Svatý Martin - Informační a demonstrační karty

Počet stran:
17
Velikost: 19.36 MB
Typ souboru: pdf
Nahráno:
Naposledy upraveno:
31. 12. 2023
Sdílet:

Svatý Martin - Informační a demonstrační karty
Část souboru Svatý Martin - Celá sada

Tento soubor je složený z barevných informačních karet různého typu a demonstračních karet. Celkem obsahuje 16 stran materiálu. 

Informační karty
Na 5 informačních kartách naleznete rozmanité informace, které se pojí s obdobím svatého Martina. 
Karty vám mohou skvěle posloužit při sestavování přípravy - víceméně všechnu práci odvedou za vás. Ideální jsou také na doplnění nástěnky s výrobky. Karty: karta s povídáním o svatém Martinovi, o svatomartinské huse, o svatomartinském vínu, o svatomartinských rohlících a karta zaměřená na pranostiky i s jejich vysvětlením. 

Demonstrační karty
Na demonstračních kartách naleznete celkem 10 obrázků, které dětem pomohou pochopit téma svatého Martina. 
Karty vám mohou skvěle posloužit při vyprávění legendy o svatém Martinovi či například při vysvětlování jednotlivých pověr a pranostik. Karty: Svatý Martin, Martin na koni, Martinův kůň, meč, sněhová vločka, podzimní list, husa, víno, podkova, rohlík. 

Součástí je také jedna zadní strana k oboustrannému tisku. 

Výukový potenciál souboru: 
Tento soubor má výukový charakter v souladu s RVP PV s jehož pomocí můžete v rámci předškolního vzdělávání plnit vzdělávací cíle v rámci vzdělávacích rozvojových oblastí. 
Příklad kompetencí
- Díky obecnému i konkrétnímu povídání získá dítě elementární poznatky o světě lidí - konkrétně z oblasti kultury, tradic a zvyků týkajících se svátku svatého Martina, dítě se orientuje v prostředí, ve kterém žije
- Při poslechu si dítě klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá drobností a zvláštností v Martinově příběhu, chce  porozumět věcem, jevům a dějům, o kterých poslouchá; poznává, že se může mnohému naučit
- Díky poslechu o tématu, která třeba běžně dítě nepotkává si průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

Příklad cílů
- Povídání s kartami v komunitním kruhu vede k rozvoji řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
- Dítě si získáváním nových informací a převáděním si některých z nich do praktické podoby vytváří základy pro práci s načerpanými informacemi
- Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání nastává při poslechu i procházení jednotlivých obrázků

Tisk je ideální ve velikosti A4, ale obrázky ani na papíru A5 zcela nezaniknou. Obrázky jsou vysoce kvalitní a je dobré je tisknout ve fotorežimu a dále i laminovat.

Další produkty od autora Petra Miklová - Materiálovník

320544
Přírodověda
Batole (1 - 3 roky), MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Celoroční tematická hra
Lesní fotograf - příroda Fotograf je nová série souborů, která je obecně zaměřená na přírodu. Tato verze s názvem "Lesní
80.00 Kč
328369
Výtvarná výchova
MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Omalovánky
Obří pohádková omalovánka Skřítkova serenáda Jedná se o omalovánku, která je složena z 9 stran velikosti A4. Takové
35.00 Kč
440405
Přírodověda
Batole (1 - 3 roky), MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Zimní stopování - Informační stopovačka Část souboru Zimní stopování - Celá sada Celkem získáte 30 stran, na kterých
65.00 Kč
264045
Přírodověda
Batole (1 - 3 roky), MŠ, Školní družina, MŠ - předškoláci, ZŠ – 1. STUPEŇ
Kolíčkování
Vesmír - Velká sada Kompletní sada obsahující: Počítací karty Pracovní listy s omalovánkami Demonstrační karty Pracovní
80.00 Kč
Svatý Martin - Informační a demonstrační karty Svatý Martin - Informační a demonstrační karty
Svatý Martin - Informační a demonstrační karty Část souboru Svatý Martin - Celá sada Tento soubor je složený z barevných informačních karet různého typu a demonstračních karet. Celkem obsahuje 16 stran materiálu.  Informační karty Na 5 informačních kartách naleznete rozmanité informace, které se pojí s obdobím svatého Martina.  Karty vám mohou skvěle posloužit při sestavování přípravy - víceméně všechnu práci odvedou za vás. Ideální jsou také na doplnění nástěnky s výrobky. Karty: karta s povídáním o svatém Martinovi, o svatomartinské huse, o svatomartinském vínu, o svatomartinských rohlících a karta zaměřená na pranostiky i s jejich vysvětlením.  Demonstrační karty Na demonstračních kartách naleznete celkem 10 obrázků, které dětem pomohou pochopit téma svatého Martina.  Karty vám mohou skvěle posloužit při vyprávění legendy o svatém Martinovi či například při vysvětlování jednotlivých pověr a pranostik. Karty: Svatý Martin, Martin na koni, Martinův kůň, meč, sněhová vločka, podzimní list, husa, víno, podkova, rohlík.  Součástí je také jedna zadní strana k oboustrannému tisku.  Výukový potenciál souboru:  Tento soubor má výukový charakter v souladu s RVP PV s jehož pomocí můžete v rámci předškolního vzdělávání plnit vzdělávací cíle v rámci vzdělávacích rozvojových oblastí.  Příklad kompetencí - Díky obecnému i konkrétnímu povídání získá dítě elementární poznatky o světě lidí - konkrétně z oblasti kultury, tradic a zvyků týkajících se svátku svatého Martina, dítě se orientuje v prostředí, ve kterém žije - Při poslechu si dítě klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá drobností a zvláštností v Martinově příběhu, chce  porozumět věcem, jevům a dějům, o kterých poslouchá; poznává, že se může mnohému naučit - Díky poslechu o tématu, která třeba běžně dítě nepotkává si průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím Příklad cílů - Povídání s kartami v komunitním kruhu vede k rozvoji řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) - Dítě si získáváním nových informací a převáděním si některých z nich do praktické podoby vytváří základy pro práci s načerpanými informacemi - Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání nastává při poslechu i procházení jednotlivých obrázků Tisk je ideální ve velikosti A4, ale obrázky ani na papíru A5 zcela nezaniknou. Obrázky jsou vysoce kvalitní a je dobré je tisknout ve fotorežimu a dále i laminovat.
UUCZ-385743
Vlastivěda>Nezařazené k předmětu>Přípravy hodiny/lekce>Výzdoba třídy>Ostatní>Batole (1 - 3 roky)>MŠ>Školní družina>MŠ - předškoláci>ZŠ – 1. STUPEŇ>Podzim>Zima>Svatý Martin
50.00