Dušičky - Pracovní listy + aktivity

Počet stran:
23
Velikost: 26.65 MB
Typ souboru: pdf
Nahráno:
Naposledy upraveno:
31. 12. 2023
Sdílet:

Dušičky - Pracovní listy + Aktivity
Součást souboru Dušičky - Celá sada


Tento soubor je složený z pracovních listů a několika aktivit, které se pojí s obdobím dušiček. 
PS: Posvátná kráva a mexická lebka jsou součástí oslav dušiček v Nepálu a Mexiku (bližší info najdete na informačních kartách v druhé části souboru s názvem "Dušičky - Informační karty")

Soubor je zaměřen na rozvoj zrakového vnímání, grafomotoriky, logického uvažování, předmatematických představ a dalších nepostradatelných stránek při rozvoji dítěte. 

V části zaměřené na pracovní listy a aktivity naleznete celkem 22 stran materiálu: 

 • Aktivity v barevné verzi  - Puzzle posvátné krávy + předloha 
                                         - Skládačka mexické lebky + předloha
                                         - Velikostní karty hřbitov a duchové 
                                         - Šablona věnce pro tvoření z plastelíny
 • Pracovní listy - celkem získáte 15 různých pracovních listů v černobílé verzi
                         - pracovní list "Pomoc dušičce" - stříhání
                         - pracovní list "Dokresli chryzantému" - zrakové vnímání
                         - omalovánka "Ozdob náhrobek" - estetické cítění 
                         - pracovní list "Nakresli svíčce plamen podle kostky" - předmatematické představy
                         - pracovní list "Spočítej duše" - předmatematické představy
                         - pracovní list "Najdi duše" - zrakové vnímání
                         - omalovánka "Posvátná kráva" - estetické cítění 
                         - pracovní list "Vytleskej slabiky" - sluchové vnímání
                         - pracovní list "Najdu cestu" - logické uvažování a zrakové vnímání 
                         - omalovánka "Mexická lebka" - estetické cítění
                         - pracovní list "Dokresli duše" - zrakové vnímání a logické uvažování 
                         - pracovní list "Dokresli druhou půlku" - zrakové vnímání a logické uvažování 
                         - pracovní list "Najdi stín" - zrakové vnímání 
                         - pracovní list "Dokresli a spočítej svíčky" - předmatematické představy
                         - pracovní list "Najdi dvojice pečiva" - zrakové vnímání

Výukový potenciál souboru: 
Tento soubor má výukový charakter v souladu s RVP PV s jehož pomocí můžete v rámci předškolního vzdělávání plnit vzdělávací cíle v rámci vzdělávacích rozvojových oblastí. 
Příklad kompetencí
- Některými pracovními listy si dítě zpřesňuje početní představy, užívá číselných a matematických pojmů a vnímá elementární matematické souvislosti
- Díky vašemu povídání o tématu má dítě elementární poznatky o světě lidí, kultury a lehce i přírody, které dítě obklopují, o jejich rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
- Dítě průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím, k tomu mohou sloužit opět pracovní listy či omalovánky

Příklad cílů
- Pracovní listy mohou vést k osvojení a rozvoji předmatematických představ 
- Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka mohou dopomoci pracovní listy zaměřené na grafomotoriku
- Pracovní listy a omalovánky vedou k osvojení si věku přiměřených praktických dovedností - kreslení, malování, stříhání

Tisk je ideální ve velikosti A4, ale obrázky ani na papíru A5 zcela nezaniknou. Obrázky jsou vysoce kvalitní a je dobré je tisknout ve fotorežimu a dále i laminovat.

Další produkty od autora Petra Miklová - Materiálovník

546729
Prvouka
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Omalovánky
Čarodějnice k zavěšení Stáhněte si tento pracovní list a vyrobte si krásnou závěsnou čarodějnici. Stačí vymalovat
0.00 Kč
308537
Občanská výchova
Batole (1 - 3 roky), MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Přípravy hodiny/lekce
Děti světa - Informační karty Tento soubor je složen z 20 obrázků dětí z celého světa, dalších 20 informačních karet k
115.00 Kč
294157
Prvouka
Batole (1 - 3 roky), MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Já mám, kdo má
Živly - Já mám, kdo má? Část souboru Živly - Celá sada Soubor Já mám, kdo má? s tématikou živlů je složen ze 30 karet, 2
65.00 Kč
231913
Vlastivěda
Batole (1 - 3 roky), MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Masopust - Skládání masopustních koláčů Tato část velkého souboru je složena ze 4 karet s „recepty,“ dvou listů s
35.00 Kč
Dušičky - Pracovní listy + aktivity Dušičky - Pracovní listy + aktivity
Dušičky - Pracovní listy + Aktivity Součást souboru Dušičky - Celá sada Tento soubor je složený z pracovních listů a několika aktivit, které se pojí s obdobím dušiček.  PS: Posvátná kráva a mexická lebka jsou součástí oslav dušiček v Nepálu a Mexiku (bližší info najdete na informačních kartách v druhé části souboru s názvem "Dušičky - Informační karty") Soubor je zaměřen na rozvoj zrakového vnímání, grafomotoriky, logického uvažování, předmatematických představ a dalších nepostradatelných stránek při rozvoji dítěte.  V části zaměřené na pracovní listy a aktivity naleznete celkem 22 stran materiálu:  Aktivity v barevné verzi  - Puzzle posvátné krávy + předloha                                         - Skládačka mexické lebky + předloha                                        - Velikostní karty hřbitov a duchové                                         - Šablona věnce pro tvoření z plastelíny Pracovní listy - celkem získáte 15 různých pracovních listů v černobílé verzi                        - pracovní list "Pomoc dušičce" - stříhání                        - pracovní list "Dokresli chryzantému" - zrakové vnímání                        - omalovánka "Ozdob náhrobek" - estetické cítění                         - pracovní list "Nakresli svíčce plamen podle kostky" - předmatematické představy                        - pracovní list "Spočítej duše" - předmatematické představy                        - pracovní list "Najdi duše" - zrakové vnímání                        - omalovánka "Posvátná kráva" - estetické cítění                         - pracovní list "Vytleskej slabiky" - sluchové vnímání                        - pracovní list "Najdu cestu" - logické uvažování a zrakové vnímání                         - omalovánka "Mexická lebka" - estetické cítění                        - pracovní list "Dokresli duše" - zrakové vnímání a logické uvažování                         - pracovní list "Dokresli druhou půlku" - zrakové vnímání a logické uvažování                         - pracovní list "Najdi stín" - zrakové vnímání                         - pracovní list "Dokresli a spočítej svíčky" - předmatematické představy                        - pracovní list "Najdi dvojice pečiva" - zrakové vnímání Výukový potenciál souboru:  Tento soubor má výukový charakter v souladu s RVP PV s jehož pomocí můžete v rámci předškolního vzdělávání plnit vzdělávací cíle v rámci vzdělávacích rozvojových oblastí.  Příklad kompetencí - Některými pracovními listy si dítě zpřesňuje početní představy, užívá číselných a matematických pojmů a vnímá elementární matematické souvislosti - Díky vašemu povídání o tématu má dítě elementární poznatky o světě lidí, kultury a lehce i přírody, které dítě obklopují, o jejich rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije - Dítě průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím, k tomu mohou sloužit opět pracovní listy či omalovánky Příklad cílů - Pracovní listy mohou vést k osvojení a rozvoji předmatematických představ  - Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka mohou dopomoci pracovní listy zaměřené na grafomotoriku - Pracovní listy a omalovánky vedou k osvojení si věku přiměřených praktických dovedností - kreslení, malování, stříhání Tisk je ideální ve velikosti A4, ale obrázky ani na papíru A5 zcela nezaniknou. Obrázky jsou vysoce kvalitní a je dobré je tisknout ve fotorežimu a dále i laminovat.
UUCZ-382802
Prvouka>Nezařazené k předmětu>Skládačky>Omalovánky>Pracovní listy>Batole (1 - 3 roky)>MŠ>Školní družina>MŠ - předškoláci>ZŠ – 1. STUPEŇ>Halloween, Dušičky
55.00