Já mám - kdo má - Podzim

Téma:
Počet stran:
7
Velikost: 12.98 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
16. 4. 2024
Sdílet:

Hra já mám - kdo má k tématu Podzim, která slouží k rozvoji poznávání, komunikačních dovedností, spolupráce a dodržování herních pravidel. Soubor obsahuje 6 stran kartiček k vytisknutí - po rozstříhání vznikne 24 herních kartiček.

Děti si procvičí slovní zásobu v oblasti podzim - mezi obrázky najdete dýni, list, kaštan, houby, veverku, jablko, apod. 

Hra já mám - kdo má k tématu PODZIM je vzdělávací materiál, který rozvíjí: 

  • v oblasti dítě a jeho tělo rozvíjí a užívání smyslů - děti si procvičují zrakové vnímání a sluchové vnímání, 
  • v oblasti dítě a jeho psychika rozvíjí řečové schopnosti - jak receptivní - vnímání, naslouchání, když děti poslouchají a vnímají, co má jejich kamarád za kartu, tak produktivní - výslovnost, mluvní projev, vyjadřování, kdy děti říkají, jakou kartičku mají ony, rozvíjí si také komunikativní dovednosti - zejména verbální, 
  • v oblasti dítě a ten druhý se děti seznámí s pravidly chování ke vztahu k druhým, rozvíjí interaktivní a komunikační dovednosti a také rozvíjí kooperativní dovednosti - děti u hry dodržují herní pravidla a učí se spolupráci s ostatními, ostatní hráče respektují, domlouvají se při hře a pokud vyvstanou problémy. snaží se je řešit, 
  • v oblasti dítě a společnost si děti rozvíjí schopnost žít ve společenství ostatních lidí - děti se učí spolupracovat s ostatními, 
  • v oblasti dítě a svět si děti rozvíjí schopnost přizpůsobovat se podmínkách vnějšího prostředí i jeho změnám

Další produkty od autora Náměty do školky

542445
Nezařazené k předmětu
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, 1., Speciální pedagogika
Já mám, kdo má
Hra já mám - kdo má k tématu ČARODĚJNICE slouží k rozvoji poznávání, komunikačních dovedností, spolupráce a dodržování
30.00 Kč
520184
Nezařazené k předmětu
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ, Speciální pedagogika
Didaktické hry
Jedná se o soubor, ve kterém najdete puzzle. Na obrázkách je povolání a jejich potřebné náčiní k výkonu povolání. Postup
0.00 Kč
270630
Český jazyk
MŠ, MŠ - předškoláci, 1., Speciální pedagogika
Pracovní listy
Jedná se o brožuru a zároveň omalovánky, kde najdete všechny písmena abecedy. Ve vzdělávacím materiálu jsou pracovní
30.00 Kč
466859
Nezařazené k předmětu
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, 1., Speciální pedagogika
Pexeso
Pomůcka k tématu oblečení. Paní učitelka kartičky rozstříhá a děti poté k sobě hledají dvojice - oblečení a schované
0.00 Kč
Já mám - kdo má - Podzim Já mám - kdo má - Podzim
Hra já mám - kdo má k tématu Podzim, která slouží k rozvoji poznávání, komunikačních dovedností, spolupráce a dodržování herních pravidel. Soubor obsahuje 6 stran kartiček k vytisknutí - po rozstříhání vznikne 24 herních kartiček. Děti si procvičí slovní zásobu v oblasti podzim - mezi obrázky najdete dýni, list, kaštan, houby, veverku, jablko, apod.  Hra já mám - kdo má k tématu PODZIM je vzdělávací materiál, který rozvíjí:  v oblasti dítě a jeho tělo rozvíjí a užívání smyslů - děti si procvičují zrakové vnímání a sluchové vnímání,  v oblasti dítě a jeho psychika rozvíjí řečové schopnosti - jak receptivní - vnímání, naslouchání, když děti poslouchají a vnímají, co má jejich kamarád za kartu, tak produktivní - výslovnost, mluvní projev, vyjadřování, kdy děti říkají, jakou kartičku mají ony, rozvíjí si také komunikativní dovednosti - zejména verbální,  v oblasti dítě a ten druhý se děti seznámí s pravidly chování ke vztahu k druhým, rozvíjí interaktivní a komunikační dovednosti a také rozvíjí kooperativní dovednosti - děti u hry dodržují herní pravidla a učí se spolupráci s ostatními, ostatní hráče respektují, domlouvají se při hře a pokud vyvstanou problémy. snaží se je řešit,  v oblasti dítě a společnost si děti rozvíjí schopnost žít ve společenství ostatních lidí - děti se učí spolupracovat s ostatními,  v oblasti dítě a svět si děti rozvíjí schopnost přizpůsobovat se podmínkách vnějšího prostředí i jeho změnám. 
UUCZ-363815
Nezařazené k předmětu>Já mám, kdo má>MŠ>Školní družina>MŠ - předškoláci>ZŠ – 1. STUPEŇ>Speciální pedagogika>Podzim
30.00