VÁNOCE - Bee-Bot / Blue-Bot

Předmět:
Kategorie:
Téma:
Počet stran:
17
Velikost: 32.4 MB
Typ souboru: pdf
Nahráno:
Naposledy upraveno:
27. 12. 2023
Sdílet:

Soubor obsahuje 32 kartiček s vánočními obrázky.

Aktivity s robotickými hračkami Bee-Bot / Blue-Bot pomáhají rozvíjet logické myšleníprostorovou představivost, základní matematické dovednosti.

Pomocí kartiček rozvíjíte u dětí také jazyk a řeč.

Kartičky obsahují popisky - lze využít jako demonstrační obrázky a k rozvoji předčtenářské gramotnosti.

Jedná se o vzdělávací materiál pro MŠ a je plně v souladu s s RVP PV.

Klíčové kompetence:

 • k učení (soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů, uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení, má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije, klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo, se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům)
 • k řešení problémů (řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého, řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost, užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích, rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit, nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu)

Vzdělávací oblasti:

 • Dítě a jeho tělo:
  • dílčí vzdělávací cíle - rozvoj a užívání všech smyslů, osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
  • očekávané výstupy - vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
 • Dítě a jeho psychika:
  • podoblast "Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace"
   • dílčí vzdělávací cíle - rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie, rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření), vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení, vytváření základů pro práci s informacemi)
   • očekávané výstupy - vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího), záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost, postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí, chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase, řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“, nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným

Další produkty od autora Mgr. Barbora Růžičková

358777
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci
Výzdoba třídy
Soubor obsahuje 19 karet ve formátu A4 s obrázky činností v MŠ. Využít je můžete jako výzdobu třídy, jako pomůcku k
49.00 Kč
404195
Nezařazené k předmětu
Batole (1 - 3 roky), MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, 1.
Ostatní
Tento tematicky zaměřený soubor "VÁNOCE - demonstrační obrázky" obsahuje celkem 28 karet ve formátu A4. Všechny karty
55.00 Kč
421147
Nezařazené k předmětu
Batole (1 - 3 roky), MŠ, MŠ - předškoláci
Ostatní
Tento tematicky zaměřený soubor "LIDSKÉ TĚLO - demonstrační obrázky" obsahuje celkem 43 karet ve formátu A4. Všechny
55.00 Kč
542812
Grafomotorika
MŠ, MŠ - předškoláci
Pracovní listy
Soubor obsahuje 50 listů a je možné jej využít následovně: vcelku jako brožuru / pracovní sešit - děti obtahuji
69.00 Kč
VÁNOCE - Bee-Bot / Blue-Bot VÁNOCE - Bee-Bot / Blue-Bot
Soubor obsahuje 32 kartiček s vánočními obrázky. Aktivity s robotickými hračkami Bee-Bot / Blue-Bot pomáhají rozvíjet logické myšlení, prostorovou představivost, základní matematické dovednosti. Pomocí kartiček rozvíjíte u dětí také jazyk a řeč. Kartičky obsahují popisky - lze využít jako demonstrační obrázky a k rozvoji předčtenářské gramotnosti. Jedná se o vzdělávací materiál pro MŠ a je plně v souladu s s RVP PV. Klíčové kompetence: k učení (soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů, uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení, má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije, klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo, se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům) k řešení problémů (řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého, řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost, užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích, rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit, nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu) Vzdělávací oblasti: Dítě a jeho tělo: dílčí vzdělávací cíle - rozvoj a užívání všech smyslů, osvojení si věku přiměřených praktických dovedností očekávané výstupy - vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.) Dítě a jeho psychika: podoblast "Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace" dílčí vzdělávací cíle - rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie, rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření), vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení, vytváření základů pro práci s informacemi) očekávané výstupy - vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího), záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost, postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí, chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase, řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“, nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
UUCZ-424558
Informatika>Ostatní>Batole (1 - 3 roky)>MŠ>MŠ - předškoláci>1.>Vánoce
40.00