VLASTIVĚDA 4: Kontrolní písemné práce pro žáky 4. ročníku

Předmět:
Kategorie:
Počet stran:
50
Velikost: 10.58 MB
Nahráno:
Naposledy upraveno:
21. 2. 2023
Cena:
220 Kč vč. DPH
Sdílet:

Materiál je určený pro kontrolu fixace osvojených poznatků a učiva z vlastivědy ve 4. ročníku. Lze jej využít bez ohledu na to, jakou konkrétní učebnici nebo pracovní sešit ve 4. ročníku využíváte - témata jsou připravena obecně, jejich základní rozdělení vychází z RVP ZV. Žáci si při jeho využití ověří, jaké úrovně osvojení poznatků v daném tématu dosáhli během určitého časového období při výuce vlastivědy. Materiál je připraven na celý školní rok, tzn. kompletní 4. ročník. Každý test má na závěr kolonku hodnocení. Záměrně jsem ji nechala volnou, aby si učitel mohl sám rozhodnout, jakou formu hodnocení zvolí (známka, smajlík, razítko, slovní hodnocení apod.). Může také sloužit jako místo pro sebehodnocení žáka (viz metodika). Testy lze organizačně využít nejen na individuální, ale také hromadnou práci žáků. Může být využit také jako materiál vhodný pro práci dvojic či vícečlenných skupin.

OBSAH:

 • 15 kontrolních písemných testů v oboustranné verzi:
 1. Místo, kde žijeme: Naše nejbližší okolí, orientace v krajině a na mapě
 2. Česká republika: Naše vlast, republika jako demokratický stát
 3. Česká republika: Obyvatelstvo, povrch a vodstvo
 4. Česká republika: Podnebí a počasí, půda a zemědělství
 5. Česká republika: Nerostné suroviny a průmysl
 6. Česká republika: Doprava, ochrana přírody, cestování po kulturních a přírodních zajímavostech
 7. Česká republika: Služby, hospodaření a vlastnictví
 8. Česká republika: Kraje a krajská města, můj kraj
 9. Lidé a čas: Jak měříme čas a poznáváme dějiny, nejstarší osídlení naší vlasti
 10. Lidé a čas: Staří Slované, pověsti z počátků našich dějin, Velkomoravská říše
 11. Lidé a čas: Počátky českého státu, první Přemyslovci
 12. Lidé a čas: Vznik českého království, Jan Lucemburský a Karel IV.
 13. Lidé a čas: Jan Hus, České země v době husitské, nástup Habsburků na český trůn
 14. Lidé a čas: Třicetiletá válka, Marie Terezie a Josef II.
 15. Lidé kolem nás: Moje rodina, já a ti druzí, etiketa

 

 • Kompletní učitelská metodika
 • Výsledkové listiny

Další produkty od autora VioletCherry - Šárka Borkovcová

62210
Matematika
2., 3.
Didaktické hry
Materiál obsahuje kompletní sadu příkladů na dělení v oboru malé násobilky 0-10. Celkem se jedná o 121 příkladů na
39.00 Kč
316369
Český jazyk
1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Ostatní
Pokračujeme v krasojízdě napříč češtinou! Tentokrát se podíváme na malá tiskací písmena naší abecedy. Každé písmeno má
50.00 Kč
156649
Český jazyk
1., 2., ZŠ – 1. STUPEŇ
Výzdoba třídy
Materiál je určený jako edukační a dekorační přehled velkých a malých tiskacích písmen české abecedy. Obsahuje kompletní
50.00 Kč
74991
Prvouka
1.
Testy a písemky
Materiál je určený pro kontrolu fixace osvojených poznatků z prvouky v 1. ročníku podle učebnice Já a můj svět: Prvouka
120.00 Kč
VLASTIVĚDA 4: Kontrolní písemné práce pro žáky 4. ročníku VLASTIVĚDA 4: Kontrolní písemné práce pro žáky 4. ročníku
Materiál je určený pro kontrolu fixace osvojených poznatků a učiva z vlastivědy ve 4. ročníku. Lze jej využít bez ohledu na to, jakou konkrétní učebnici nebo pracovní sešit ve 4. ročníku využíváte - témata jsou připravena obecně, jejich základní rozdělení vychází z RVP ZV. Žáci si při jeho využití ověří, jaké úrovně osvojení poznatků v daném tématu dosáhli během určitého časového období při výuce vlastivědy. Materiál je připraven na celý školní rok, tzn. kompletní 4. ročník. Každý test má na závěr kolonku hodnocení. Záměrně jsem ji nechala volnou, aby si učitel mohl sám rozhodnout, jakou formu hodnocení zvolí (známka, smajlík, razítko, slovní hodnocení apod.). Může také sloužit jako místo pro sebehodnocení žáka (viz metodika). Testy lze organizačně využít nejen na individuální, ale také hromadnou práci žáků. Může být využit také jako materiál vhodný pro práci dvojic či vícečlenných skupin. OBSAH: 15 kontrolních písemných testů v oboustranné verzi: Místo, kde žijeme: Naše nejbližší okolí, orientace v krajině a na mapě Česká republika: Naše vlast, republika jako demokratický stát Česká republika: Obyvatelstvo, povrch a vodstvo Česká republika: Podnebí a počasí, půda a zemědělství Česká republika: Nerostné suroviny a průmysl Česká republika: Doprava, ochrana přírody, cestování po kulturních a přírodních zajímavostech Česká republika: Služby, hospodaření a vlastnictví Česká republika: Kraje a krajská města, můj kraj Lidé a čas: Jak měříme čas a poznáváme dějiny, nejstarší osídlení naší vlasti Lidé a čas: Staří Slované, pověsti z počátků našich dějin, Velkomoravská říše Lidé a čas: Počátky českého státu, první Přemyslovci Lidé a čas: Vznik českého království, Jan Lucemburský a Karel IV. Lidé a čas: Jan Hus, České země v době husitské, nástup Habsburků na český trůn Lidé a čas: Třicetiletá válka, Marie Terezie a Josef II. Lidé kolem nás: Moje rodina, já a ti druzí, etiketa   Kompletní učitelská metodika Výsledkové listiny
UUCZ-180461
Vlastivěda>Testy a písemky>4.>ZŠ – 1. STUPEŇ
220.00