KRÁTKOHRÁTKY S PADÁKEM: MOJE TĚLO – MOJE ZDRAVÍ – POHYBOVÉ HRY s padákem

Počet stran:
23
Velikost: 1.14 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
9. 1. 2024
Sdílet:

Pdf soubor MOJE TĚLO – MOJE ZDRAVÍ, obsahuje náměty na POHYBOVÉ aktivity s PADÁKEM na cvičení, které jsou tematicky zaměřeny na MOJE TĚLO – MOJE ZDRAVÍ. 

Pdf soubor obsahuje inspiraci na autorské, originální náměty na aktivity s padákem na cvičení, které jsou tematicky zaměřeny na MOJE TĚLO – MOJE ZDRAVÍ. Prostřednictvím nabízených aktivit děti seznamujeme přirozenou a hravou formou s lidským tělem – hry zaměřené na poznávání vlastního těla, zejména upevňujeme názvy konkrétních ČÁSTÍ TĚLA. Orientace na lidském těle a péče o zdraví. U každé hry využíváme padák na cvičení, díky kterému dostávají aktivity zcela jiný rozměr. Rozvíjíme pohybové dovednosti, myšlení, pozornost, sluchové a zrakové vnímání, učíme se orientovat na svém těle a pojmenovat jednotlivé části těla. 

POHYBOVÉ hry se slovním doprovodem, POHYBOVÉ PÍSNIČKY na známé melodie lidových písniček. 

Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:

Dítě a jeho tělo: 

  • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu, tělesných funkcí
  • rytmizace, pohybové činnosti a zdokonalování pohybových dovedností
  • uvědomění si vlastního těla
  • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
  • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

podporujeme kompetence k učení: se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
 

obsah: 

1. KDO CO MÁ (pohybová hra s písničkou, upevňujeme znalosti o naše těle a jeho částech, procvičujeme sluchové vnímání)
2. ŠIMRAJÍCÍ PAPRSEK (relaxační hra, uvědomění si jednotlivých částí těla, procvičujeme smyslové vnímání, vědomí sebe sama)
3. NA RÝMU (pohybová hra s písničkou, upevňujeme znalosti o našem zdraví a jak si ho chránit, procvičujeme hbitost, spolupráci ve skupině)
4. NA BACILA (pohybová hra s říkankou, upevňujeme znalosti o našem těle a zdraví, procvičujeme hbitost, obratnost)
5. DESET MALÝCH PRSTÍČKŮ (pohybová hra s písničkou, procvičujeme části těla- názvy, sluchové vnímání, určování hlásky na začátku slova)
6. NAHOŘE NEBO DOLE? (pohybová hra s písničkou, procvičujeme jednotlivé části těla- orientace na lidském těle)
7. NA KOZLA (pohybová hra s říkankou, upevňujeme názvy jednotlivých částí těla, spolupráci ve dvojici)
8. JÁ MÁM, TY MÁŠ (pohybová hra s písničkou, procvičujeme orientaci na lidském těle, pozornost, myšlení)
9. NA OSTROV (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchovou analýzu a syntézu, pozornost, skládání částí těla z jednotlivých hlásek)
10. V ZDRAVÉM TĚLE- ZDRAVÝ DUCH! (pohybová hra s říkankou, péče o zdraví- zdravý životní styl, procvičujeme zrakové vnímání, pohybovou improvizaci, myšlení)

Další produkty od autora Jana Peregrinová

105171
Prvouka
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Výukový materiál VESELÉ VELIKONOCE – POHYBOVÉ VELIKONOČNÍ HRY, obsahuje autorské náměty na různorodé aktivity s
125.00 Kč
118039
Nezařazené k předmětu
Didaktické hry
Originální inspirace na tvořivé činnosti a aktivity s nápadem pro roční období jaro/léto. Popis: Překvapte děti i rodiče
125.00 Kč
60319
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor CO SE DĚJE NA POLI- PODZIMNÍ ZELENINA, obsahuje autorské náměty na různorodé aktivity s dětmi na dané téma
145.00 Kč
74487
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Písničky, básničky
Pdf soubor BLE BLE hrátky s padákem – pohybové ČERTOVSKÉ hry, obsahuje autorské náměty na POHYBOVÉ aktivity s dětmi
145.00 Kč
KRÁTKOHRÁTKY S PADÁKEM: MOJE TĚLO – MOJE ZDRAVÍ – POHYBOVÉ HRY s padákem KRÁTKOHRÁTKY S PADÁKEM: MOJE TĚLO – MOJE ZDRAVÍ – POHYBOVÉ HRY s padákem
Pdf soubor MOJE TĚLO – MOJE ZDRAVÍ, obsahuje náměty na POHYBOVÉ aktivity s PADÁKEM na cvičení, které jsou tematicky zaměřeny na MOJE TĚLO – MOJE ZDRAVÍ.  Pdf soubor obsahuje inspiraci na autorské, originální náměty na aktivity s padákem na cvičení, které jsou tematicky zaměřeny na MOJE TĚLO – MOJE ZDRAVÍ. Prostřednictvím nabízených aktivit děti seznamujeme přirozenou a hravou formou s lidským tělem – hry zaměřené na poznávání vlastního těla, zejména upevňujeme názvy konkrétních ČÁSTÍ TĚLA. Orientace na lidském těle a péče o zdraví. U každé hry využíváme padák na cvičení, díky kterému dostávají aktivity zcela jiný rozměr. Rozvíjíme pohybové dovednosti, myšlení, pozornost, sluchové a zrakové vnímání, učíme se orientovat na svém těle a pojmenovat jednotlivé části těla.  POHYBOVÉ hry se slovním doprovodem, POHYBOVÉ PÍSNIČKY na známé melodie lidových písniček.  Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti: Dítě a jeho tělo:  rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu, tělesných funkcí rytmizace, pohybové činnosti a zdokonalování pohybových dovedností uvědomění si vlastního těla osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí podporujeme kompetence k učení: se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům   obsah:  1. KDO CO MÁ (pohybová hra s písničkou, upevňujeme znalosti o naše těle a jeho částech, procvičujeme sluchové vnímání) 2. ŠIMRAJÍCÍ PAPRSEK (relaxační hra, uvědomění si jednotlivých částí těla, procvičujeme smyslové vnímání, vědomí sebe sama) 3. NA RÝMU (pohybová hra s písničkou, upevňujeme znalosti o našem zdraví a jak si ho chránit, procvičujeme hbitost, spolupráci ve skupině) 4. NA BACILA (pohybová hra s říkankou, upevňujeme znalosti o našem těle a zdraví, procvičujeme hbitost, obratnost) 5. DESET MALÝCH PRSTÍČKŮ (pohybová hra s písničkou, procvičujeme části těla- názvy, sluchové vnímání, určování hlásky na začátku slova) 6. NAHOŘE NEBO DOLE? (pohybová hra s písničkou, procvičujeme jednotlivé části těla- orientace na lidském těle) 7. NA KOZLA (pohybová hra s říkankou, upevňujeme názvy jednotlivých částí těla, spolupráci ve dvojici) 8. JÁ MÁM, TY MÁŠ (pohybová hra s písničkou, procvičujeme orientaci na lidském těle, pozornost, myšlení) 9. NA OSTROV (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchovou analýzu a syntézu, pozornost, skládání částí těla z jednotlivých hlásek) 10. V ZDRAVÉM TĚLE- ZDRAVÝ DUCH! (pohybová hra s říkankou, péče o zdraví- zdravý životní styl, procvičujeme zrakové vnímání, pohybovou improvizaci, myšlení)
UUCZ-61164
Nezařazené k předmětu>Didaktické hry>Písničky, básničky>Přípravy hodiny/lekce>MŠ>MŠ - předškoláci>1.>Lidské tělo>Jaro>Léto>Podzim>Zima
150.00