Hudební nástroje

Kategorie:
Počet stran:
45
Velikost: 17.77 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
31. 1. 2024
Sdílet:

Jedná se o výukově–vzdělávací materiál/brožuru pro MŠ podle RVP PV a je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů. Materiál/brožura obsahuje 6 různých oblastí aktivit a každá z nich se soustředí na rozvoj osobnosti dítěte v různých oblastech.

Hlavní vzdělávací oblast RVP PV:

Dítě a jeho psychika

 • Cíl: Rozvíjet osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické).

Předpokládané vztahy k jiným oblastem RVP PV:

 • Dítě a jeho tělo – Cíl: Rozvinout u dětí schopnost vyjadřovat rytmus pohybem.
 • Dítě a ten druhý – Cíl: Rozvinout u dětí schopnost spolupracovat s ostatními dětmi.
 • Dítě a společnost – Cíl: Rozvinout u dětí dovednost dodržovat pravidla při komunikaci s ostatními. 

Předpokládaný výstup:
a) předpokládaný produkt – edukační (obohacená slovní zásoba), materiální (hotový pracovní list, složené puzzle, hotová omalovánka)
b) předpokládané kompetence:

 • Kompetence k učení – Předpokládám, že dítě bude poznávat, že se může mnohému naučit a že se bude radovat z toho, co samo dokázalo a zvládlo. Komponenta zkušenost
 • Kompetence k řešení problémů - Předpokládám, že dítě bude rozlišovat řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou. Komponenta dovednost
 • Kompetence komunikativní - Předpokládám, že dítě se bude domlouvat gesty i slovy, rozlišovat některé symboly, rozumět jejich významu a funkci. Komponenta dovednost
 • Sociální a personální kompetence – Předpokládám, že se dítě dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, že se při společných činnostech bude domlouvat a spolupracovat. Komponenta dovednost

Soubor obsahuje:

 • 13 A5 barevných demonstračních obrázků (ty si zalaminujte a vystřihněte)
 • 6 stran omalovánek, každá na A4
 • 5 pracovních listů (na každém je napsán úkol pro děti)
 • Barevné tematické dvojdílné puzzle
 • 20 kartiček kolíčkování - U karet s puntíky (počty) mají děti za úkol přidat kolíček k tomu počtu puntíků, který označuje počet předmětů ve velkém obdélníku. U karet s písmeny mají děti za úkol přidat kolíček k tomu písmenu, na které začíná název předmětu ve velkém obdélníku
 • LALIPAMTUC - Puntíky, podle kterých si s dětmi můžete zazpívat. Obsahuje 4 základní puntíky (LA, LI, PAM, TUC), které se s dětmi naučíte a puntíkové zápisy (24), podle kterých zpíváte. Přidala jsem také prázdné zápisy, které si můžete dodělat buď vy nebo děti. Začněte třeba u dvou a postupně přidávejte. Později můžete jednotlivé karty řadit za sebou a vytvořit si delší puntíkový zápis.

Další produkty od autora Denisa Foltýnová

269918
Nezařazené k předmětu
Batole (1 - 3 roky), MŠ, MŠ - předškoláci
Ostatní
Nabízím v souboru 10 demonstračních obrázků nejen jarních květin. Obrázky jsou autorské, ručně malované. Soubor obsahuje
45.00 Kč
476041
Nezařazené k předmětu
Batole (1 - 3 roky), MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci
Pracovní listy
Jedná se o výukově–vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV a je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích
35.00 Kč
395035
Nezařazené k předmětu
Batole (1 - 3 roky), MŠ, MŠ - předškoláci
Venkovní učení - stezky, badatelská výuka, terénní výuka
Obsah materiálu: 10X A4 úkolů k plotovce Medaile pro děti v barevné a černobílé verzi Diplomy v barevné i černobílé
60.00 Kč
223208
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci
Kolíčkování
Oblíbené kolíčkování ve vánoční verzi s milými ilustracemi. Soubor obsahuje 20 kartiček k určení počtu a 12 kartiček k
40.00 Kč
Hudební nástroje Hudební nástroje
Jedná se o výukově–vzdělávací materiál/brožuru pro MŠ podle RVP PV a je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů. Materiál/brožura obsahuje 6 různých oblastí aktivit a každá z nich se soustředí na rozvoj osobnosti dítěte v různých oblastech. Hlavní vzdělávací oblast RVP PV: Dítě a jeho psychika Cíl: Rozvíjet osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické). Předpokládané vztahy k jiným oblastem RVP PV: Dítě a jeho tělo – Cíl: Rozvinout u dětí schopnost vyjadřovat rytmus pohybem. Dítě a ten druhý – Cíl: Rozvinout u dětí schopnost spolupracovat s ostatními dětmi. Dítě a společnost – Cíl: Rozvinout u dětí dovednost dodržovat pravidla při komunikaci s ostatními.  Předpokládaný výstup: a) předpokládaný produkt – edukační (obohacená slovní zásoba), materiální (hotový pracovní list, složené puzzle, hotová omalovánka) b) předpokládané kompetence: Kompetence k učení – Předpokládám, že dítě bude poznávat, že se může mnohému naučit a že se bude radovat z toho, co samo dokázalo a zvládlo. Komponenta zkušenost Kompetence k řešení problémů - Předpokládám, že dítě bude rozlišovat řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou. Komponenta dovednost Kompetence komunikativní - Předpokládám, že dítě se bude domlouvat gesty i slovy, rozlišovat některé symboly, rozumět jejich významu a funkci. Komponenta dovednost Sociální a personální kompetence – Předpokládám, že se dítě dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, že se při společných činnostech bude domlouvat a spolupracovat. Komponenta dovednost Soubor obsahuje: 13 A5 barevných demonstračních obrázků (ty si zalaminujte a vystřihněte) 6 stran omalovánek, každá na A4 5 pracovních listů (na každém je napsán úkol pro děti) Barevné tematické dvojdílné puzzle 20 kartiček kolíčkování - U karet s puntíky (počty) mají děti za úkol přidat kolíček k tomu počtu puntíků, který označuje počet předmětů ve velkém obdélníku. U karet s písmeny mají děti za úkol přidat kolíček k tomu písmenu, na které začíná název předmětu ve velkém obdélníku LALIPAMTUC - Puntíky, podle kterých si s dětmi můžete zazpívat. Obsahuje 4 základní puntíky (LA, LI, PAM, TUC), které se s dětmi naučíte a puntíkové zápisy (24), podle kterých zpíváte. Přidala jsem také prázdné zápisy, které si můžete dodělat buď vy nebo děti. Začněte třeba u dvou a postupně přidávejte. Později můžete jednotlivé karty řadit za sebou a vytvořit si delší puntíkový zápis.
UUCZ-245200
Nezařazené k předmětu>Ostatní>MŠ>MŠ - předškoláci>Hudební nástroje
60.00