KDYŽ PRŠELY ŽALUDY- LESNÍ STROMY A JEJICH PLODY

Počet stran:
29
Velikost: 1.65 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
30. 12. 2023
Sdílet:

Pdf soubor KDYŽ PRŠELY ŽALUDY - LESNÍ STROMY A JEJICH PLODY, obsahuje autorské náměty na vzdělávací aktivity s dětmi, které jsou propojeny se slovním/hudebním doprovodem a nabízí inspiraci v PODZIMNÍM OBDOBÍ. Pdf soubor poskytuje oporu při sestavování TEMATICKÉ PŘÍPRAVY. Aktivity zařazujeme v rámci ŘÍZENÉ činnosti. 

Autorský materiál Když pršely žaludy, obsahuje náměty na vzdělávací aktivity, propojené s říkankami či písničkami a děti se, jejich prostřednictvím, seznamují s lesními stromy a jejich plody v podzimním období. Aktivity jsou sestaveny tak, aby děti rozvíjely po všech stránkách: rozumové, pohybové, slovní, kreativní, hudební... Děti se, v rámci hry, seznamují zábavnou formou s plody lesních stromů a naučí se i krásnou písničku o datlovi, který má v lese nezastupitelnou úlohu. Jak se ale dozvíte, není datel, jako datel :). 

 

Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:

Dítě a jeho tělo: 

  • uvědomění si vlastního těla
  • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
  • rozvoj a užívání všech smyslů

Dítě a svět: 

  • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním a technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

podporujeme kompetence k učení: má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

zdroj obrázků: www.pixabay.com

 

Součástí e-booku jsou pracovní listy pro mladší i starší děti. 

celkový počet stran: 29

obrázky použité v e-booku jsou čerpány: www. pixabay.com, www.creazilla.com

 

obsah:  

1. V JEDNOM LESÍČKU (pohybová hra s písničkou, nápěv Pásla ovečky, procvičujeme postřeh, pozornost, sluchové a zrakové vnímání)

2. NA LÍSTEČEK (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, zrakové vnímání, paměť)

3. NA KAŠTANY (pohybová hra s písničkou, nápěv Komáři se ženili, procvičujeme pohybové dovednosti s míčem)

4. ZVĚDAVÉ VEVERKY (písnička, nápěv Čížečku, čížečku, procvičujeme znalosti o lesních stromech a plodech)

5. NA SMRČEK (pohybová hra s říkankou, procvičujeme postřeh, zrakové vnímání, hbitost, pohybové dovednosti, hod míčky na cíl)

6. KAMARÁDI STROMY (prstové cvičení s říkankou, procvičujeme jemnou motoriku prstů, zápěstí, rytmizaci)

7. DUPY, DUPY, DUP (pohybová hra s říkankou, procvičujeme postřeh, sluchové vnímání, prostorovou orientaci, hbitost)

8. DATEL POPLETA (písnička+ pohybová hra Na datla- procvičujeme sluchové vnímání, rytmické cítění, mluvidla, rozšiřujeme povědomí o okolním světě)

9. NA ZRCÁTKO (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, zrakové vnímání, pohybové dovednosti)

10. UMCA, UMCA, UMCASA (paměťová písnička, nápěv Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, procvičujeme paměť, myšlení, vnímání, pozornost)

 

Další produkty od autora Jana Peregrinová

60384
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor KDE BYDLÍ VÍTR – tematická příprava PODZIMNÍ POČASÍ, obsahuje autorské náměty na vzdělávací aktivity s dětmi
175.00 Kč
61703
Prvouka
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor JEŽÍŠKOVA HRAČKÁRNA - TEMATICKÁ VÁNOČNÍ PŘÍPRAVA, obsahuje náměty na VÁNOČNÍ aktivity s dětmi. POHYBOVÉ
175.00 Kč
107180
Přírodověda
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor KDYŽ SE MOUCHA PROBUDILA – téma HMYZ NA JAŘE aneb včelky, mouchy a další hmyzí přátelé, obsahuje autorské
145.00 Kč
302193
Přírodověda
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
VÝUKOVÝ materiál BERUŠKOVÝ TÝDEN – téma BERUŠKY, poskytuje oporu při sestavování TEMATICKÉ PŘÍPRAVY. Nabízí náměty na
150.00 Kč
KDYŽ PRŠELY ŽALUDY- LESNÍ STROMY A JEJICH PLODY KDYŽ PRŠELY ŽALUDY- LESNÍ STROMY A JEJICH PLODY
Pdf soubor KDYŽ PRŠELY ŽALUDY - LESNÍ STROMY A JEJICH PLODY, obsahuje autorské náměty na vzdělávací aktivity s dětmi, které jsou propojeny se slovním/hudebním doprovodem a nabízí inspiraci v PODZIMNÍM OBDOBÍ. Pdf soubor poskytuje oporu při sestavování TEMATICKÉ PŘÍPRAVY. Aktivity zařazujeme v rámci ŘÍZENÉ činnosti.  Autorský materiál Když pršely žaludy, obsahuje náměty na vzdělávací aktivity, propojené s říkankami či písničkami a děti se, jejich prostřednictvím, seznamují s lesními stromy a jejich plody v podzimním období. Aktivity jsou sestaveny tak, aby děti rozvíjely po všech stránkách: rozumové, pohybové, slovní, kreativní, hudební... Děti se, v rámci hry, seznamují zábavnou formou s plody lesních stromů a naučí se i krásnou písničku o datlovi, který má v lese nezastupitelnou úlohu. Jak se ale dozvíte, není datel, jako datel :).    Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti: Dítě a jeho tělo:  uvědomění si vlastního těla rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí rozvoj a užívání všech smyslů Dítě a svět:  vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním a technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách podporujeme kompetence k učení: má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije zdroj obrázků: www.pixabay.com   Součástí e-booku jsou pracovní listy pro mladší i starší děti.  celkový počet stran: 29 obrázky použité v e-booku jsou čerpány: www. pixabay.com, www.creazilla.com   obsah:   1. V JEDNOM LESÍČKU (pohybová hra s písničkou, nápěv Pásla ovečky, procvičujeme postřeh, pozornost, sluchové a zrakové vnímání) 2. NA LÍSTEČEK (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, zrakové vnímání, paměť) 3. NA KAŠTANY (pohybová hra s písničkou, nápěv Komáři se ženili, procvičujeme pohybové dovednosti s míčem) 4. ZVĚDAVÉ VEVERKY (písnička, nápěv Čížečku, čížečku, procvičujeme znalosti o lesních stromech a plodech) 5. NA SMRČEK (pohybová hra s říkankou, procvičujeme postřeh, zrakové vnímání, hbitost, pohybové dovednosti, hod míčky na cíl) 6. KAMARÁDI STROMY (prstové cvičení s říkankou, procvičujeme jemnou motoriku prstů, zápěstí, rytmizaci) 7. DUPY, DUPY, DUP (pohybová hra s říkankou, procvičujeme postřeh, sluchové vnímání, prostorovou orientaci, hbitost) 8. DATEL POPLETA (písnička+ pohybová hra Na datla- procvičujeme sluchové vnímání, rytmické cítění, mluvidla, rozšiřujeme povědomí o okolním světě) 9. NA ZRCÁTKO (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, zrakové vnímání, pohybové dovednosti) 10. UMCA, UMCA, UMCASA (paměťová písnička, nápěv Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, procvičujeme paměť, myšlení, vnímání, pozornost)  
UUCZ-60297
Nezařazené k předmětu>Didaktické hry>Přípravy hodiny/lekce>Ostatní>MŠ>MŠ - předškoláci>1.>Podzim>Rostliny
175.00