Materiál obsahuje celkem 50 kartiček s otázkami a nápovědami. Otázky jsou různorodé – věnují se přírodě, kultuře, politice a dalším zajímavostem. Vhodné pro studenty druhého stupně ZŠ a střední školy (pokud se toho nebojíte, můžete také využít pro starší žáky na prvním stupni). Materiál můžete využít v dějepisu, výchově k občanství, zeměpisu či vlastivědě.

Jak s materiálem pracovat:

o  Je na vás, jak s kartičkami budete v hodině pracovat. Doporučuji tento postup: vytiskněte si 50 kartiček s otázkami a tři kartičky s písmeny (pro každou skupinu). Vše zalaminujte a následně vystříhejte. Kartičky následně využijte ve skupinové hře. Třídu si rozdělte do několika skupinek (záleží na počtu žáků – doporučuji 5-6 skupinek). Každá skupinka obdrží tři kartičky s písmeny, pomocí kterých bude odpovídat. Učitel vždy vylosuje z hromádky jednu otázku, kterou přečte a dá žákům nápovědy (nápovědy dávat nemusíte – záleží na tom, jak staré žáky máte a o jakou otázku se jedná, tudíž sami určete, zdali je nápověda potřebná či nikoli). Pokud dáváte žákům nápovědu a, b a c, žáci se ve skupinkách rozhodují, které písmeno je správně. Na povel učitele každá skupinka zvedne správné písmenko. Podle toho, zdali skupiny hádaly správně, získávají body (učitel je píše na tabuli). Pokud se učitel rozhodne nedávat odpovědi, žáci odpověď napíšou na připravené papíry, které po vyzvání taktéž zvednou (stejný postup, akorát bez písmene). V tomto tempu pokračujeme celou hodinu. Vítězí ta skupina, která má nejvíce bodů (jedna správná odpověď = jeden bod).

o  Další možnost hry: kvíz můžete zahrát také např. ve skupinách, kdy si žáci otázky budou číst sami, anebo si třídu rozdělte na dvě velké skupiny, doprostřed třídy umístěte stůl, dvě židle naproti sobě a na stůl dejte zvoneček/bzučák, zkrátka něco, čím mohou žáci reagovat. Dva žáci ze skupin sedí proti sobě, učitel čte otázku. Jakmile jeden z žáků zná odpověď, zabzučí nebo zazvoní a odpoví. Pokud odpoví správně, jdou body jeho skupině. Žáci se následně vystřídají a opakuje se postup.

Cíl aktivity:

o  Cílem aktivity je prověřit, kolik toho žáci vědí o své zemi, anebo naopak je naučit spoustu zajímavostí, se kterými se ještě nesetkali. Aktivitu můžete zařadit do hodin před podzimními prázdninami a před státním svátkem – bude se jednat o připomínku vzniku našeho státu a jeho kulturního a historického bohatství ?. 

Obsahuje správné odpovědi.

Další produkty od autora U Kantorky

341394
Nezařazené k předmětu
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Postřehovky
Materiál obsahuje celkem 43 zábavných kartiček, na nichž jsou napsány různé úkoly. 25 kartiček je růžových a 17 modrých
30.00 Kč
313951
Český jazyk
ZŠ – 2. STUPEŇ
Postřehovky
Typ materiálu: o Materiál se zaměřuje na české frazémy, konkrétně přísloví, pořekadla, rčení a pranostiky. Úkoly jsou
30.00 Kč
420115
Nezařazené k předmětu
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Projekty
· Typ materiálu: o Materiál představuje adventní kalendář, který se svými cvičeními zaměřuje na různorodé oblasti a
30.00 Kč
341478
Nezařazené k předmětu
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Ostatní
Typ materiálu: o Materiál obsahuje drobné aktivity, které jsou určeny na začátek školního roku. Materiál se ideálně hodí
25.00 Kč
Kvíz: Jak dobře znáš svou zemi? Kvíz: Jak dobře znáš svou zemi?
Typ materiálu: o  V souvislosti se svátkem 28. října, kdy slavíme vznik samostatné Československé republiky, jsem se rozhodla utvořit kvíz s padesáti otázkami o naší zemi. Materiál obsahuje celkem 50 kartiček s otázkami a nápovědami. Otázky jsou různorodé – věnují se přírodě, kultuře, politice a dalším zajímavostem. Vhodné pro studenty druhého stupně ZŠ a střední školy (pokud se toho nebojíte, můžete také využít pro starší žáky na prvním stupni). Materiál můžete využít v dějepisu, výchově k občanství, zeměpisu či vlastivědě. Jak s materiálem pracovat: o  Je na vás, jak s kartičkami budete v hodině pracovat. Doporučuji tento postup: vytiskněte si 50 kartiček s otázkami a tři kartičky s písmeny (pro každou skupinu). Vše zalaminujte a následně vystříhejte. Kartičky následně využijte ve skupinové hře. Třídu si rozdělte do několika skupinek (záleží na počtu žáků – doporučuji 5-6 skupinek). Každá skupinka obdrží tři kartičky s písmeny, pomocí kterých bude odpovídat. Učitel vždy vylosuje z hromádky jednu otázku, kterou přečte a dá žákům nápovědy (nápovědy dávat nemusíte – záleží na tom, jak staré žáky máte a o jakou otázku se jedná, tudíž sami určete, zdali je nápověda potřebná či nikoli). Pokud dáváte žákům nápovědu a, b a c, žáci se ve skupinkách rozhodují, které písmeno je správně. Na povel učitele každá skupinka zvedne správné písmenko. Podle toho, zdali skupiny hádaly správně, získávají body (učitel je píše na tabuli). Pokud se učitel rozhodne nedávat odpovědi, žáci odpověď napíšou na připravené papíry, které po vyzvání taktéž zvednou (stejný postup, akorát bez písmene). V tomto tempu pokračujeme celou hodinu. Vítězí ta skupina, která má nejvíce bodů (jedna správná odpověď = jeden bod). o  Další možnost hry: kvíz můžete zahrát také např. ve skupinách, kdy si žáci otázky budou číst sami, anebo si třídu rozdělte na dvě velké skupiny, doprostřed třídy umístěte stůl, dvě židle naproti sobě a na stůl dejte zvoneček/bzučák, zkrátka něco, čím mohou žáci reagovat. Dva žáci ze skupin sedí proti sobě, učitel čte otázku. Jakmile jeden z žáků zná odpověď, zabzučí nebo zazvoní a odpoví. Pokud odpoví správně, jdou body jeho skupině. Žáci se následně vystřídají a opakuje se postup. Cíl aktivity: o  Cílem aktivity je prověřit, kolik toho žáci vědí o své zemi, anebo naopak je naučit spoustu zajímavostí, se kterými se ještě nesetkali. Aktivitu můžete zařadit do hodin před podzimními prázdninami a před státním svátkem – bude se jednat o připomínku vzniku našeho státu a jeho kulturního a historického bohatství ?.  Obsahuje správné odpovědi.
UUCZ-391921
Dějepis>Občanská výchova>Vlastivěda>Ostatní>ZŠ – 1. STUPEŇ>ZŠ – 2. STUPEŇ>28. 10. Den vzniku samostatného československého státu
30.00