Členové rodiny - demonstrační karty a pracovní listy

Předmět:
Téma:
Počet stran:
15
Velikost: 811.15 KB
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
29. 10. 2023
Cena:
35 Kč vč. DPH
Sdílet:

Materiál obsahuje 18 demonstračních karet členů rodiny a sadu 3 pracovních listů do hodiny prvouky. Celý materiál je tak přípravou na 2 vyučovací hodiny na téma "rodina".

Obsah:

  • 18x demonstrační karty se členy rodiny
  • 1 x pracovní list přesmyčky
  • 2 x pracovní list na dokreslení členů rodiny
  • 1x pracovní list na kreslení vlastní rodiny

Příprava materiálu:

  • Vytiskněte a zalaminujte všechny demonstrační karty se členy rodiny, karty rozstříhejte.
  • Pro děti si nachystejte pracovní listy, které se vám hodí do výuky. Pro děti v 1. a 2. třídě jsou vhodné listy ze strany 12, 13 14 nebo 15. Pro starší děti je vhodný i pracovní list ze strany 11.

Jak s materiálem pracovat:

  • 1. hodina - využijte demonstrační karty, ukažte je dětem a pojmenujte si jednotlivé členy rodiny. Zvedněte např. kartu dědečka a zeptejte se dětí, kdo je jeho syn/dcera apod. Poté děti mluví o své rodině. Vhodné je v této chvíli zařadit pracovní list ze strany 14. nebo 15.
  • 2. hodina - dětem ukazujte demonstrační karty, děti podle toho pojmenují jednotlivé osoby. Rozdělte děti do dvou větších skupin, ideálně aby každá skupina měla cca 12 - 15 členů). Každý člen skupiny si vylosuje jednoho člena rodiny (členy rodiny si určíte sami). Poté si obě skupinky vymyslí pro sebe jméno a příjmení a každý člen rodiny se představí. Celá rodina (skupina) se tak představí druhé skupině a opačně. Dětem rozdejte pracovní listy ze strany 11 - 13 (podle jejich schopností). Děti pracují již samostatně. Pracovní listy ze strany 11 jsou klasické přesmyčky. Pracovní list ze stran 12 a 13 - děti čtou (nebo vy předčítáte) nápisy v kruzích a podle toho kreslí vhodného člena své rodiny. Do dolní části kruhu napíšou správnou odpověď.

TIP

  • DEMONSTRAČNÍ KARTY MŮŽETE VYUŽÍT I JAKO TVOŘENÍ RODOKMENU NA TABULI/NÁSTĚNCE.

 

Další produkty od autora Teach me better

347171
Přírodověda
5.
Výzdoba třídy
Čtyři plakáty na výzdobu třídy s tématikou učiva do přírodovědy a vlastivědy. Sada čtyř tematických plakátu o rozměrech
35.00 Kč
353907
Nezařazené k předmětu
1., 2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Ostatní
Materiál obsahuje: 3 sady hodnotících karet Sada A obsahuje 6 karet s obrázky dětí Sada B osahuje 6 karet s obrázky
30.00 Kč
341933
Nezařazené k předmětu
4., 5., 6., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Ostatní
Bláznivá třída je vtipná hra pro stmelení třídního kolektivu nebo jen tak pro uvolnění atmosféry. Materiál obsahuje 3
35.00 Kč
380536
Český jazyk
1., ZŠ – 1. STUPEŇ
Omalovánky
Sada osmi pracovních listů do češtiny a matematiky. Vybarvování podle zadaných kritérii. Učivo za září a říjen. Materiál
35.00 Kč
Členové rodiny - demonstrační karty a pracovní listy Členové rodiny - demonstrační karty a pracovní listy
Materiál obsahuje 18 demonstračních karet členů rodiny a sadu 3 pracovních listů do hodiny prvouky. Celý materiál je tak přípravou na 2 vyučovací hodiny na téma "rodina". Obsah: 18x demonstrační karty se členy rodiny 1 x pracovní list přesmyčky 2 x pracovní list na dokreslení členů rodiny 1x pracovní list na kreslení vlastní rodiny Příprava materiálu: Vytiskněte a zalaminujte všechny demonstrační karty se členy rodiny, karty rozstříhejte. Pro děti si nachystejte pracovní listy, které se vám hodí do výuky. Pro děti v 1. a 2. třídě jsou vhodné listy ze strany 12, 13 14 nebo 15. Pro starší děti je vhodný i pracovní list ze strany 11. Jak s materiálem pracovat: 1. hodina - využijte demonstrační karty, ukažte je dětem a pojmenujte si jednotlivé členy rodiny. Zvedněte např. kartu dědečka a zeptejte se dětí, kdo je jeho syn/dcera apod. Poté děti mluví o své rodině. Vhodné je v této chvíli zařadit pracovní list ze strany 14. nebo 15. 2. hodina - dětem ukazujte demonstrační karty, děti podle toho pojmenují jednotlivé osoby. Rozdělte děti do dvou větších skupin, ideálně aby každá skupina měla cca 12 - 15 členů). Každý člen skupiny si vylosuje jednoho člena rodiny (členy rodiny si určíte sami). Poté si obě skupinky vymyslí pro sebe jméno a příjmení a každý člen rodiny se představí. Celá rodina (skupina) se tak představí druhé skupině a opačně. Dětem rozdejte pracovní listy ze strany 11 - 13 (podle jejich schopností). Děti pracují již samostatně. Pracovní listy ze strany 11 jsou klasické přesmyčky. Pracovní list ze stran 12 a 13 - děti čtou (nebo vy předčítáte) nápisy v kruzích a podle toho kreslí vhodného člena své rodiny. Do dolní části kruhu napíšou správnou odpověď. TIP DEMONSTRAČNÍ KARTY MŮŽETE VYUŽÍT I JAKO TVOŘENÍ RODOKMENU NA TABULI/NÁSTĚNCE.  
UUCZ-407202
Prvouka>Pracovní listy>Přípravy hodiny/lekce>MŠ - předškoláci>1.>2.>3.>ZŠ – 1. STUPEŇ>Rodina
35.00