KDYŽ SE MOUCHA PROBUDILA – POHYBOVÉ aktivity HMYZ NA JAŘE

Počet stran:
23
Velikost: 2.96 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
29. 3. 2024
Sdílet:

Pdf soubor KDYŽ SE MOUCHA PROBUDILA – téma HMYZ NA JAŘE aneb včelky, mouchy a další hmyzí přátelé, obsahuje autorské náměty na POHYBOVÉ aktivity s dětmi, spojené se slovním/ hudebním doprovodem, které nám poskytují oporu při sestavování týdenní TEMATICKÉ PŘÍPRAVY na dané téma. 

S nadcházejícím JARNÍM OBDOBÍM se začínají probouzet i naši malí, hmyzí kamarádi. Zábavnou a pro děti přirozenou formou je seznamujeme, prostřednictvím nabízených aktivit, s některými zástupci z říše hmyzu, jako je, např., vosa, včela, moucha, motýli, komáři a další. Děti se nejen pobaví, ale zároveň získají nové vědomosti o včelách, komárovi, mouše a dalším hmyzu. Seznámí se s charakteristickými znaky živočichů, jejich způsobem života. Autorské aktivity jsou sestaveny tak, aby děti rozvíjely po všech stránkách – podporujeme rozvoj myšlení, pohybovou obratnost, zrakové a sluchové vnímání, pozornost, spolupráci ve skupině, hudební dovednosti, rytmizaci, získávání vědomostí.

 

Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:

Dítě a jeho tělo: 

  • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu, tělesných funkcí
  • rytmizace, hudebně-pohybové činnosti a zdokonalování dovedností

Dítě a svět: 

  • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
  • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí
  • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

podporujeme kompetence k učení: má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije 

 

Součástí jsou pracovní listy. 

zdroj obrázků: www.freepik.com

 

obsah:

1. MRAVENEC V CUKRÁRNĚ (rozpočítadlo, procvičujeme myšlení, logické uvažování, představivost)
2. NA ŽIHADLO (pohybová hra s říkankou, procvičujeme pozornost, sluchové vnímání, postřeh, hbitost)
3. MOUCHA (pohybová hra s písničkou, procvičujeme pozornost, sluchové vnímání, prostorovou orientaci, obratnost)
4. KDYŽ VOSA LÉTÁ SEM A TAM (pohybové cvičení s písničkou, procvičujeme protažení těla se zaměřením na uvolňování a procvičování konkrétních částí, prostřednictvím míčku)
5. NA MOTÝLA (pohybová hra s říkankou, procvičujeme znalost základních barev, orientaci v prostoru)
6. NA HLADOVÉ PAVOUKY (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, pozornost, pohybovou obratnost, spolupráci. PAVOUCI patří mezi pavoukovce, v rámci hry ale chytají mouchy, proto název Na hladové pavouky.)
7. KDYŽ SE KOMÁR NARODÍ (písnička, zábavnou formou se učíme jednotlivá stádia života komára)
8. KDYŽ SE MOUCHA PROBUDILA (pohybová hra s říkankou, procvičujeme poznávání a určování materiálů, sluchové vnímání, myšlení)
9. AHOJ, VČELO (postřehová hra s písničkou, procvičujeme pozornost, zrakové vnímání, reakci na signál, mluvidla)
10. BROUCI NA PALOUKU (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, myšlení, zrakové vnímání, určování hlásky na začátku slova)

Další produkty od autora Jana Peregrinová

61166
Prvouka
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor Na co si dnes zahrajeme - poznáváme povolání, obsahuje náměty na originální, autorské aktivity s dětmi, které
150.00 Kč
60786
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci
Didaktické hry
Pdf soubor BARVY A TVARY obsahuje náměty na vzdělávací aktivity, propojené se slovním / hudebním doprovodem, na téma
175.00 Kč
61165
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci
Didaktické hry
Pdf soubor PŘEDŠKOLÁCKÁ SADA aneb podpora školní zralosti dětí: Náměty na herní aktivity pro rozvoj sluchového vnímání
300.00 Kč
100637
Prvouka
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor BAREVNÉ SVÁTKY JARA, obsahuje autorské náměty na různorodé aktivity s dětmi na téma: VELIKONOCE, ČARODĚJNICE
175.00 Kč
KDYŽ SE MOUCHA PROBUDILA – POHYBOVÉ aktivity HMYZ NA JAŘE KDYŽ SE MOUCHA PROBUDILA – POHYBOVÉ aktivity HMYZ NA JAŘE
Pdf soubor KDYŽ SE MOUCHA PROBUDILA – téma HMYZ NA JAŘE aneb včelky, mouchy a další hmyzí přátelé, obsahuje autorské náměty na POHYBOVÉ aktivity s dětmi, spojené se slovním/ hudebním doprovodem, které nám poskytují oporu při sestavování týdenní TEMATICKÉ PŘÍPRAVY na dané téma.  S nadcházejícím JARNÍM OBDOBÍM se začínají probouzet i naši malí, hmyzí kamarádi. Zábavnou a pro děti přirozenou formou je seznamujeme, prostřednictvím nabízených aktivit, s některými zástupci z říše hmyzu, jako je, např., vosa, včela, moucha, motýli, komáři a další. Děti se nejen pobaví, ale zároveň získají nové vědomosti o včelách, komárovi, mouše a dalším hmyzu. Seznámí se s charakteristickými znaky živočichů, jejich způsobem života. Autorské aktivity jsou sestaveny tak, aby děti rozvíjely po všech stránkách – podporujeme rozvoj myšlení, pohybovou obratnost, zrakové a sluchové vnímání, pozornost, spolupráci ve skupině, hudební dovednosti, rytmizaci, získávání vědomostí.   Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti: Dítě a jeho tělo:  rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu, tělesných funkcí rytmizace, hudebně-pohybové činnosti a zdokonalování dovedností Dítě a svět:  vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách podporujeme kompetence k učení: má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije    Součástí jsou pracovní listy.  zdroj obrázků: www.freepik.com   obsah: 1. MRAVENEC V CUKRÁRNĚ (rozpočítadlo, procvičujeme myšlení, logické uvažování, představivost) 2. NA ŽIHADLO (pohybová hra s říkankou, procvičujeme pozornost, sluchové vnímání, postřeh, hbitost) 3. MOUCHA (pohybová hra s písničkou, procvičujeme pozornost, sluchové vnímání, prostorovou orientaci, obratnost) 4. KDYŽ VOSA LÉTÁ SEM A TAM (pohybové cvičení s písničkou, procvičujeme protažení těla se zaměřením na uvolňování a procvičování konkrétních částí, prostřednictvím míčku) 5. NA MOTÝLA (pohybová hra s říkankou, procvičujeme znalost základních barev, orientaci v prostoru) 6. NA HLADOVÉ PAVOUKY (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, pozornost, pohybovou obratnost, spolupráci. PAVOUCI patří mezi pavoukovce, v rámci hry ale chytají mouchy, proto název Na hladové pavouky.) 7. KDYŽ SE KOMÁR NARODÍ (písnička, zábavnou formou se učíme jednotlivá stádia života komára) 8. KDYŽ SE MOUCHA PROBUDILA (pohybová hra s říkankou, procvičujeme poznávání a určování materiálů, sluchové vnímání, myšlení) 9. AHOJ, VČELO (postřehová hra s písničkou, procvičujeme pozornost, zrakové vnímání, reakci na signál, mluvidla) 10. BROUCI NA PALOUKU (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, myšlení, zrakové vnímání, určování hlásky na začátku slova)
UUCZ-107180
Přírodověda>Nezařazené k předmětu>Didaktické hry>Písničky, básničky>Přípravy hodiny/lekce>MŠ>MŠ - předškoláci>1.>Jaro>Léto>Živočichové>Bezobratlí (hmyz, pavoukovci, plži ...)
145.00