KRÁTKOHRÁTKY PRO MRŇOUSKY – kontaktní aktivity pro nejmenší

Počet stran:
12
Velikost: 904.8 KB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
30. 12. 2023
Sdílet:

Krátké, jednoduché, uvítací hry s říkankou a písničkou pro nejmenší děti, soustředěné do komunitního kruhu. 

Pdf soubor obsahuje celkem deset AUTORSKÝCH námětů na ranní uvítaní s dětmi v komunitním kruhu pro mrňousky od dvou do tří let. Zvláště na začátku školního roku je fajn, když máme v zásobě pro naše nejmenší jednoduché hry, kterými je zabavíme a hlavně upoutáme jejich pozornost. Pokud chcete vyzkoušet něco jiného, než hry typu: Jak se jmenuješ, Zatleskáme, zamáváme, tak by se Vám mohl líbit tento materiál, kde najdete uvítací hry s říkankou a hry s písničkou na známé nápěvy, které se nejmenším dostanou lehce do oušek. Soubor obsahuje celkem deset aktivit zaměřených na realizaci především v komunitním kruhu při ranním vítání s dětmi. Aktivitami si děti upevňují jména kamarádů ve třídě, rozvíjí sociální vazby, učí se reagovat na paní učitelku, ale i na kamarády, navazují kontakt. U každé činnosti je podrobný návod, včetně dalších doporučení, jak lze danou aktivitu realizovat. 

Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:

Dítě a jeho tělo: 

  • uvědomění si vlastního těla
  • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
  • rozvoj a užívání všech smyslů

Dítě a jeho psychika:

Sebepojetí, city, vůle

  • poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získávání sebevědomí, sebedůvěry)
  • rozvoj schopnosti sebeovládání
  • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

Dítě a ten druhý:

  • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
  • osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
  • vytváření prosociálních postojů

podporujeme sociální a personální kompetence: projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost / se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

 

zdroj obrázků: www.pixabay.com

obsah: 

1. BALÓNKOVÁ (říkáme si- učíme se jména kamarádů)

2. MY SE MÁME (říkáme si- procvičujeme ouška, mluvidla)

3. DUPY, LECHTY, TLESK (říkáme si- procvičujeme části těla)

4. SLUNÍČKOVÁ(zpíváme si- učíme se navázat kontakt s kamarádem, znát jeho jméno)

5. NA JMÉNA (zpíváme si- učíme se znát jména kamarádů v různých obměnách)

6. SLUNÍČKOVÝ KOLOTOČ (říkáme si- procvičujeme ouška, pozornost, jména dětí ve třídě)

7. BUBÁČEK (zpíváme si- prohlubujeme emocionální prožívání, navázání kontaktu)

8. KUK (říkáme si- cvičíme pozornost, navázání kontaktu, upevňování jmen kamarádů)

9. KUKAČKA (zpíváme si- známe svoje tělo? Procvičíme i gymnastiku mluvidel.)

10. ZVONEČEK (říkáme si- navázání kontaktu s kamarádem, citové prožívání, sociální vazby)

Další produkty od autora Jana Peregrinová

367133
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Písničky, básničky
E-book HEJ, RUP, ŘEPO VEN! Téma O VELIKÉ ŘEPĚ: TEMATICKÁ PŘÍPRAVA-náměty na RANNÍ volné hry a ŘÍZENÉ ČINNOSTI. TEMATICKÁ
175.00 Kč
60418
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci
Písničky, básničky
Pdf soubor HRY PROSTOJOVKY obsahuje originální, autorské aktivity, určené k vyplnění prostoje s dětmi. Aktivity jsou
200.00 Kč
61703
Prvouka
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor JEŽÍŠKOVA HRAČKÁRNA - TEMATICKÁ VÁNOČNÍ PŘÍPRAVA, obsahuje náměty na VÁNOČNÍ aktivity s dětmi. POHYBOVÉ
175.00 Kč
97464
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor JAK SE VOLÁ NA MEDVĚDY – LEDNÍ MEDVĚDI a další POLÁRNÍ kamarádi – tematická PŘÍPRAVA, nabízí autorské
175.00 Kč
KRÁTKOHRÁTKY PRO MRŇOUSKY – kontaktní aktivity pro nejmenší KRÁTKOHRÁTKY PRO MRŇOUSKY – kontaktní aktivity pro nejmenší
Krátké, jednoduché, uvítací hry s říkankou a písničkou pro nejmenší děti, soustředěné do komunitního kruhu.  Pdf soubor obsahuje celkem deset AUTORSKÝCH námětů na ranní uvítaní s dětmi v komunitním kruhu pro mrňousky od dvou do tří let. Zvláště na začátku školního roku je fajn, když máme v zásobě pro naše nejmenší jednoduché hry, kterými je zabavíme a hlavně upoutáme jejich pozornost. Pokud chcete vyzkoušet něco jiného, než hry typu: Jak se jmenuješ, Zatleskáme, zamáváme, tak by se Vám mohl líbit tento materiál, kde najdete uvítací hry s říkankou a hry s písničkou na známé nápěvy, které se nejmenším dostanou lehce do oušek. Soubor obsahuje celkem deset aktivit zaměřených na realizaci především v komunitním kruhu při ranním vítání s dětmi. Aktivitami si děti upevňují jména kamarádů ve třídě, rozvíjí sociální vazby, učí se reagovat na paní učitelku, ale i na kamarády, navazují kontakt. U každé činnosti je podrobný návod, včetně dalších doporučení, jak lze danou aktivitu realizovat.  Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti: Dítě a jeho tělo:  uvědomění si vlastního těla rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí rozvoj a užívání všech smyslů Dítě a jeho psychika: Sebepojetí, city, vůle poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získávání sebevědomí, sebedůvěry) rozvoj schopnosti sebeovládání rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat Dítě a ten druhý: seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem vytváření prosociálních postojů podporujeme sociální a personální kompetence: projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost / se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy   zdroj obrázků: www.pixabay.com obsah:  1. BALÓNKOVÁ (říkáme si- učíme se jména kamarádů) 2. MY SE MÁME (říkáme si- procvičujeme ouška, mluvidla) 3. DUPY, LECHTY, TLESK (říkáme si- procvičujeme části těla) 4. SLUNÍČKOVÁ(zpíváme si- učíme se navázat kontakt s kamarádem, znát jeho jméno) 5. NA JMÉNA (zpíváme si- učíme se znát jména kamarádů v různých obměnách) 6. SLUNÍČKOVÝ KOLOTOČ (říkáme si- procvičujeme ouška, pozornost, jména dětí ve třídě) 7. BUBÁČEK (zpíváme si- prohlubujeme emocionální prožívání, navázání kontaktu) 8. KUK (říkáme si- cvičíme pozornost, navázání kontaktu, upevňování jmen kamarádů) 9. KUKAČKA (zpíváme si- známe svoje tělo? Procvičíme i gymnastiku mluvidel.) 10. ZVONEČEK (říkáme si- navázání kontaktu s kamarádem, citové prožívání, sociální vazby)
UUCZ-60295
Nezařazené k předmětu>Didaktické hry>Přípravy hodiny/lekce>Ostatní>Batole (1 - 3 roky)>MŠ>Léto>Podzim>Roční období
100.00