Pythagorova věta - generátor grafických úloh, testů, tabulek a pracovní list

Předmět:
Ročník:
Počet stran:
6
Velikost: 1018.57 KB
Typ souboru: zip
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
1. 10. 2022
Sdílet:

Koupí tohoto materiálu jste získali několik dokumentů, které jsou zaneseny do souboru v MS excel a pěti .pdf. Na prvním listu naleznete samostatný pracovní list, poté generátory slovních úloh, tabulek a grafických úloh. Více v přiloženém videu.

1. Pythagorova věta - generátory slovních úloh, pracovní list a tabulky - YouTube

Koupí tohoto materiálu jste získali několik dokumentů, které jsou zaneseny do souboru v ms excel (Pro kompatibilitu je vytvořen dokument "starý excel", který je vhodný pro excel rok 2016 a starší. Pokud nechcete pracovat s excelem, je k dispozici pět vygenerovaných .pdf připravených k tisku). Na prvním listu naleznete samostatný pracovní list, který můžete poskytnout žákům k zopakování a uchopení znalosti problematiky Pythagorovy věty. Na tomto listu naleznete pole pro popis stran jejich jmény (odvěsny a přepona), ke které musí žák nejdříve najít pravý úhel. Dále je zde slovní popis vlastností těchto stran a přidání jejich názvu k tomuto popisu. A dále dvě slovní úlohy, resp. základní dva typy slovních úloh, které mohou dostat v rámci použití věty v pravoúhlém trojúhelníku (dopočítání přepony a odvěsny) a dále tři obrázky sloužící k dopočtu chybějící strany. Na dalších listech naleznete slovní úlohy na dopočet chybějící strany se správnými odpověďmi. Následně naleznete grafické úlohy. U těch jsou vždy dvě strany a třetí je třeba dopočíst přes Pythagorovu větu. A nakonec dopočtové tabulky, ve kterých jsou vždy dvě strany známé a třetí je třeba dopočíst. A co je na tom nejlepší? Jedná se o generátory, takže získáte nekonečné množství materiálu. 

Další produkty od autora Jan Bratt

175088
Fyzika
6., 7.
Testy a písemky
Získáte šest druhů testů, které zjišťují znalosti z oborů fyziky, z pochopení látek, těles a skupenství. Více v
29.00 Kč
185462
Matematika
5., 6., 7.
Pracovní listy
Materiál, který slouží k trénování krácení, rozšiřování zlomků a základních početních operací. Získejte pět druhů
29.00 Kč
188002
Matematika
7., 8.
Testy a písemky
7. pdf dokumentů obsahujících grafické materiály pro ukotvení znalostí sčítání, odčítání a násobení celých čísel a
25.00 Kč
137243
Matematika
3., 4., 5.
Ostatní
Zakoupíte generátor kostkových rébusů v MS Excel a pět dokumentů v .pdf s vytvořenými kostkovými rébusy. Rébusy slouží k
29.00 Kč
Pythagorova věta - generátor grafických úloh, testů, tabulek a pracovní list Pythagorova věta - generátor grafických úloh, testů, tabulek a pracovní list
Koupí tohoto materiálu jste získali několik dokumentů, které jsou zaneseny do souboru v MS excel a pěti .pdf. Na prvním listu naleznete samostatný pracovní list, poté generátory slovních úloh, tabulek a grafických úloh. Více v přiloženém videu. 1. Pythagorova věta - generátory slovních úloh, pracovní list a tabulky - YouTube Koupí tohoto materiálu jste získali několik dokumentů, které jsou zaneseny do souboru v ms excel (Pro kompatibilitu je vytvořen dokument "starý excel", který je vhodný pro excel rok 2016 a starší. Pokud nechcete pracovat s excelem, je k dispozici pět vygenerovaných .pdf připravených k tisku). Na prvním listu naleznete samostatný pracovní list, který můžete poskytnout žákům k zopakování a uchopení znalosti problematiky Pythagorovy věty. Na tomto listu naleznete pole pro popis stran jejich jmény (odvěsny a přepona), ke které musí žák nejdříve najít pravý úhel. Dále je zde slovní popis vlastností těchto stran a přidání jejich názvu k tomuto popisu. A dále dvě slovní úlohy, resp. základní dva typy slovních úloh, které mohou dostat v rámci použití věty v pravoúhlém trojúhelníku (dopočítání přepony a odvěsny) a dále tři obrázky sloužící k dopočtu chybějící strany. Na dalších listech naleznete slovní úlohy na dopočet chybějící strany se správnými odpověďmi. Následně naleznete grafické úlohy. U těch jsou vždy dvě strany a třetí je třeba dopočíst přes Pythagorovu větu. A nakonec dopočtové tabulky, ve kterých jsou vždy dvě strany známé a třetí je třeba dopočíst. A co je na tom nejlepší? Jedná se o generátory, takže získáte nekonečné množství materiálu. 
UUCZ-177939
Matematika>Pracovní listy>Testy a písemky>8.>9.
29.00