CO VYPRÁVĚLO TEEPEE-tematická příprava INDIÁNI

Počet stran:
22
Velikost: 1.66 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
29. 12. 2023
Sdílet:

Pdf soubor CO VYPRÁVĚLO TEEPEE – tematická příprava INDIÁNI. Náměty na různorodé vzdělávací aktivity, inspirace na RANNÍ volné činnosti a ŘÍZENÉ činnosti na téma: INDIÁNI.

Pdf soubor poskytuje inspirativní náměty na aktivity- volné ranní činnosti a řízené činnosti, na téma INDIÁNI. Prostřednictvím originálních aktivit se děti seznamují s touto tematikou, dozvídají se nové informace ze života indiánů, podporujeme všestranný rozvoj dětí. Tvoříme, rozvíjíme fantazii, kreativitu, procvičujeme pohybové dovednosti, smyslové vnímání, jazykové dovednosti, spolupráci, rytmické cítění, získáváme znalosti o přírodě a poznáváme bylinky a jejich využití, znalosti o jiných kulturách. 
Součástí jsou přílohy s didaktickými paměťovými kartami k vytištění, obrázky léčivých bylin, se kterými se běžně setkáváme a karty s indiánskou tematikou.

Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:

Dítě a společnost: 

  • seznamování se světem lidí, kultury, umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
  • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
  • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané 

 

podporujeme sociální a personální kompetence: je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem

činnostní a občanské kompetence: si uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu

celkový počet stran: 22

 

Obsah:

1. HAKA, NAKA, HOU (kontaktní hra v kruhu na procvičení a cítění rytmu, spolupráce, sociální interakce mezi dětmi)
2. CHYŤTE BIZONA (pohybová hra na procvičení hbitosti, pozornosti, sluchového vnímání, postřehu)
3. AŤ JSI KDOSI, AŤ JSI KDESI (smyslová hra na procvičení sluchového vnímání, určování počtu slabik ve jméně)
4. NÁČELNÍK TĚ ZAVOLÁ (sluchová hra na procvičení pozornosti, spojení pohybu s určitým rytmem)
5. CO INDIÁN VYPRÁVĚL (slovní hra na procvičování logického myšlení, slovní zásoby)
6. JAK CHODÍ LIŠKY (pohybová hra rozvíjející postřeh, pozornost, hbitost)
7. CO VYPRÁVĚLO TEEPEE (říkanka spojená s procvičením a uvolněním ruky, prstů, zápěstí, rytmizace)
8. OREL VOLÁ  (pohybová hra, procvičujeme sluchové vnímání, pohybové dovednosti, pozornost)
9. NA STATEČNÉHO INDIÁNA (pohybová hra, procvičujeme sluchové vnímání, postřeh, hbitost)
10. CO DĚLAJÍ INDIÁNI (pohybová hra se zapojením fantazie, rozvíjíme představivost, kreativitu, pozornost)

Další produkty od autora Jana Peregrinová

302193
Přírodověda
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
VÝUKOVÝ materiál BERUŠKOVÝ TÝDEN – téma BERUŠKY, poskytuje oporu při sestavování TEMATICKÉ PŘÍPRAVY. Nabízí náměty na
150.00 Kč
60319
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor CO SE DĚJE NA POLI- PODZIMNÍ ZELENINA, obsahuje autorské náměty na různorodé aktivity s dětmi na dané téma
145.00 Kč
66119
Prvouka
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Písničky, básničky
Pdf soubor VÁNOČNÍ HRY S KOLEDAMI aneb CO ZPÍVAL VÁNOČNÍ ZVONEČEK, obsahuje originální náměty na hudebně-POHYBOVÉ
150.00 Kč
60279
Nezařazené k předmětu
Písničky, básničky
Autorský e- book Když jsi šťastný jako blecha- AKTIVITY NA SEZNÁMENÍ DĚTÍ-NÁMĚTY NA KONTAKTNÍ AKTIVITY NA UPEVŇOVÁNÍ
145.00 Kč
CO VYPRÁVĚLO TEEPEE-tematická příprava INDIÁNI CO VYPRÁVĚLO TEEPEE-tematická příprava INDIÁNI
Pdf soubor CO VYPRÁVĚLO TEEPEE – tematická příprava INDIÁNI. Náměty na různorodé vzdělávací aktivity, inspirace na RANNÍ volné činnosti a ŘÍZENÉ činnosti na téma: INDIÁNI. Pdf soubor poskytuje inspirativní náměty na aktivity- volné ranní činnosti a řízené činnosti, na téma INDIÁNI. Prostřednictvím originálních aktivit se děti seznamují s touto tematikou, dozvídají se nové informace ze života indiánů, podporujeme všestranný rozvoj dětí. Tvoříme, rozvíjíme fantazii, kreativitu, procvičujeme pohybové dovednosti, smyslové vnímání, jazykové dovednosti, spolupráci, rytmické cítění, získáváme znalosti o přírodě a poznáváme bylinky a jejich využití, znalosti o jiných kulturách.  Součástí jsou přílohy s didaktickými paměťovými kartami k vytištění, obrázky léčivých bylin, se kterými se běžně setkáváme a karty s indiánskou tematikou. Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti: Dítě a společnost:  seznamování se světem lidí, kultury, umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané    podporujeme sociální a personální kompetence: je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem činnostní a občanské kompetence: si uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu celkový počet stran: 22   Obsah: 1. HAKA, NAKA, HOU (kontaktní hra v kruhu na procvičení a cítění rytmu, spolupráce, sociální interakce mezi dětmi) 2. CHYŤTE BIZONA (pohybová hra na procvičení hbitosti, pozornosti, sluchového vnímání, postřehu) 3. AŤ JSI KDOSI, AŤ JSI KDESI (smyslová hra na procvičení sluchového vnímání, určování počtu slabik ve jméně) 4. NÁČELNÍK TĚ ZAVOLÁ (sluchová hra na procvičení pozornosti, spojení pohybu s určitým rytmem) 5. CO INDIÁN VYPRÁVĚL (slovní hra na procvičování logického myšlení, slovní zásoby) 6. JAK CHODÍ LIŠKY (pohybová hra rozvíjející postřeh, pozornost, hbitost) 7. CO VYPRÁVĚLO TEEPEE (říkanka spojená s procvičením a uvolněním ruky, prstů, zápěstí, rytmizace) 8. OREL VOLÁ  (pohybová hra, procvičujeme sluchové vnímání, pohybové dovednosti, pozornost) 9. NA STATEČNÉHO INDIÁNA (pohybová hra, procvičujeme sluchové vnímání, postřeh, hbitost) 10. CO DĚLAJÍ INDIÁNI (pohybová hra se zapojením fantazie, rozvíjíme představivost, kreativitu, pozornost)
UUCZ-62935
Nezařazené k předmětu>Didaktické hry>Písničky, básničky>Přípravy hodiny/lekce>MŠ>MŠ - předškoláci>1.>Indiáni>Léto>Prázdniny
150.00