PROČ MÁŠ TAK VELKÉ UŠI, BABI- tematická příprava ČERVENÁ KARKULKA

Počet stran:
29
Velikost: 1.05 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
29. 12. 2023
Sdílet:

Pdf soubor PROČ MÁŠ TAK VELKÉ UŠI, BABI – tematická příprava. Náměty na ranní volné aktivity a řízené činnosti. POZNÁVÁME NAŠE TĚLO, PROCVIČUJEME LOKOMOČNÍ A POHYBOVÉ DOVEDNOSTI. Toto téma je volně propojeno s pohádkou O Červené Karkulce.

Pdf soubor nabízí náměty na ranní volné aktivity a řízené činnosti, které jsou propojeny s řečovým/ hudebním doprovodem, na téma: POZNÁVÁME A PROCVIČUJEME NAŠE TĚLO S ČERVENOU KARKULKOU. Toto téma je volně propojeno s pohádkou O Červené Karkulce, která nás celým týdnem bude provázet, spolu s dalšími postavami, vystupujícími v pohádce. Karkulka děti naučí, jak zdolávat překážky nacházející se v lese (přeskakujeme, přebíháme, lezeme na žebřiny.) Spolu s myslivcem si zase pojmenujte části těla a určete, která ruka je levá a která pravá. Vlk děti naučí, jaký je rozdíl mezi skoky, přeskoky, chůzí, během a procvičíte si tak celé tělo! Aktivity jsou zaměřeny na pojmenování a určování částí těla, celkový pohybový rozvoj, lokomoční dovednosti a prožívání radosti z pohybu.

Rozvíjíme hrubou motoriku, obratnost, hbitost, poznáváme a pojmenováváme jednotlivé části těla, rozvíjíme hudební a rytmické cítění, seznamujeme se s klasickou pohádkou O Červené karkulce. 

Rozvíjíme hudební cítění, rytmické cítění, pozornost, sluchové vnímání, pohybové dovednosti, zájem o české tradice. 

Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:

Dítě a jeho tělo: 

  • uvědomění si vlastního těla
  • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.). ovládání pohybového aparátu, tělesných funkcí
  • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

Dítě a jeho psychika: 

Jazyk a řeč

  • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
  • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka a další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

podporujeme kompetence k učení: se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

Přes osmdesát námětů na RANNÍ VOLNÉ AKTIVITY A ŘÍZENÉ ČINNOSTI, omalovánky a úkoly pro děti.

zdroj obrázků: www.pixabay.com
 

obsah: 

1. KARKULIČKO, VSTÁVEJ! (nápěv Tluče bubeníček, pohybová hra, určujeme části těla)
2. BEŽÍ, LESEM, BĚŽÍ (nápěv Běží, voda, běží, cvičení na rozvoj hrubé motoriky)
3. JAK VLK JEŽÍ CHLUPY (šprýmovací písnička- nápěv Já mám doma trnku, procvičujeme hrubou motoriku, číselnou řadu)
4. KAŽDÝ, KDO MÁ (pohybová hra, procvičujeme části těla, sluchové vnímání)
5. JAK MYSLIVEC PO LESE CHODIL (pohybová hra, nápěv Spievanky, spievanky, určujeme jednotlivé části těla)
6. CO DĚLÁ VLK (pohybová hra, cvičíme lokomoční dovednosti, pohybovou obratnost)
7. SCHOVEJTE SE, SCHOVEJTE SE (pohybová hra, procvičujeme pozornost, sluchové vnímání, pohybové úkony)
8. KDO TO ŤUKÁ (nápěv Bratře Kubo, procvičujeme smyslové vnímání, prostorovou orientaci, určujeme danou polohu těla)
9. MYSLIVEC NA POSEDU (kontaktní šprýmovací písnička, nápěv Tři citrónky, určujeme části těla)
10. NA VLKA (pohybová hra, procvičujeme lokomoční dovednosti, hrubou motoriku)

Další produkty od autora Jana Peregrinová

117772
Prvouka
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor HOP, NA KOŠTĚ – téma ČARODĚJNICE, obsahuje náměty na originální POHYBOVÉ aktivity s dětmi, které jsou
135.00 Kč
60295
Nezařazené k předmětu
Batole (1 - 3 roky), MŠ
Didaktické hry
Krátké, jednoduché, uvítací hry s říkankou a písničkou pro nejmenší děti, soustředěné do komunitního kruhu. Pdf soubor
100.00 Kč
335183
Přírodověda
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Písničky, básničky
Autorský e-book HOUBIČKOVÉ KRÁTKOHRÁTKY- téma HOUBY, nabízí různorodé POHYBOVÉ aktivity provázané s jednoduchým slovním
150.00 Kč
61618
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor Co si jabloň zpívala- aktivity na téma JABLÍČKA, poskytuje autorské náměty na aktivity se slovním/hudebním
175.00 Kč
PROČ MÁŠ TAK VELKÉ UŠI, BABI- tematická příprava ČERVENÁ KARKULKA PROČ MÁŠ TAK VELKÉ UŠI, BABI- tematická příprava ČERVENÁ KARKULKA
Pdf soubor PROČ MÁŠ TAK VELKÉ UŠI, BABI – tematická příprava. Náměty na ranní volné aktivity a řízené činnosti. POZNÁVÁME NAŠE TĚLO, PROCVIČUJEME LOKOMOČNÍ A POHYBOVÉ DOVEDNOSTI. Toto téma je volně propojeno s pohádkou O Červené Karkulce. Pdf soubor nabízí náměty na ranní volné aktivity a řízené činnosti, které jsou propojeny s řečovým/ hudebním doprovodem, na téma: POZNÁVÁME A PROCVIČUJEME NAŠE TĚLO S ČERVENOU KARKULKOU. Toto téma je volně propojeno s pohádkou O Červené Karkulce, která nás celým týdnem bude provázet, spolu s dalšími postavami, vystupujícími v pohádce. Karkulka děti naučí, jak zdolávat překážky nacházející se v lese (přeskakujeme, přebíháme, lezeme na žebřiny.) Spolu s myslivcem si zase pojmenujte části těla a určete, která ruka je levá a která pravá. Vlk děti naučí, jaký je rozdíl mezi skoky, přeskoky, chůzí, během a procvičíte si tak celé tělo! Aktivity jsou zaměřeny na pojmenování a určování částí těla, celkový pohybový rozvoj, lokomoční dovednosti a prožívání radosti z pohybu. Rozvíjíme hrubou motoriku, obratnost, hbitost, poznáváme a pojmenováváme jednotlivé části těla, rozvíjíme hudební a rytmické cítění, seznamujeme se s klasickou pohádkou O Červené karkulce.  Rozvíjíme hudební cítění, rytmické cítění, pozornost, sluchové vnímání, pohybové dovednosti, zájem o české tradice.  Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti: Dítě a jeho tělo:  uvědomění si vlastního těla rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.). ovládání pohybového aparátu, tělesných funkcí osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě Dítě a jeho psychika:  Jazyk a řeč rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka a další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) podporujeme kompetence k učení: se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům Přes osmdesát námětů na RANNÍ VOLNÉ AKTIVITY A ŘÍZENÉ ČINNOSTI, omalovánky a úkoly pro děti. zdroj obrázků: www.pixabay.com   obsah:  1. KARKULIČKO, VSTÁVEJ! (nápěv Tluče bubeníček, pohybová hra, určujeme části těla) 2. BEŽÍ, LESEM, BĚŽÍ (nápěv Běží, voda, běží, cvičení na rozvoj hrubé motoriky) 3. JAK VLK JEŽÍ CHLUPY (šprýmovací písnička- nápěv Já mám doma trnku, procvičujeme hrubou motoriku, číselnou řadu) 4. KAŽDÝ, KDO MÁ (pohybová hra, procvičujeme části těla, sluchové vnímání) 5. JAK MYSLIVEC PO LESE CHODIL (pohybová hra, nápěv Spievanky, spievanky, určujeme jednotlivé části těla) 6. CO DĚLÁ VLK (pohybová hra, cvičíme lokomoční dovednosti, pohybovou obratnost) 7. SCHOVEJTE SE, SCHOVEJTE SE (pohybová hra, procvičujeme pozornost, sluchové vnímání, pohybové úkony) 8. KDO TO ŤUKÁ (nápěv Bratře Kubo, procvičujeme smyslové vnímání, prostorovou orientaci, určujeme danou polohu těla) 9. MYSLIVEC NA POSEDU (kontaktní šprýmovací písnička, nápěv Tři citrónky, určujeme části těla) 10. NA VLKA (pohybová hra, procvičujeme lokomoční dovednosti, hrubou motoriku)
UUCZ-63282
Nezařazené k předmětu>Písničky, básničky>Přípravy hodiny/lekce>Ostatní>MŠ>MŠ - předškoláci>1.>Lidské tělo>Pohádky>Sport
175.00