Materiály od uživatele Romana Skotáková

529364
Český jazyk
6., 7., 8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Materiál se věnuje tématu podstatných jmen a jejich mluvnickým kategoriím. Obsahuje čtyři typy cvičení, v nichž žáci
50.00 Kč
517848
Český jazyk
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Materiál je určen k procvičování zájmen. Byl inspirován úkoly, které se objevují v přijímacích zkouškách. Celkem
50.00 Kč
513594
Český jazyk
6., 7., 8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Test je tvořen úkoly, které se objevují na přijímacích zkouškách. Celkem je zde 18 otázek. Součástí je řešení a dvojí
0.00 Kč
513593
Český jazyk
6., 7., 8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Materiál je zaměřen na procvičování větných členů. Byl inspirován nejnovějším typem úlohy, která se objevila v
40.00 Kč
509921
Český jazyk
6., 7., 8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Tyto pracovní listy byly inspirovány úlohou, která se objevuje v přijímacích zkouškách. Zabývá se přídavnými jmény a
45.00 Kč
503775
Český jazyk
7., 8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Materiál se věnuje tématu podmětu a přísudku a určování jejich druhů. Je vhodný jako příprava na přijímací zkoušky
35.00 Kč
503689
Český jazyk
7., 8., 9.
Pracovní listy
Tento materiál byl vytvořen jako pomůcka pro přípravu k přijímacím zkouškám. Byl inspirován úlohami, které se objevují v
40.00 Kč
462054
Český jazyk - gramatika
8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Materiál byl inspirován typem úlohy objevující se na přijímacích zkouškách CERMAT. Obsahuje dva různé typy úkolů. V
40.00 Kč
288670
Český jazyk
7., 8., 9., SŠ
Pracovní listy
Materiál byl inspirován typem úlohy objevující se na přijímacích zkouškách CERMAT. Úkolem žáků je, aby mezi podtrženými
30.00 Kč
286732
Český jazyk
6., 7., 8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Materiál inspirovaný typem úlohy, která se objevuje na přijímacích zkouškách CERMAT Úkolem žáků je z uvedené věty
30.00 Kč
282427
Český jazyk
6., 7., 8., 9., SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Materiál určený nejen k přípravě na přijímací zkoušky. Je inspirován typem úkolu, který se objevuje na přijímacích
40.00 Kč
282290
Český jazyk
6., 7., 8., 9., ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Jedná se o materiál inspirovaný jedním z úkolů zadávaných v přijímacích zkouškách CERMAT. Cílem žáků je doplnit správný
25.00 Kč