JAK SE MAJÍ SNĚHULÁCI – tematická PŘÍPRAVA

Počet stran:
30
Velikost: 2.39 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
29. 12. 2023
Sdílet:

Pdf soubor JAK SE MAJÍ SNĚHULÁCI – tematická PŘÍPRAVA na téma ZIMA A SNĚHULÁCI, obsahuje náměty na POHYBOVÉ aktivity propojené se slovním doprovodem, náměty na HUDEBNĚ-POHYBOVÉ aktivity a dále inspiraci na činnosti, které zařazujeme v rámci RANNÍCH VOLNÝCH HER a ŘÍZENÉ činnosti.

Pdf soubor JAK SE MAJÍ SNĚHULÁCI, obsahuje autorské náměty na vzdělávací aktivity: pohybové, hudebně-pohybové, které jsou provázány se slovním/hudebním doprovodem, dále smyslové hry, poznávací, činnosti rozvíjející slovní zásobu, paměť, myšlení, pozornost, řeč. Na dané téma zde najdete přes padesát námětů na činnosti + další tipy. 

Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti:

Dítě a jeho tělo: 

  • uvědomění si vlastního těla
  • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
  • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

Dítě a jeho psychika:

Jazyk a řeč

rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

podporujeme kompetence k učení: soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů / má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

 

zdroj obrázků: www.freepik.com 

obsah: 

1. TANCOVALI SNĚHULÁCI (pohybová písnička, hra na tělo, rytmizace, spolupráce + další náměty na aktivity)

2. HOP, HOP, SEM (pohybová písnička, rozvíjíme paměť, představivost+ další náměty na aktivity)

3. SNĚHULÁKOVY LUMPÁRNY (pohybová hra, procvičujeme hbitost, pozornost, rytmické cítění+ další náměty na aktivity)

4. CO ZTRATIL SNĚHULÁK (smyslová hra, procvičujeme smysly+ další náměty na aktivity)

5. MRKEV, KOŠTĚ, KNOFLÍKY, HRNEC  (pohybová písnička, procvičujeme rytmizaci textu spojenou s pohybem+ další náměty na aktivity)

6. MYŠÍ KOULOVAČKA (pohybová hra, procvičujeme hbitost, pozornost+ další náměty na aktivity)

7. TO JE SNĚHU (říkanka, procvičujeme sluchové vnímání, slova zdrobnělá+ další náměty na aktivity)

8. CO DĚLAJÍ SNĚHULÁCI (pohybová písnička, procvičujeme koordinaci pohybu se zpěvem, zrakové a sluchové vnímání+ další náměty na aktivity)

9. VRABEC A SNĚHULÁK (prstové cvičení, procvičujeme jemnou motoriku, rytmizaci+ další náměty na aktivity)

10. JAK CESTUJÍ SNĚHULÁCI (pohybová hra, procvičujeme sluchové vnímání, prostorovou orientaci, střídáme nálady+ další náměty na aktivity)

Další produkty od autora Jana Peregrinová

338292
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Písničky, básničky
Pdf soubor poskytuje náměty na ranní UVÍTACÍ RITUÁLY S DĚTMI (3-6 let), které zařazujeme před zahájením řízené činnosti
150.00 Kč
60384
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor KDE BYDLÍ VÍTR – tematická příprava PODZIMNÍ POČASÍ, obsahuje autorské náměty na vzdělávací aktivity s dětmi
175.00 Kč
98433
Prvouka
MŠ, MŠ - předškoláci, 1.
Didaktické hry
Pdf soubor CO SILNICE VYPRÁVĚLY – téma DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, poskytuje originální, autorské náměty na aktivity: RANNÍ
150.00 Kč
60295
Nezařazené k předmětu
Batole (1 - 3 roky), MŠ
Didaktické hry
Krátké, jednoduché, uvítací hry s říkankou a písničkou pro nejmenší děti, soustředěné do komunitního kruhu. Pdf soubor
100.00 Kč
JAK SE MAJÍ SNĚHULÁCI – tematická PŘÍPRAVA JAK SE MAJÍ SNĚHULÁCI – tematická PŘÍPRAVA
Pdf soubor JAK SE MAJÍ SNĚHULÁCI – tematická PŘÍPRAVA na téma ZIMA A SNĚHULÁCI, obsahuje náměty na POHYBOVÉ aktivity propojené se slovním doprovodem, náměty na HUDEBNĚ-POHYBOVÉ aktivity a dále inspiraci na činnosti, které zařazujeme v rámci RANNÍCH VOLNÝCH HER a ŘÍZENÉ činnosti. Pdf soubor JAK SE MAJÍ SNĚHULÁCI, obsahuje autorské náměty na vzdělávací aktivity: pohybové, hudebně-pohybové, které jsou provázány se slovním/hudebním doprovodem, dále smyslové hry, poznávací, činnosti rozvíjející slovní zásobu, paměť, myšlení, pozornost, řeč. Na dané téma zde najdete přes padesát námětů na činnosti + další tipy.  Výukový – vzdělávací materiál pro MŠ podle RVP PV je vytvořen tak, aby sloužil k naplňování vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů z oblasti: Dítě a jeho tělo:  uvědomění si vlastního těla rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě Dítě a jeho psychika: Jazyk a řeč rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) podporujeme kompetence k učení: soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů / má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije   zdroj obrázků: www.freepik.com  obsah:  1. TANCOVALI SNĚHULÁCI (pohybová písnička, hra na tělo, rytmizace, spolupráce + další náměty na aktivity) 2. HOP, HOP, SEM (pohybová písnička, rozvíjíme paměť, představivost+ další náměty na aktivity) 3. SNĚHULÁKOVY LUMPÁRNY (pohybová hra, procvičujeme hbitost, pozornost, rytmické cítění+ další náměty na aktivity) 4. CO ZTRATIL SNĚHULÁK (smyslová hra, procvičujeme smysly+ další náměty na aktivity) 5. MRKEV, KOŠTĚ, KNOFLÍKY, HRNEC  (pohybová písnička, procvičujeme rytmizaci textu spojenou s pohybem+ další náměty na aktivity) 6. MYŠÍ KOULOVAČKA (pohybová hra, procvičujeme hbitost, pozornost+ další náměty na aktivity) 7. TO JE SNĚHU (říkanka, procvičujeme sluchové vnímání, slova zdrobnělá+ další náměty na aktivity) 8. CO DĚLAJÍ SNĚHULÁCI (pohybová písnička, procvičujeme koordinaci pohybu se zpěvem, zrakové a sluchové vnímání+ další náměty na aktivity) 9. VRABEC A SNĚHULÁK (prstové cvičení, procvičujeme jemnou motoriku, rytmizaci+ další náměty na aktivity) 10. JAK CESTUJÍ SNĚHULÁCI (pohybová hra, procvičujeme sluchové vnímání, prostorovou orientaci, střídáme nálady+ další náměty na aktivity)
UUCZ-62928
Prvouka>Nezařazené k předmětu>Didaktické hry>Písničky, básničky>Přípravy hodiny/lekce>MŠ>MŠ - předškoláci>1.>Podzim>Zima>Vánoce
175.00