JAK SE BRUČÍ U MEDVĚDŮ- aktivity na téma MEDVĚDI

Počet stran:
31
Velikost: 1.23 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
29. 12. 2023
Sdílet:

Pdf soubor Jak se bručí u medvědů - různorodé aktivity na téma MEDVĚDI, obsahuje autorské náměty na činnosti, které jsou propojeny s jednoduchým slovním/hudebním doprovodem. Pdf soubor nabízí aktivity, které můžete zařadit v tematickém bloku ZIMNÍ SPÁČI-MEDVĚDI, VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVÍŘATA, či LES a jeho obyvatelé. Nebo zkuste vyhlásit "MEDVĚDÍ TÝDEN" - navlékněte se do kostýmů, zrealizujte Medvědí průvod nebo se vydejte "po stopách medvěda". Kreativitě se meze nekladou. :) Říkanka/písnička+ pohyb - to je kombinace, kterou děti milují. Každá říkanka, či písnička, je doplněna konkrétním námětem, jak s dětmi pracovat, zda je daná aktivita vhodnější pro mladší, či starší děti. Naleznete zde i tipy na další možnou obměnu činnosti a pracovní listy a omalovánky. 

Náměty, které materiál nabízí, podporují u dětí přirozenou a zábavnou formou získávání vědomostí o MEDVĚDOVI HNĚDÉM. Dozvíme se, co medvědovi chutná, kde se nejvíce vyskytuje, co je to vlastně brloh. Společně s medvědem budeme poznávat a určovat předměty a materiály, které nás obklopují, procvičovat postřeh u hry Na hladového medvěda nebo rozvíjet zrakové vnímání u hledání soudku s medem-kdo asi vyhraje? Mlsná nebo medvěd? :) 

Rozvíjíme pohybové dovednosti, hudebně-rytmické dovednosti, pozornost, spolupráci ve skupině, zrakové a sluchové vnímání, hbitost, obratnost, pozornost. 

Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:

Dítě a jeho tělo: 

  • uvědomění si vlastního těla
  • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky

Dítě a svět: 

  • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
  • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
  • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

podporujeme kompetence k učení: má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije 

 

zdroj obrázků: www. pixabay.com

 

obsah: 

1. NA HLADOVÉHO MEDVĚDA (postřehová hra s říkankou, procvičujeme postřeh, zrakové a sluchové vnímání, hbitost)

2. MEDVĚDÍ PAPULKA (aktivita s veselou písničkou, procvičujeme sluchové vnímání, rytmus, hudební cítění, pozornost)

3. MEDVĚDI NA HOUPAČCE (pohybová hra s písničkou- veselá, nekonečná písnička, procvičujeme sluchové vnímání, spolupráci ve dvojici, pozornost, sluchové vnímání)

4. NA MEDVĚDA SAMOTÁŘE (hra s říkankou zaměřená na procvičování zrakového rozlišování, rozvíjíme pozornost, myšlení, jemnou motoriku, sluchové vnímání)

5. KOHO MEDVĚD ZAVOLÁ (hra s písničkou, zaměřená na sluchové vnímání, rozvíjíme pozornost, sluchové vnímání, hbitost, obratnost)

6. NA CHLUPATÉHO MEDVĚDA (aktivita s písničkou, procvičujeme znalost vlastního těla, myšlení, pozornost, sluchové vnímání)

7. MEDVĚDI, HLEDEJTE (aktivita s říkankou, procvičujeme znalosti o předmětech, které nás obklopují a materiálech, ze kterých jsou vyrobeny)

8. NA MLSNOU A MEDVĚDA (aktivita s říkankou, procvičujeme zrakové vnímání, sluchové vnímání, rozlišujeme dynamiku hlasu, procvičujeme orientaci v prostoru)

9. BRLOH (veselá písnička s procvičováním číselné řady)

10. BUM (pohybová- didaktická aktivita, rozvíjíme předmatematické dovednosti, zrakové vnímání a rozlišování, zrakovou paměť, jemnou motoriku, myšlení)

+ DALŠÍ TIPY NA ČINNOSTI

 

 

Další produkty od autora Jana Peregrinová

60297
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor KDYŽ PRŠELY ŽALUDY - LESNÍ STROMY A JEJICH PLODY, obsahuje autorské náměty na vzdělávací aktivity s dětmi
175.00 Kč
61164
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor MOJE TĚLO – MOJE ZDRAVÍ, obsahuje náměty na POHYBOVÉ aktivity s PADÁKEM na cvičení, které jsou tematicky
150.00 Kč
61202
Přírodověda
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor JAK DUPOU SLONI – téma AFRICKÁ ZVÍŘATA, obsahuje náměty na různorodé aktivity provázané se slovním/ hudebním
145.00 Kč
354698
Nezařazené k předmětu
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor DRACI PODZIMÁCI aneb DRAČÍ PADÁKO-HRÁTKY: POHYBOVÉ AKTIVITY SE SLOVNÍM DOPROVODEM MOTIVOVANÉ PODZIMNÍMI DRAKY
150.00 Kč
JAK SE BRUČÍ U MEDVĚDŮ- aktivity na téma MEDVĚDI JAK SE BRUČÍ U MEDVĚDŮ- aktivity na téma MEDVĚDI
Pdf soubor Jak se bručí u medvědů - různorodé aktivity na téma MEDVĚDI, obsahuje autorské náměty na činnosti, které jsou propojeny s jednoduchým slovním/hudebním doprovodem. Pdf soubor nabízí aktivity, které můžete zařadit v tematickém bloku ZIMNÍ SPÁČI-MEDVĚDI, VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVÍŘATA, či LES a jeho obyvatelé. Nebo zkuste vyhlásit "MEDVĚDÍ TÝDEN" - navlékněte se do kostýmů, zrealizujte Medvědí průvod nebo se vydejte "po stopách medvěda". Kreativitě se meze nekladou. :) Říkanka/písnička+ pohyb - to je kombinace, kterou děti milují. Každá říkanka, či písnička, je doplněna konkrétním námětem, jak s dětmi pracovat, zda je daná aktivita vhodnější pro mladší, či starší děti. Naleznete zde i tipy na další možnou obměnu činnosti a pracovní listy a omalovánky.  Náměty, které materiál nabízí, podporují u dětí přirozenou a zábavnou formou získávání vědomostí o MEDVĚDOVI HNĚDÉM. Dozvíme se, co medvědovi chutná, kde se nejvíce vyskytuje, co je to vlastně brloh. Společně s medvědem budeme poznávat a určovat předměty a materiály, které nás obklopují, procvičovat postřeh u hry Na hladového medvěda nebo rozvíjet zrakové vnímání u hledání soudku s medem-kdo asi vyhraje? Mlsná nebo medvěd? :)  Rozvíjíme pohybové dovednosti, hudebně-rytmické dovednosti, pozornost, spolupráci ve skupině, zrakové a sluchové vnímání, hbitost, obratnost, pozornost.  Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti: Dítě a jeho tělo:  uvědomění si vlastního těla rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky Dítě a svět:  vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí podporujeme kompetence k učení: má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije    zdroj obrázků: www. pixabay.com   obsah:  1. NA HLADOVÉHO MEDVĚDA (postřehová hra s říkankou, procvičujeme postřeh, zrakové a sluchové vnímání, hbitost) 2. MEDVĚDÍ PAPULKA (aktivita s veselou písničkou, procvičujeme sluchové vnímání, rytmus, hudební cítění, pozornost) 3. MEDVĚDI NA HOUPAČCE (pohybová hra s písničkou- veselá, nekonečná písnička, procvičujeme sluchové vnímání, spolupráci ve dvojici, pozornost, sluchové vnímání) 4. NA MEDVĚDA SAMOTÁŘE (hra s říkankou zaměřená na procvičování zrakového rozlišování, rozvíjíme pozornost, myšlení, jemnou motoriku, sluchové vnímání) 5. KOHO MEDVĚD ZAVOLÁ (hra s písničkou, zaměřená na sluchové vnímání, rozvíjíme pozornost, sluchové vnímání, hbitost, obratnost) 6. NA CHLUPATÉHO MEDVĚDA (aktivita s písničkou, procvičujeme znalost vlastního těla, myšlení, pozornost, sluchové vnímání) 7. MEDVĚDI, HLEDEJTE (aktivita s říkankou, procvičujeme znalosti o předmětech, které nás obklopují a materiálech, ze kterých jsou vyrobeny) 8. NA MLSNOU A MEDVĚDA (aktivita s říkankou, procvičujeme zrakové vnímání, sluchové vnímání, rozlišujeme dynamiku hlasu, procvičujeme orientaci v prostoru) 9. BRLOH (veselá písnička s procvičováním číselné řady) 10. BUM (pohybová- didaktická aktivita, rozvíjíme předmatematické dovednosti, zrakové vnímání a rozlišování, zrakovou paměť, jemnou motoriku, myšlení) + DALŠÍ TIPY NA ČINNOSTI    
UUCZ-66109
Přírodověda>Nezařazené k předmětu>Písničky, básničky>Přípravy hodiny/lekce>Ostatní>MŠ>MŠ - předškoláci>1.>Podzim>Zima>Živočichové>Savci
175.00