Trimino – RACIONÁLNÍ ČÍSLA (2 úrovně náročnosti)

Předmět:
Ročník:
Kategorie:
Počet stran:
11
Velikost: 1.14 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
15. 3. 2024
Sdílet:

Popis aktivity: Aktivita obsahuje 2 sady karet. Obě sady slouží k procvičení sčítání, odčítání, násobení a dělení racionálních čísel (obsahuje záporná čísla, zlomky a smíšená čísla, desetinná čísla). První sada je jednodušší, druhá náročnější.

Cíl: Zopakování či upevnění základních početních operací s racionálními čísly.

Sada obsahuje:

strana 1:      pokyny pro učitele

strana 2-3: nesložené trimino vhodné k rozstříhání – zadání 1. sady

strana 4:      složené trimino – řešení (včetně výsledného tvaru) – 1. sada

strana 5-6: tabulka s řešením – 1. sada

strana 7-8: nesložené trimino vhodné k rozstříhání – zadání 2. sady

strana 9:      složené trimino – řešení (včetně výsledného tvaru) – 2. sada

strana 10-11: tabulka s řešením – 2. sada

Možnosti použití:

 1. Pomůcku je možné vytisknout, zalaminovat a rozstříhat (možno používat opakovaně).
 2. Verzi k rozstříhání vytisknout např. na papír (může být z druhé strany popsaný), rozdat do skupin a nechat žáky sadu nejprve rozstříhat a až poté složit (omezené možnosti opakovaného použití, ale mohou si dělat do textu např. poznámky).
 3. Pokud si mají žáci zkontrolovat práci sami, tak vytisknout odpovídající počet tabulek s řešením.

Jak s materiálem pracovat:

 1. Rozdejte sadu do skupin (po 2-5 žácích), případně mohou žáci pracovat samostatně (např. jako práci navíc, pokud mají již hotovo).
 2. Nechte žáky složit trimino – vždy přikládají dvě odpovídající strany k sobě (zadání + výsledek).
 3. V průběhu práce učitel prochází třídu a pomáhá žákům s případnými nejasnostmi.
 4. Jako nápovědu můžete žákům ukázat výsledný tvar trimina.
 5. Poté proveďte kontrolu – společně či každá skupina samostatně dle tabulky s řešením.
 6. Nezapomeňte na zpětnou vazbu – které příklady dělaly žákům největší problém apod.

Přínos pomůcky:

 1. Dvě sady různé náročnosti umožňují diferenciaci výuky.
 2. Aktivizace žáků.
 3. Podpora spolupráce mezi žáky.
 4. Manipulativní činnost – zapojení více smyslů do výuky.
 5. V případě samokontroly žáků rozvoj samostatnosti a zodpovědnosti.

Další produkty od autora Vladěna Pěknicová

264178
Matematika
2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ
Já mám, kdo má
Popis aktivity: Aktivita obsahuje 27 karet. Karty obsahují 26 různých dvojic příkladů na sčítání přirozených čísel do
25.00 Kč
220944
Matematika
5., 7.
Já mám, kdo má
Popis aktivity: Aktivita obsahuje 27 karet. Karty obsahují slovní zadání s vyjádřením části celku (polovina, čtvrtina
25.00 Kč
135863
Matematika
8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Skládačky
Popis aktivity: Aktivita obsahuje 2 sady karet. Obě sady slouží k procvičení úprav výrazů pomocí vzorců „na druhou“
32.00 Kč
536730
Matematika
4., 5., 6.
Venkovní učení - stezky, badatelská výuka, terénní výuka
Popis aktivity: Aktivita obsahuje 18 karet + list k napsání tajenky. Každá karta obsahuje zadání úlohy 4 možnosti. Do
44.00 Kč
Trimino – RACIONÁLNÍ ČÍSLA (2 úrovně náročnosti) Trimino – RACIONÁLNÍ ČÍSLA (2 úrovně náročnosti)
Popis aktivity: Aktivita obsahuje 2 sady karet. Obě sady slouží k procvičení sčítání, odčítání, násobení a dělení racionálních čísel (obsahuje záporná čísla, zlomky a smíšená čísla, desetinná čísla). První sada je jednodušší, druhá náročnější.Cíl: Zopakování či upevnění základních početních operací s racionálními čísly.Sada obsahuje:strana 1:      pokyny pro učitelestrana 2-3: nesložené trimino vhodné k rozstříhání – zadání 1. sadystrana 4:      složené trimino – řešení (včetně výsledného tvaru) – 1. sadastrana 5-6: tabulka s řešením – 1. sadastrana 7-8: nesložené trimino vhodné k rozstříhání – zadání 2. sadystrana 9:      složené trimino – řešení (včetně výsledného tvaru) – 2. sadastrana 10-11: tabulka s řešením – 2. sadaMožnosti použití:Pomůcku je možné vytisknout, zalaminovat a rozstříhat (možno používat opakovaně).Verzi k rozstříhání vytisknout např. na papír (může být z druhé strany popsaný), rozdat do skupin a nechat žáky sadu nejprve rozstříhat a až poté složit (omezené možnosti opakovaného použití, ale mohou si dělat do textu např. poznámky). Pokud si mají žáci zkontrolovat práci sami, tak vytisknout odpovídající počet tabulek s řešením.Jak s materiálem pracovat:Rozdejte sadu do skupin (po 2-5 žácích), případně mohou žáci pracovat samostatně (např. jako práci navíc, pokud mají již hotovo).Nechte žáky složit trimino – vždy přikládají dvě odpovídající strany k sobě (zadání + výsledek). V průběhu práce učitel prochází třídu a pomáhá žákům s případnými nejasnostmi.Jako nápovědu můžete žákům ukázat výsledný tvar trimina.Poté proveďte kontrolu – společně či každá skupina samostatně dle tabulky s řešením.Nezapomeňte na zpětnou vazbu – které příklady dělaly žákům největší problém apod.Přínos pomůcky:Dvě sady různé náročnosti umožňují diferenciaci výuky.Aktivizace žáků.Podpora spolupráce mezi žáky.Manipulativní činnost – zapojení více smyslů do výuky.V případě samokontroly žáků rozvoj samostatnosti a zodpovědnosti.
UUCZ-316079
Matematika>Skládačky>7.
32.00