VÁNOČNÍ HRY S KOLEDAMI-hudebně-POHYBOVÉ aktivity

Počet stran:
16
Velikost: 1.14 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
29. 12. 2023
Sdílet:

Pdf soubor VÁNOČNÍ HRY S KOLEDAMI aneb CO ZPÍVAL VÁNOČNÍ ZVONEČEK, obsahuje originální náměty na hudebně-POHYBOVÉ aktivity s předvánoční a vánoční tematikou, které mají nápěv známých českých koled. Činnosti do Vaší tematické PŘÍPRAVY v předvánočním/vánočním období. 

Prostřednictvím hudebně-POHYBOVÝCH aktivit poznáváme krásné české tradice, jakými jsou příchod sv. BARBORY, sv. MIKULÁŠE, čekání na JEŽÍŠKA. Verše jsou jednoduché a snadno zapamatovatelné. Dětem se zábavnou formou dostávají do oušek nápěvy tradičních českých koled a navíc si u aktivit určitě užijí spoustu zábavy a radostného očekávání! 

Zazpívejte si veselou písničku JAK VYPADÁ MIKULÁŠ, zahrajte si NA BARBORKU a procvičte si hmatové vnímání, zazpívejte a zacvičte si u hry PODÍVEJTE, DĚTI, JEŽÍŠEK K NÁM LETÍ a další. 

Rozvíjíme hudební cítění, rytmické cítění, pozornost, sluchové vnímání, pohybové dovednosti, zájem o české tradice. 

Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:

Dítě a jeho tělo: 

  • uvědomění si vlastního těla
  • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky

Dítě a společnost: 

  • rozvoj základních kulturně společenských návyků, postojů a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny
  • vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
  • seznamování se se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

Dítě a jeho psychika:

Sebepojetí, city, vůle

  • rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání
  • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

podporujeme kompetence k učení: má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije / klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

zdroj obrázků: www.pixabay.com, www.freepik.com

Pdf soubor Vánoční hry s koledami je graficky upravená původní verze souboru Vánoční hry s koledami. 

 

obsah: 

1. NA ANDĚLÍČKA (hudebně-pohybová hra s procvičováním zrakové paměti, nápěv Pásli ovce Valaši)

2. NA VESELÉHO ČERTA (hudebně-pohybová hra s využitím a poznáváním Orffových nástrojů, nápěv Pásli ovce Valaši)

3. PODÍVEJTE, DĚTI, JEŽÍŠEK K NÁM LETÍ (hudebně-pohybová hra, procvičujeme části těla, hrubou motoriku, nápěv Z jedné strany chvojka)

4. NA SPÍCÍHO ANDĚLÍČKA (hudebně-pohybová hra, procvičujeme sluchové vnímání, koncentraci na sebe sama, nápěv Jak jsi krásné, neviňátko)

5. PEKELNÁ BRÁNA (hudebně-pohybová hra, procvičujeme hbitost, rychlost, nápěv Štěstí, zdraví, pokoj svatý)

6. ČERTI A ČERTICE PŘICHÁZEJÍ (hudebně-pohybová hra, procvičujeme prostorovou orientaci, nápěv Veselé Vánoce)

7. JEŽÍŠEK VE VÝŠKÁCH (hudebně-pohybová hra, procvičujeme paměť, nápěv Dědečku, dědečku, koleda)

8. JAK VYPADÁ MIKULÁŠ (hudební hra,  procvičujeme myšlení, upevňujeme znalosti o Mikuláši, nápěv Půjdem spolu do Betléma)

9. NA BARBORKU (hudebně-pohybová hra, procvičujeme smyslové vnímání, nápěv Rolničky- refrén!)

10. ANDĚLSKÁ HONIČKA (hudebně-pohybová hra, procvičujeme spolupráci, nápěv Pásli ovce Valaši)

Další produkty od autora Jana Peregrinová

60296
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci
Písničky, básničky
Pdf soubor KRÁTKOHRÁTKY S PADÁKEM aneb BAREVNÝ PODZIM obsahuje autorské náměty na POHYBOVÉ aktivity s využitím padáku na
145.00 Kč
354698
Nezařazené k předmětu
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor DRACI PODZIMÁCI aneb DRAČÍ PADÁKO-HRÁTKY: POHYBOVÉ AKTIVITY SE SLOVNÍM DOPROVODEM MOTIVOVANÉ PODZIMNÍMI DRAKY
150.00 Kč
111606
Přírodověda
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor CO SE DĚJE V HNÍZDĚ – téma PTÁCI A JARO, obsahuje náměty na různorodé autorské aktivity: POHYBOVÉ hry se
175.00 Kč
105171
Prvouka
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Výukový materiál VESELÉ VELIKONOCE – POHYBOVÉ VELIKONOČNÍ HRY, obsahuje autorské náměty na různorodé aktivity s
125.00 Kč
VÁNOČNÍ HRY S KOLEDAMI-hudebně-POHYBOVÉ aktivity VÁNOČNÍ HRY S KOLEDAMI-hudebně-POHYBOVÉ aktivity
Pdf soubor VÁNOČNÍ HRY S KOLEDAMI aneb CO ZPÍVAL VÁNOČNÍ ZVONEČEK, obsahuje originální náměty na hudebně-POHYBOVÉ aktivity s předvánoční a vánoční tematikou, které mají nápěv známých českých koled. Činnosti do Vaší tematické PŘÍPRAVY v předvánočním/vánočním období.  Prostřednictvím hudebně-POHYBOVÝCH aktivit poznáváme krásné české tradice, jakými jsou příchod sv. BARBORY, sv. MIKULÁŠE, čekání na JEŽÍŠKA. Verše jsou jednoduché a snadno zapamatovatelné. Dětem se zábavnou formou dostávají do oušek nápěvy tradičních českých koled a navíc si u aktivit určitě užijí spoustu zábavy a radostného očekávání!  Zazpívejte si veselou písničku JAK VYPADÁ MIKULÁŠ, zahrajte si NA BARBORKU a procvičte si hmatové vnímání, zazpívejte a zacvičte si u hry PODÍVEJTE, DĚTI, JEŽÍŠEK K NÁM LETÍ a další.  Rozvíjíme hudební cítění, rytmické cítění, pozornost, sluchové vnímání, pohybové dovednosti, zájem o české tradice.  Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti: Dítě a jeho tělo:  uvědomění si vlastního těla rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky Dítě a společnost:  rozvoj základních kulturně společenských návyků, postojů a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách seznamování se se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije Dítě a jeho psychika: Sebepojetí, city, vůle rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat podporujeme kompetence k učení: má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije / klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo zdroj obrázků: www.pixabay.com, www.freepik.com Pdf soubor Vánoční hry s koledami je graficky upravená původní verze souboru Vánoční hry s koledami.    obsah:  1. NA ANDĚLÍČKA (hudebně-pohybová hra s procvičováním zrakové paměti, nápěv Pásli ovce Valaši) 2. NA VESELÉHO ČERTA (hudebně-pohybová hra s využitím a poznáváním Orffových nástrojů, nápěv Pásli ovce Valaši) 3. PODÍVEJTE, DĚTI, JEŽÍŠEK K NÁM LETÍ (hudebně-pohybová hra, procvičujeme části těla, hrubou motoriku, nápěv Z jedné strany chvojka) 4. NA SPÍCÍHO ANDĚLÍČKA (hudebně-pohybová hra, procvičujeme sluchové vnímání, koncentraci na sebe sama, nápěv Jak jsi krásné, neviňátko) 5. PEKELNÁ BRÁNA (hudebně-pohybová hra, procvičujeme hbitost, rychlost, nápěv Štěstí, zdraví, pokoj svatý) 6. ČERTI A ČERTICE PŘICHÁZEJÍ (hudebně-pohybová hra, procvičujeme prostorovou orientaci, nápěv Veselé Vánoce) 7. JEŽÍŠEK VE VÝŠKÁCH (hudebně-pohybová hra, procvičujeme paměť, nápěv Dědečku, dědečku, koleda) 8. JAK VYPADÁ MIKULÁŠ (hudební hra,  procvičujeme myšlení, upevňujeme znalosti o Mikuláši, nápěv Půjdem spolu do Betléma) 9. NA BARBORKU (hudebně-pohybová hra, procvičujeme smyslové vnímání, nápěv Rolničky- refrén!) 10. ANDĚLSKÁ HONIČKA (hudebně-pohybová hra, procvičujeme spolupráci, nápěv Pásli ovce Valaši)
UUCZ-66119
Prvouka>Nezařazené k předmětu>Písničky, básničky>Přípravy hodiny/lekce>Ostatní>MŠ>MŠ - předškoláci>1.>Čerti, andělé a Mikuláš>Zima>Vánoce
150.00