Já mám - kdo má - Školka

Počet stran:
10
Velikost: 9.28 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
16. 4. 2024
Sdílet:

Hra já mám - kdo má k tématu Školka, začátek školního roku, apod., která slouží k rozvoji poznávání, komunikačních dovedností, spolupráce a dodržování herních pravidel. Soubor obsahuje 9 stran kartiček k vytisknutí - po rozstříhání vznikne 36 herních kartiček.

Děti si procvičí slovní zásobu v oblasti školky, začátku školního roku - mezi obrázky najdete skluzavku, žebřiny, balón, kostky, vybavení na pískoviště, apod. 

Hra já mám - kdo má k tématu ŠKOLKA, ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU je vzdělávací materiál, který rozvíjí: 

  • v oblasti dítě a jeho tělo rozvíjí a užívání smyslů - děti si procvičují zrakové vnímání a sluchové vnímání, 
  • v oblasti dítě a jeho psychika rozvíjí řečové schopnosti - jak receptivní - vnímání, naslouchání, když děti poslouchají a vnímají, co má jejich kamarád za kartu, tak produktivní - výslovnost, mluvní projev, vyjadřování, kdy děti říkají, jakou kartičku mají ony, rozvíjí si také komunikativní dovednosti - zejména verbální, 
  • v oblasti dítě a ten druhý se děti seznámí s pravidly chování ke vztahu k druhým, rozvíjí interaktivní a komunikační dovednosti a také rozvíjí kooperativní dovednosti - děti u hry dodržují herní pravidla a učí se spolupráci s ostatními, ostatní hráče respektují, domlouvají se při hře a pokud vyvstanou problémy. snaží se je řešit, 
  • v oblasti dítě a společnost si děti rozvíjí schopnost žít ve společenství ostatních lidí - děti se učí spolupracovat s ostatními, 
  • v oblasti dítě a svět si děti rozvíjí schopnost přizpůsobovat se podmínkách vnějšího prostředí i jeho změnám

Další produkty od autora Náměty do školky

540260
Nezařazené k předmětu
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, 1., Speciální pedagogika
Venkovní učení - stezky, badatelská výuka, terénní výuka
Jedná se o brožuru, vzdělávací materiál, při kterém si děti rozvíjí: v oblasti dítě a jeho psychika si rozvíjí ř ečové
35.00 Kč
495405
Nezařazené k předmětu
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, 1.
Přípravy hodiny/lekce
Jedná se o soubor, ve kterém najdete kartičky k Bee-botu na téma TĚLO. Kartičky mají rozměr 14 cm x 14 cm, aby se vešly
35.00 Kč
542445
Nezařazené k předmětu
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, 1., Speciální pedagogika
Já mám, kdo má
Hra já mám - kdo má k tématu ČARODĚJNICE slouží k rozvoji poznávání, komunikačních dovedností, spolupráce a dodržování
30.00 Kč
558771
Nezařazené k předmětu
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, 1., Speciální pedagogika
Pracovní listy
Jedná se o soubor, ve kterém naleznete informace, náměty, pracovní listy a tipy na vyrábění k tématu DEN MATEK. V
39.00 Kč
Já mám - kdo má - Školka Já mám - kdo má - Školka
Hra já mám - kdo má k tématu Školka, začátek školního roku, apod., která slouží k rozvoji poznávání, komunikačních dovedností, spolupráce a dodržování herních pravidel. Soubor obsahuje 9 stran kartiček k vytisknutí - po rozstříhání vznikne 36 herních kartiček. Děti si procvičí slovní zásobu v oblasti školky, začátku školního roku - mezi obrázky najdete skluzavku, žebřiny, balón, kostky, vybavení na pískoviště, apod.  Hra já mám - kdo má k tématu ŠKOLKA, ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU je vzdělávací materiál, který rozvíjí:  v oblasti dítě a jeho tělo rozvíjí a užívání smyslů - děti si procvičují zrakové vnímání a sluchové vnímání,  v oblasti dítě a jeho psychika rozvíjí řečové schopnosti - jak receptivní - vnímání, naslouchání, když děti poslouchají a vnímají, co má jejich kamarád za kartu, tak produktivní - výslovnost, mluvní projev, vyjadřování, kdy děti říkají, jakou kartičku mají ony, rozvíjí si také komunikativní dovednosti - zejména verbální,  v oblasti dítě a ten druhý se děti seznámí s pravidly chování ke vztahu k druhým, rozvíjí interaktivní a komunikační dovednosti a také rozvíjí kooperativní dovednosti - děti u hry dodržují herní pravidla a učí se spolupráci s ostatními, ostatní hráče respektují, domlouvají se při hře a pokud vyvstanou problémy. snaží se je řešit,  v oblasti dítě a společnost si děti rozvíjí schopnost žít ve společenství ostatních lidí - děti se učí spolupracovat s ostatními,  v oblasti dítě a svět si děti rozvíjí schopnost přizpůsobovat se podmínkách vnějšího prostředí i jeho změnám. 
UUCZ-336540
Nezařazené k předmětu>Já mám, kdo má>MŠ>MŠ - předškoláci>Speciální pedagogika>Denní režim
30.00