Lineární funkce - vitrážová okna (pracovní listy)

Předmět:
Ročník:
Kategorie:
Počet stran:
30
Velikost: 258.47 KB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
1. 3. 2023
Sdílet:

Procvičte rýsování lineárních funkcí podle jejich předpisu zajímavějším způsobem. V tomto materiálu žáci propojí jak znalosti rýsování lineárních funkcí a osvěží si význam parametrů, tak také zapracují na vizuálu a využijí pastelky.

V tomto balíčku naleznete čtyři pracovní listy. Každý pracovní list má jinou sadu funkcí, které po zanesení do soustavy souřadnic vytvoří jinou pomyslnou vitráž. Pracovní listy jsou vytvořené tak, aby vedly žáka k pochopení významu jednotlivých parametrů lineární funkce. V předpisu funkce ve tvaru y=ax+b udává číslo „a“ velikost sklonu, znaménko u „a“ určuje, zda funkce bude růst, či klesat, a číslo „b“ udává průsečík s osou y. Tuto věc samozřejmě víme, ale jde o to, aby sami žáci přišli na to, co daná čísla dělají. A nejlepším způsobem k tomuto poznání je samotná tvorba vitráže, která jim toto vše zprostředkuje.

Pod pracovními listy jsou tři listy s předtištěnými soustavami souřadnic. Je tu soustava, která má jak vyznačené a pojmenované osy a body na osách. Poté je tu soustava s vyznačenými body a popsanými osami a pak pomyslná slepá osa. Upřímně ale mohu říci, že postačí i dostatečně velký čtverečkovaný, či prázdný papír, na který žáci narýsují osy. Samotnou práci poté mohou provádět přímo do sešitu. 

Další produkty od autora Jan Bratt

176637
Fyzika
6., 7.
Testy a písemky
Generátor testů, který využijete v šesté a sedmé třídě při výuce kinematiky, neboli pohybů. Obsahuje příklady na převody
29.00 Kč
177475
Matematika
7., 8., 9.
Testy a písemky
Získáte dokument v MS Excel, který při každém otevření vygeneruje novou sadu testů, čímž získáte nekonečné množství
29.00 Kč
126013
Matematika
7., 8., 9.
Testy a písemky
Generátory desetiminutovek při každém otevření vytvoří nový test, ve kterém získáte jak zcela nové zadání, tak i správné
29.00 Kč
185462
Matematika
5., 6., 7.
Pracovní listy
Materiál, který slouží k trénování krácení, rozšiřování zlomků a základních početních operací. Získejte pět druhů
29.00 Kč
Lineární funkce - vitrážová okna (pracovní listy) Lineární funkce - vitrážová okna (pracovní listy)
Procvičte rýsování lineárních funkcí podle jejich předpisu zajímavějším způsobem. V tomto materiálu žáci propojí jak znalosti rýsování lineárních funkcí a osvěží si význam parametrů, tak také zapracují na vizuálu a využijí pastelky. V tomto balíčku naleznete čtyři pracovní listy. Každý pracovní list má jinou sadu funkcí, které po zanesení do soustavy souřadnic vytvoří jinou pomyslnou vitráž. Pracovní listy jsou vytvořené tak, aby vedly žáka k pochopení významu jednotlivých parametrů lineární funkce. V předpisu funkce ve tvaru y=ax+b udává číslo „a“ velikost sklonu, znaménko u „a“ určuje, zda funkce bude růst, či klesat, a číslo „b“ udává průsečík s osou y. Tuto věc samozřejmě víme, ale jde o to, aby sami žáci přišli na to, co daná čísla dělají. A nejlepším způsobem k tomuto poznání je samotná tvorba vitráže, která jim toto vše zprostředkuje. Pod pracovními listy jsou tři listy s předtištěnými soustavami souřadnic. Je tu soustava, která má jak vyznačené a pojmenované osy a body na osách. Poté je tu soustava s vyznačenými body a popsanými osami a pak pomyslná slepá osa. Upřímně ale mohu říci, že postačí i dostatečně velký čtverečkovaný, či prázdný papír, na který žáci narýsují osy. Samotnou práci poté mohou provádět přímo do sešitu. 
UUCZ-269062
Matematika>Pracovní listy>8.>9.>SŠ
30.00