PODZIMNÍ SADA- PROČ DRAK KOULÍ OČIMA, KDE BYDLÍ VÍTR A MALÝ ZPĚVNÍČEK PODZIMNÍCH PÍSNIČEK

Počet stran:
63
Velikost: 2.91 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
30. 12. 2023
Sdílet:

Pdf soubor obsahuje dva tematické materiály s podzimní tematikou, které nabízí autorské vzdělávací aktivity, propojené s říkankami a písničkami a Zpěvníček podzimních písniček pro děti od 3- 6 let. 

Sada obsahuje materiály: Proč drak koulí očima- podzimní draci a manipulace s provázky, stuhami, vlnou, Kde bydlí vítr- počasí na podzim se zaměřením na barvy a tvary kolem nás a navíc Malý zpěvníček podzimních písniček. Materiály poskytují ucelené náměty a podporu při tvorbě tematického vzdělávacího plánu v podzimním bloku. Autorskými aktivitami rozvíjíme a podporujeme zrakové a sluchové vnímání, pozornost, paměť, prostorovou orientaci, myšlení, paměť, poznávání, spolupráci, pozitivní náladu ve skupině. 

Najdete zde celkem: 80 námětů na volné ranní aktivity, 20 námětů na řízenou činnost s dětmi, zábavné úkoly pro děti. Děti se prostřednictvím originálních, autorských činností, učí přirozeně poznávat, získávat nové informace, manipulovat s provázky a procvičovat jemnou motoriku prstů. 

V podzimním období jistě většina z nás zařazuje do vzdělávací nabídky i téma počasí. Obohaťte a propojte toto téma navíc poznáváním a upevňováním znalostí o tvarech a barvách, které nás obklopují. 

Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:

Dítě a jeho psychika:

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace

  • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
  • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému, rozvoj paměti a pozornosti, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie

Dítě a svět:

  • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
  • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

podporujeme kompetence k učení: soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů / uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení

 

zdroj obrázků: www.pixabay.com

 

obsah: PROČ DRAK KOULÍ OČIMA

1. KDYŽ DRAK VALÍ DRAČÍ OČI (procvičujeme myšlení, gymnastiku mluvidel) náměty na ranní aktivity, řízená aktivita, zábavný úkol

2. MEZI MRAKY(procvičujeme odhad, pojmy výše x níže, menší x větší) náměty na ranní aktivity, řízená aktivita, zábavný úkol

3. KDYŽ DRAKOVI KRUČÍ V BŘIŠE (procvičujeme myšlení, představivost, smysly- chuť) náměty na ranní aktivity, řízená aktivita, zábavný úkol

4. DRACI LÍTAJ NAD STROMY (procvičujeme myšlení, upevňujeme znalosti o světe kolem nás) náměty na ranní aktivity, řízená aktivita, zábavný úkol

5. PROČ DRAK KOULÍ OČIMA (procvičujeme myšlení, upevňujeme znalosti o hibernaci některých zvířat) náměty na ranní aktivity, řízená aktivita, zábavný úkol

6. LETÍ DRACI (trénujeme artikulační dovednosti, tempo a dynamiku hlasu) náměty na ranní aktivity, řízená aktivita, zábavný úkol

7. DRAČÍ HOUPAČKA (spolupráce, pozornost) náměty na ranní aktivity, řízená aktivita, zábavný úkol

8. KDO SI LÉTÁ, TEN SE MÁ (procvičujeme pozornost, uvolňujeme ramenní kloub, zápěstí) náměty na ranní aktivity, řízená aktivita, zábavný úkol

9. DRÁČEK BAREVŇÁČEK (poznáváme barvy, trénujeme pozornost, hbitost) náměty na ranní aktivity, řízená aktivita, zábavný úkol

10. VÝLET (procvičujeme hru na tělo- rytmizace, tempo, trénujeme mluvidla) náměty na ranní volné aktivity, řízená aktivita

 

Obsah: KDE BYDLÍ VÍTR

1. VĚTRNÝ KOPEC (procvičujeme barvy, zrakové rozlišování) ranní volné aktivity+ řízená aktivita

2. JAK VSTÁVÁ MLHA (procvičujeme tvary, zrakové rozlišování) ranní volné aktivity+ řízená aktivita

3. TO JSOU ZMATKY, PADAJ KAPKY (procvičujeme sluchové vnímání, pohyby paží, zrakové vnímání, pozornost, určujeme tvary) ranní volné aktivity+ řízená aktivita

4. VÍTR KUJE KULIŠÁRNY (procvičujeme hbitost, pozornost, poznáváme barvy) ranní volné aktivity+ řízená aktivita

5. BAREVNÝ SVĚT (procvičujeme sluchové vnímání, číselnou řadu, představivost, slovní zásobu, barvy) ranní volné aktivity+ řízená aktivita

6. JAK VAŘÍ MLHA (procvičujeme tempo řeči, rytmus, rozpočítáváme, poznáváme tvary, procvičujeme hmatové vnímání) ranní volné aktivity+ řízená aktivita

7. CO SI, ASI, MYSLÍ MRAKY? (básnička- trénujeme paměť) ranní volné aktivity+ řízená aktivita

8. CO SE DĚJE V CHALUPĚ (trénujeme sluchové vnímání, myšlení, představivost, určujeme tvary) ranní volné aktivity+ řízená aktivita

9. VÝLET ZA LÍVANCEM (písnička o mravenci, který se vydal na podzimní túru, opět můžeme procvičovat barvy) ranní volné aktivity+ řízená aktivita

10.  MRAK DEŠTIVÁK (artikulační cvičení, polohování a pohyblivost rtů a jazyka) ranní volné aktivity+ řízená činnost

 

obsah: MALÝ ZPĚVNÍČEK PODZIMNÍCH PÍSNIČEK

1. MOUCHA

2. DRÁČEK PAPÍRÁČEK

3. VĚTRNÍCI

4. VLÁČEK PODZIMÁČEK

5. SKŘÍTEK STROMOVNÍČEK 

Další produkty od autora Jana Peregrinová

354698
Nezařazené k předmětu
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor DRACI PODZIMÁCI aneb DRAČÍ PADÁKO-HRÁTKY: POHYBOVÉ AKTIVITY SE SLOVNÍM DOPROVODEM MOTIVOVANÉ PODZIMNÍMI DRAKY
150.00 Kč
131443
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor NÁMOŘNICKÝ TÝDEN- témá NÁMOŘNÍCI, MOŘE, poskytuje autorské náměty a inspiraci na různorodé aktivity
145.00 Kč
246231
Prvouka
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor MOJE RODINA – téma RODINA, DOMOV, poskytuje AUTORSKÉ náměty na různorodé aktivity: POHYBOVÉ hry s říkankou
150.00 Kč
107180
Přírodověda
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor KDYŽ SE MOUCHA PROBUDILA – téma HMYZ NA JAŘE aneb včelky, mouchy a další hmyzí přátelé, obsahuje autorské
145.00 Kč
PODZIMNÍ SADA- PROČ DRAK KOULÍ OČIMA, KDE BYDLÍ VÍTR A MALÝ ZPĚVNÍČEK PODZIMNÍCH PÍSNIČEK PODZIMNÍ SADA- PROČ DRAK KOULÍ OČIMA, KDE BYDLÍ VÍTR A MALÝ ZPĚVNÍČEK PODZIMNÍCH PÍSNIČEK
Pdf soubor obsahuje dva tematické materiály s podzimní tematikou, které nabízí autorské vzdělávací aktivity, propojené s říkankami a písničkami a Zpěvníček podzimních písniček pro děti od 3- 6 let.  Sada obsahuje materiály: Proč drak koulí očima- podzimní draci a manipulace s provázky, stuhami, vlnou, Kde bydlí vítr- počasí na podzim se zaměřením na barvy a tvary kolem nás a navíc Malý zpěvníček podzimních písniček. Materiály poskytují ucelené náměty a podporu při tvorbě tematického vzdělávacího plánu v podzimním bloku. Autorskými aktivitami rozvíjíme a podporujeme zrakové a sluchové vnímání, pozornost, paměť, prostorovou orientaci, myšlení, paměť, poznávání, spolupráci, pozitivní náladu ve skupině.  Najdete zde celkem: 80 námětů na volné ranní aktivity, 20 námětů na řízenou činnost s dětmi, zábavné úkoly pro děti. Děti se prostřednictvím originálních, autorských činností, učí přirozeně poznávat, získávat nové informace, manipulovat s provázky a procvičovat jemnou motoriku prstů.  V podzimním období jistě většina z nás zařazuje do vzdělávací nabídky i téma počasí. Obohaťte a propojte toto téma navíc poznáváním a upevňováním znalostí o tvarech a barvách, které nás obklopují.  Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti: Dítě a jeho psychika: Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému, rozvoj paměti a pozornosti, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie Dítě a svět: vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí podporujeme kompetence k učení: soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů / uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení   zdroj obrázků: www.pixabay.com   obsah: PROČ DRAK KOULÍ OČIMA 1. KDYŽ DRAK VALÍ DRAČÍ OČI (procvičujeme myšlení, gymnastiku mluvidel) náměty na ranní aktivity, řízená aktivita, zábavný úkol 2. MEZI MRAKY(procvičujeme odhad, pojmy výše x níže, menší x větší) náměty na ranní aktivity, řízená aktivita, zábavný úkol 3. KDYŽ DRAKOVI KRUČÍ V BŘIŠE (procvičujeme myšlení, představivost, smysly- chuť) náměty na ranní aktivity, řízená aktivita, zábavný úkol 4. DRACI LÍTAJ NAD STROMY (procvičujeme myšlení, upevňujeme znalosti o světe kolem nás) náměty na ranní aktivity, řízená aktivita, zábavný úkol 5. PROČ DRAK KOULÍ OČIMA (procvičujeme myšlení, upevňujeme znalosti o hibernaci některých zvířat) náměty na ranní aktivity, řízená aktivita, zábavný úkol 6. LETÍ DRACI (trénujeme artikulační dovednosti, tempo a dynamiku hlasu) náměty na ranní aktivity, řízená aktivita, zábavný úkol 7. DRAČÍ HOUPAČKA (spolupráce, pozornost) náměty na ranní aktivity, řízená aktivita, zábavný úkol 8. KDO SI LÉTÁ, TEN SE MÁ (procvičujeme pozornost, uvolňujeme ramenní kloub, zápěstí) náměty na ranní aktivity, řízená aktivita, zábavný úkol 9. DRÁČEK BAREVŇÁČEK (poznáváme barvy, trénujeme pozornost, hbitost) náměty na ranní aktivity, řízená aktivita, zábavný úkol 10. VÝLET (procvičujeme hru na tělo- rytmizace, tempo, trénujeme mluvidla) náměty na ranní volné aktivity, řízená aktivita   Obsah: KDE BYDLÍ VÍTR 1. VĚTRNÝ KOPEC (procvičujeme barvy, zrakové rozlišování) ranní volné aktivity+ řízená aktivita 2. JAK VSTÁVÁ MLHA (procvičujeme tvary, zrakové rozlišování) ranní volné aktivity+ řízená aktivita 3. TO JSOU ZMATKY, PADAJ KAPKY (procvičujeme sluchové vnímání, pohyby paží, zrakové vnímání, pozornost, určujeme tvary) ranní volné aktivity+ řízená aktivita 4. VÍTR KUJE KULIŠÁRNY (procvičujeme hbitost, pozornost, poznáváme barvy) ranní volné aktivity+ řízená aktivita 5. BAREVNÝ SVĚT (procvičujeme sluchové vnímání, číselnou řadu, představivost, slovní zásobu, barvy) ranní volné aktivity+ řízená aktivita 6. JAK VAŘÍ MLHA (procvičujeme tempo řeči, rytmus, rozpočítáváme, poznáváme tvary, procvičujeme hmatové vnímání) ranní volné aktivity+ řízená aktivita 7. CO SI, ASI, MYSLÍ MRAKY? (básnička- trénujeme paměť) ranní volné aktivity+ řízená aktivita 8. CO SE DĚJE V CHALUPĚ (trénujeme sluchové vnímání, myšlení, představivost, určujeme tvary) ranní volné aktivity+ řízená aktivita 9. VÝLET ZA LÍVANCEM (písnička o mravenci, který se vydal na podzimní túru, opět můžeme procvičovat barvy) ranní volné aktivity+ řízená aktivita 10.  MRAK DEŠTIVÁK (artikulační cvičení, polohování a pohyblivost rtů a jazyka) ranní volné aktivity+ řízená činnost   obsah: MALÝ ZPĚVNÍČEK PODZIMNÍCH PÍSNIČEK 1. MOUCHA 2. DRÁČEK PAPÍRÁČEK 3. VĚTRNÍCI 4. VLÁČEK PODZIMÁČEK 5. SKŘÍTEK STROMOVNÍČEK 
UUCZ-60785
Nezařazené k předmětu>Didaktické hry>Přípravy hodiny/lekce>Projekty>MŠ>MŠ - předškoláci>Drakiáda>Podzim>Roční období
400.00