Já mám - kdo má - Zdraví a hygiena

Počet stran:
7
Velikost: 5.48 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
16. 4. 2024
Sdílet:

Hra já mám - kdo má k tématu ZDRAVÍ A HYGIENA, která slouží k rozvoji poznávání, komunikačních dovedností, spolupráce a dodržování herních pravidel.  Soubor obsahuje 6 stran kartiček k vytisknutí - po rozstříhání vznikne 24 herních kartiček.

Děti si procvičí slovní zásobu v oblasti zdraví a hygieny - mezi obrázky najdete doktorku, plášť, teploměr, náplast, obvaz, zeleninu, ovoce, čaj, pastu na zuby, kartáček, mýdlo, hřeben, apod. 

Hra já mám - kdo má k tématu ZDRAVÍ A HYGIENA je vzdělávací materiál, který rozvíjí: 

  • v oblasti dítě a jeho tělo rozvíjí a užívání smyslů - děti si procvičují zrakové vnímání a sluchové vnímání, 
  • v oblasti dítě a jeho psychika rozvíjí řečové schopnosti - jak receptivní - vnímání, naslouchání, když děti poslouchají a vnímají, co má jejich kamarád za kartu, tak produktivní - výslovnost, mluvní projev, vyjadřování, kdy děti říkají, jakou kartičku mají ony, rozvíjí si také komunikativní dovednosti - zejména verbální, 
  • v oblasti dítě a ten druhý se děti seznámí s pravidly chování ke vztahu k druhým, rozvíjí interaktivní a komunikační dovednosti a také rozvíjí kooperativní dovednosti - děti u hry dodržují herní pravidla a učí se spolupráci s ostatními, ostatní hráče respektují, domlouvají se při hře a pokud vyvstanou problémy. snaží se je řešit, 
  • v oblasti dítě a společnost si děti rozvíjí schopnost žít ve společenství ostatních lidí - děti se učí spolupracovat s ostatními, 
  • v oblasti dítě a svět si děti rozvíjí schopnost přizpůsobovat se podmínkách vnějšího prostředí i jeho změnám

Další produkty od autora Náměty do školky

543132
Nezařazené k předmětu
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, 1.
Přehled učiva
Jedná se o soubor, ve kterém najdete kartičky k Bee-botu na téma ČARODĚJNICE. Kartičky mají rozměr 14 cm x 14 cm, aby se
38.00 Kč
565994
Nezařazené k předmětu
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, 1., ZŠ – 1. STUPEŇ, Speciální pedagogika
Já mám, kdo má
Hra já mám - kdo má k tématu VČELY slouží k rozvoji poznávání, komunikačních dovedností, spolupráce a dodržování herních
29.00 Kč
449886
Nezařazené k předmětu
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, 1., Speciální pedagogika
Pracovní listy
Jedná se o brožuru, které je plná informací, pracovních listů, obrázků k dokreslení, obrázků k vykreslení a námětů
45.00 Kč
517801
Nezařazené k předmětu
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Přehled učiva
Jedná se o soubor, ve kterém najdete kartičky k Bee-botu na téma VELIKONOCE. Kartičky mají rozměr 14 cm x 14 cm, aby se
38.00 Kč
Já mám - kdo má - Zdraví a hygiena Já mám - kdo má - Zdraví a hygiena
Hra já mám - kdo má k tématu ZDRAVÍ A HYGIENA, která slouží k rozvoji poznávání, komunikačních dovedností, spolupráce a dodržování herních pravidel.  Soubor obsahuje 6 stran kartiček k vytisknutí - po rozstříhání vznikne 24 herních kartiček. Děti si procvičí slovní zásobu v oblasti zdraví a hygieny - mezi obrázky najdete doktorku, plášť, teploměr, náplast, obvaz, zeleninu, ovoce, čaj, pastu na zuby, kartáček, mýdlo, hřeben, apod.  Hra já mám - kdo má k tématu ZDRAVÍ A HYGIENA je vzdělávací materiál, který rozvíjí:  v oblasti dítě a jeho tělo rozvíjí a užívání smyslů - děti si procvičují zrakové vnímání a sluchové vnímání,  v oblasti dítě a jeho psychika rozvíjí řečové schopnosti - jak receptivní - vnímání, naslouchání, když děti poslouchají a vnímají, co má jejich kamarád za kartu, tak produktivní - výslovnost, mluvní projev, vyjadřování, kdy děti říkají, jakou kartičku mají ony, rozvíjí si také komunikativní dovednosti - zejména verbální,  v oblasti dítě a ten druhý se děti seznámí s pravidly chování ke vztahu k druhým, rozvíjí interaktivní a komunikační dovednosti a také rozvíjí kooperativní dovednosti - děti u hry dodržují herní pravidla a učí se spolupráci s ostatními, ostatní hráče respektují, domlouvají se při hře a pokud vyvstanou problémy. snaží se je řešit,  v oblasti dítě a společnost si děti rozvíjí schopnost žít ve společenství ostatních lidí - děti se učí spolupracovat s ostatními,  v oblasti dítě a svět si děti rozvíjí schopnost přizpůsobovat se podmínkách vnějšího prostředí i jeho změnám. 
UUCZ-388726
Nezařazené k předmětu>Já mám, kdo má>MŠ>Školní družina>MŠ - předškoláci>1.>2.>Speciální pedagogika>Lidské tělo>Wellbeing
30.00