Zimní olympiáda - projektové učení

Počet stran:
22
Velikost: 12.77 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
30. 12. 2023
Sdílet:

Cílem projektu je podpořit u dětí rozvoj pohybových schopností a dovedností, rozšiřovat znalosti a přehled o světě, podporovat pozitivní vztah ke sportu a
zdraví. Projekt je všestranný a integrovaný, rozvíjí všechny stránky osobnosti dítěte a pojímá toto téma z různých úhlů pohledu. Závěrem celého projektu je absolvování zimní olympiády (včetně „cesty na hory”) a osvědčení za úspěšnou účast! 

Projekt je koncipován pro děti ve věku od 3 do 6 let. Všechny činnosti jsou rozděleny na 22 stranách na každý den do tří skupin - ranní činnosti, řízená činnost a odpolední činnosti. Každá část projektu obsahuje konkrétní návrh aktivity, včetně například didaktických cílů či pomůcek. Veškeré pracovní listy obsažené v projektu naleznete na konci projektu v přílohách. Projekt "Zimní olympiáda" se dá využít i jako týdenní plán v rámci Třídního vzdělávacího programu. 

 

Projektové učení je v mateřské škole velmi ceněné. Je to komplexní metoda - je interdisciplinární, integrovaný (kombinuje různé vzdělávací oblasti),  využívá spolupráce a kooperace u dětí, bývá aktuální a odpovídá dětem na dané téma, které ve své aktuálnosti řeší. Zřetel během výběru tématu je dán k zájmům dětí a k jejich potřebám. Celý projekt se pak orientuje na produkt, který je jeho výsledkem. Zároveň jde ruku v ruce s zážitkovou pedagogikou a činnostním učením. 

 

Celý projekt rozvíjí mimo jiné:

 • kognitivní schopnosti a dovednosti
 • grafomotoriku
 • jemnou motoriku
 • hrubou motoriku
 • lokomoci
 • fantazii a představivost
 • tvořivé myšlení 
 • čtenářskou pregramotnost
 • matematickou pregramotnost
 • polytechnickou pregramotnost
 • povědomí o světě a jeho fungování
 • tvořivé myšlení
 • kooperaci a spolupráci
 • a další

Vzdělávací materiál rozvíjí následující kompetence z RVP PV:

 • kompetence k učení: soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • kompetence k učení: má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • kompetence k řešení problémů: užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích

Některé dílčí cíle, které vzdělávací materiál Zimní olympiáda (vycházející z RVP PV):

 • Dítě a jeho tělo: rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.)
 • Dítě a jeho psychika: rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 • Dítě a jeho psychika: posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • Dítě a jeho psychika: osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)
 • Dítě a svět: seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

Další produkty od autora Gabriela Vrbová

527970
Grafomotorika
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci
Didaktické hry
Zásobník pracovních listů, aktivit a pohybových her pro rozvoj matematických představ! Tento soubor obsahuje na 19
28.00 Kč
270363
Nezařazené k předmětu
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci
Postřehovky
Vzdělávací soubor PDF obsahuje tři pohádky, které v sobě skrývají pohyb a prožitek: Princeznička na bále Kouzelník
42.00 Kč
269763
Občanská výchova
Kolíčkování
Vzdělávací materiál "Tradiční česká řemesla, aktivity" obsahuje celkem 19 stran pracovních listů a aktivit v PDF verzi
35.00 Kč
-25 % 35 Kč
26,25 Kč
528812
Grafomotorika
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci
Didaktické hry
Zásobník pracovních listů, aktivit a pohybových her pro rozvoj matematických představ! Tento soubor obsahuje na 19
0.00 Kč
Zimní olympiáda - projektové učení Zimní olympiáda - projektové učení
Cílem projektu je podpořit u dětí rozvoj pohybových schopností a dovedností, rozšiřovat znalosti a přehled o světě, podporovat pozitivní vztah ke sportu a zdraví. Projekt je všestranný a integrovaný, rozvíjí všechny stránky osobnosti dítěte a pojímá toto téma z různých úhlů pohledu. Závěrem celého projektu je absolvování zimní olympiády (včetně „cesty na hory”) a osvědčení za úspěšnou účast!  Projekt je koncipován pro děti ve věku od 3 do 6 let. Všechny činnosti jsou rozděleny na 22 stranách na každý den do tří skupin - ranní činnosti, řízená činnost a odpolední činnosti. Každá část projektu obsahuje konkrétní návrh aktivity, včetně například didaktických cílů či pomůcek. Veškeré pracovní listy obsažené v projektu naleznete na konci projektu v přílohách. Projekt "Zimní olympiáda" se dá využít i jako týdenní plán v rámci Třídního vzdělávacího programu.    Projektové učení je v mateřské škole velmi ceněné. Je to komplexní metoda - je interdisciplinární, integrovaný (kombinuje různé vzdělávací oblasti),  využívá spolupráce a kooperace u dětí, bývá aktuální a odpovídá dětem na dané téma, které ve své aktuálnosti řeší. Zřetel během výběru tématu je dán k zájmům dětí a k jejich potřebám. Celý projekt se pak orientuje na produkt, který je jeho výsledkem. Zároveň jde ruku v ruce s zážitkovou pedagogikou a činnostním učením.    Celý projekt rozvíjí mimo jiné: kognitivní schopnosti a dovednosti grafomotoriku jemnou motoriku hrubou motoriku lokomoci fantazii a představivost tvořivé myšlení  čtenářskou pregramotnost matematickou pregramotnost polytechnickou pregramotnost povědomí o světě a jeho fungování tvořivé myšlení kooperaci a spolupráci a další Vzdělávací materiál rozvíjí následující kompetence z RVP PV: kompetence k učení: soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů kompetence k učení: má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije kompetence k řešení problémů: užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích Některé dílčí cíle, které vzdělávací materiál Zimní olympiáda (vycházející z RVP PV): Dítě a jeho tělo: rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.) Dítě a jeho psychika: rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu Dítě a jeho psychika: posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) Dítě a jeho psychika: osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla) Dítě a svět: seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu
UUCZ-446938
Prvouka>Vlastivěda>Nezařazené k předmětu>Didaktické hry>Přípravy hodiny/lekce>Projekty>MŠ>Školní družina>MŠ - předškoláci>Zima>Počasí>Sport
60.00