HRAJ SI, ZPÍVEJ, BĚHEJ, HLAVNĚ NĚCO DĚLEJ- HRY PROSTOJOVKY

Počet stran:
28
Velikost: 1.97 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
30. 12. 2023
Sdílet:

Pdf soubor HRY PROSTOJOVKY obsahuje originální, autorské aktivity, určené k vyplnění prostoje s dětmi. Aktivity jsou provázány jednoduchým slovním / hudebním doprovodem. 

Pdf soubor obsahuje celkem deset aktivit k vyplnění dlouhé chvíle s dětmi při čekání...na cokoliv... Ve školce je dobré mít "po ruce" jednoduché básničky, písničky- šprýmovačky, které nám pomohu vyplnit prostoje s dětmi. Najdete zde krátké, nápadité písničky, hry se slovíčky a rýmy, ale taky šprýmy, které určitě zabaví vaše děti a vyplní dlouhou chvíli. Prostřednictvím písniček a šprýmovaček si děti procvičí slovní zásobu, myšlení, číselnou řadu, slabiky na konci slov, ale také postřeh, pozornost a znalosti o světe kolem nás. Součástí jsou opět pracovní listy, omalovánky, ale také třeba klaunské pexeso k vystřižení. 

Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:

Dítě a jeho psychika:

Jazyk a řeč: 

  • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění), i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
  • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

podporujeme kompetence k učení: se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

zdroj obrázků: www.pixabay.com


Obsah: 
1. NEZNÁLEK- písnička (procvičujeme znalosti o okolním světě)
2. MŮJ TAŤKA- písnička (procvičujeme slabiky na konci slova)
3. VÝTAH- básnička (procvičujeme rýmy, číselnou řadu do deseti)
4. POŠTA- písnička (z částí poznat celek, znalosti o místě svého bydliště)
5. KLAUN- písnička (pohybové dovednosti, pozornost)
6. JÁ MÁM- písnička (pozornost, postřeh, vědomé ovládání pohybů)
7. POPLETA- písnička (upevňujeme znalosti o světě kolem nás)
8. CO TO MOJE UŠI SLYŠÍ- básnička (upevňujeme znalosti o okolním světě, diferenciace a přiřazování zvuků)
9. NA POUTI- básnička (procvičování barev, číselná řada do deseti)
10. PRAVÁ, LEVÁ, SENO, SLÁMA- básnička (procvičování jmen kamarádů, procvičování hlásky na začátku slova)

Další produkty od autora Jana Peregrinová

61203
Nezařazené k předmětu
Batole (1 - 3 roky), MŠ, MŠ - předškoláci
Písničky, básničky
JAK TO CHODÍ NA DVORKU – téma HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA a jejich mláďata. Výukový materiál obsahuje náměty na autorské
125.00 Kč
107180
Přírodověda
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor KDYŽ SE MOUCHA PROBUDILA – téma HMYZ NA JAŘE aneb včelky, mouchy a další hmyzí přátelé, obsahuje autorské
145.00 Kč
60280
Nezařazené k předmětu
Přípravy hodiny/lekce
Vzdělávací aktivity zaměřené na upevňování vztahů mezi dětmi, prohlubování přátelství mezi nimi. Hudební, slovní
150.00 Kč
98079
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor HALÓ, TADY ZIMA, SPORTOVAT JE PRIMA – tematická příprava ZIMNÍ SPORTY. POHYBOVÉ hry se slovním doprovodem
175.00 Kč
HRAJ SI, ZPÍVEJ, BĚHEJ, HLAVNĚ NĚCO DĚLEJ- HRY PROSTOJOVKY HRAJ SI, ZPÍVEJ, BĚHEJ, HLAVNĚ NĚCO DĚLEJ- HRY PROSTOJOVKY
Pdf soubor HRY PROSTOJOVKY obsahuje originální, autorské aktivity, určené k vyplnění prostoje s dětmi. Aktivity jsou provázány jednoduchým slovním / hudebním doprovodem.  Pdf soubor obsahuje celkem deset aktivit k vyplnění dlouhé chvíle s dětmi při čekání...na cokoliv... Ve školce je dobré mít "po ruce" jednoduché básničky, písničky- šprýmovačky, které nám pomohu vyplnit prostoje s dětmi. Najdete zde krátké, nápadité písničky, hry se slovíčky a rýmy, ale taky šprýmy, které určitě zabaví vaše děti a vyplní dlouhou chvíli. Prostřednictvím písniček a šprýmovaček si děti procvičí slovní zásobu, myšlení, číselnou řadu, slabiky na konci slov, ale také postřeh, pozornost a znalosti o světe kolem nás. Součástí jsou opět pracovní listy, omalovánky, ale také třeba klaunské pexeso k vystřižení.  Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti: Dítě a jeho psychika: Jazyk a řeč:  rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění), i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) podporujeme kompetence k učení: se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům zdroj obrázků: www.pixabay.com Obsah:  1. NEZNÁLEK- písnička (procvičujeme znalosti o okolním světě) 2. MŮJ TAŤKA- písnička (procvičujeme slabiky na konci slova) 3. VÝTAH- básnička (procvičujeme rýmy, číselnou řadu do deseti) 4. POŠTA- písnička (z částí poznat celek, znalosti o místě svého bydliště) 5. KLAUN- písnička (pohybové dovednosti, pozornost) 6. JÁ MÁM- písnička (pozornost, postřeh, vědomé ovládání pohybů) 7. POPLETA- písnička (upevňujeme znalosti o světě kolem nás) 8. CO TO MOJE UŠI SLYŠÍ- básnička (upevňujeme znalosti o okolním světě, diferenciace a přiřazování zvuků) 9. NA POUTI- básnička (procvičování barev, číselná řada do deseti) 10. PRAVÁ, LEVÁ, SENO, SLÁMA- básnička (procvičování jmen kamarádů, procvičování hlásky na začátku slova)
UUCZ-60418
Nezařazené k předmětu>Písničky, básničky>Přípravy hodiny/lekce>MŠ>MŠ - předškoláci>Jaro>Léto>Podzim>Zima>Prázdniny>Roční období
200.00