JAK TO CHODÍ VE VESMÍRU- pohybové aktivity na téma VESMÍR

Počet stran:
21
Velikost: 1.4 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
24. 1. 2024
Sdílet:

Pdf soubor JAK TO CHODÍ VE VESMÍRU – POHYBOVÉ aktivity na téma VESMÍR, obsahuje autorské, originální náměty na aktivity s VESMÍRNOU tematikou. Aktivity jsou provázány se slovním/hudebním doprovodem a zařazujeme je v rámci ŘÍZENÉ činnosti. 

Pdf soubor JAK TO CHODÍ VE VESMÍRU, obsahuje autorské, originální náměty na vzdělávací aktivity s vesmírnou tematikou. Poskytuje vám inspiraci a oporu při sestavování ŘÍZENÝCH aktivit na dané téma. Prostřednictvím pohybových her, které jsou doprovázeny slovním/hudebním doprovodem, podporujeme všestranný rozvoj dětí.

Aktivitami rozvíjíme myšlení, pozornost, pohybové dovednosti, zrakové a sluchové vnímání, paměť, vyjadřovací schopnosti a další. Získáváme základní informace o Vesmíru, planetách, planetě Zemi. Hry se vám budou skvěle hodit ve vesmírném bloku. Zábavnou, hravou a přirozenou formou získávají děti znalosti a vědomosti o VESMÍRU.

Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:

Dítě a jeho tělo: 

  • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu, tělesných funkcí
  • rytmizace, pohybové činnosti a zdokonalování pohybových dovedností
  • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
  • uvědomění si vlastního těla

Dítě a svět: 

  • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

podporujeme kompetence k učení: se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

 

zdroj obrázků: www.pixabay.com, www.freepik.com

obsah: 

1. NA ČERNOU DÍRU (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, zrakové vnímání, pozornost)
2. NA RAKETU (pohybová hra s říkankou, procvičujeme zrakové vnímání, pozornost, poznáváme číslice a písmena)
3. NA MARŤANA (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, pozornost, hbitost)
4. NA ASTRONAUTA (pohybová hra s písničkou, vlastní nápěv. Procvičujeme hrubou motoriku, pozornost, pohybovou paměť)
5. NA PLANETY (pohybová hra s písničkou, nápěv: Když jsem já sloužil. Procvičujeme pozornost, názvy planet Sluneční soustavy)
6. NA SLUNCE (pohybová hra s říkankou, procvičujeme názvy částí těla, koordinaci pohybu, sluchové vnímání)
7. NA POROUCHANOU RAKETU (pohybová hra s písničkou, nápěv: Já jsem muzikant. Procvičujeme sluchové vnímání, rytmické cítění, sluchové vnímání, gymnastiku mluvidel)
8. NA SPÍCÍ HVĚZDY (pohybová hra s říkankou, procvičujeme pozornost, zrakové vnímání)
9. NA RAKEŤÁKY (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, prostorovou orientaci)
10. NA HVĚZDÁŘE (pohybová hra s říkankou, procvičujeme hrubou motoriku, sluchové vnímání, orientaci v prostoru)

Další produkty od autora Jana Peregrinová

118039
Nezařazené k předmětu
Didaktické hry
Originální inspirace na tvořivé činnosti a aktivity s nápadem pro roční období jaro/léto. Popis: Překvapte děti i rodiče
125.00 Kč
74487
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Písničky, básničky
Pdf soubor BLE BLE hrátky s padákem – pohybové ČERTOVSKÉ hry, obsahuje autorské náměty na POHYBOVÉ aktivity s dětmi
145.00 Kč
60787
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci
Písničky, básničky
Pdf soubor obsahuje náměty na RŮZNORODÉ autorské aktivity provázané s jednoduchým řečovým/hudebním doprovodem, které
150.00 Kč
61202
Přírodověda
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor JAK DUPOU SLONI- téma AFRICKÁ ZVÍŘATA, obsahuje náměty na různorodé aktivity provázané se slovním/hudebním
150.00 Kč
JAK TO CHODÍ VE VESMÍRU- pohybové aktivity na téma VESMÍR JAK TO CHODÍ VE VESMÍRU- pohybové aktivity na téma VESMÍR
Pdf soubor JAK TO CHODÍ VE VESMÍRU – POHYBOVÉ aktivity na téma VESMÍR, obsahuje autorské, originální náměty na aktivity s VESMÍRNOU tematikou. Aktivity jsou provázány se slovním/hudebním doprovodem a zařazujeme je v rámci ŘÍZENÉ činnosti.  Pdf soubor JAK TO CHODÍ VE VESMÍRU, obsahuje autorské, originální náměty na vzdělávací aktivity s vesmírnou tematikou. Poskytuje vám inspiraci a oporu při sestavování ŘÍZENÝCH aktivit na dané téma. Prostřednictvím pohybových her, které jsou doprovázeny slovním/hudebním doprovodem, podporujeme všestranný rozvoj dětí. Aktivitami rozvíjíme myšlení, pozornost, pohybové dovednosti, zrakové a sluchové vnímání, paměť, vyjadřovací schopnosti a další. Získáváme základní informace o Vesmíru, planetách, planetě Zemi. Hry se vám budou skvěle hodit ve vesmírném bloku. Zábavnou, hravou a přirozenou formou získávají děti znalosti a vědomosti o VESMÍRU. Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti: Dítě a jeho tělo:  rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu, tělesných funkcí rytmizace, pohybové činnosti a zdokonalování pohybových dovedností osvojení si věku přiměřených praktických dovedností uvědomění si vlastního těla Dítě a svět:  vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí podporujeme kompetence k učení: se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům   zdroj obrázků: www.pixabay.com, www.freepik.com obsah:  1. NA ČERNOU DÍRU (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, zrakové vnímání, pozornost) 2. NA RAKETU (pohybová hra s říkankou, procvičujeme zrakové vnímání, pozornost, poznáváme číslice a písmena) 3. NA MARŤANA (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, pozornost, hbitost) 4. NA ASTRONAUTA (pohybová hra s písničkou, vlastní nápěv. Procvičujeme hrubou motoriku, pozornost, pohybovou paměť) 5. NA PLANETY (pohybová hra s písničkou, nápěv: Když jsem já sloužil. Procvičujeme pozornost, názvy planet Sluneční soustavy) 6. NA SLUNCE (pohybová hra s říkankou, procvičujeme názvy částí těla, koordinaci pohybu, sluchové vnímání) 7. NA POROUCHANOU RAKETU (pohybová hra s písničkou, nápěv: Já jsem muzikant. Procvičujeme sluchové vnímání, rytmické cítění, sluchové vnímání, gymnastiku mluvidel) 8. NA SPÍCÍ HVĚZDY (pohybová hra s říkankou, procvičujeme pozornost, zrakové vnímání) 9. NA RAKEŤÁKY (pohybová hra s říkankou, procvičujeme sluchové vnímání, prostorovou orientaci) 10. NA HVĚZDÁŘE (pohybová hra s říkankou, procvičujeme hrubou motoriku, sluchové vnímání, orientaci v prostoru)
UUCZ-61205
Prvouka>Nezařazené k předmětu>Didaktické hry>Písničky, básničky>Přípravy hodiny/lekce>MŠ>MŠ - předškoláci>1.>Jaro>Léto>Podzim>Zima>Vesmír
150.00