Materiály od uživatele DiS. Zuzana Paulíková

505602
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci
Skládačky
Tento soubor děti seznamuje s materiály. Děti se naučí, co se z čeho vyrábí, co z čeho vzniká. Zopakují si známé pojmy
33.00 Kč
503729
Český jazyk
MŠ, MŠ - předškoláci
Skládačky
V souboru naleznete 40 dvojic protikladů. Děti se naučí a procvičí si antonyma, rozvíjí slovní zásobu a zrakové vnímání.
29.00 Kč
499056
Grafomotorika
MŠ, MŠ - předškoláci
Kolíčkování
Některé strany souboru jsou k určeny k použití jako pracovní listy. Některé strany zalaminujte. Část s názvem
45.00 Kč
492228
Český jazyk
MŠ, MŠ - předškoláci
Skládačky
Materiál obsahuje 56 dvojic obrázků. Obrázky lze použít ve více variantách: Varianta 1: Rozlišování podobně znějících
42.00 Kč
486006
Grafomotorika
MŠ, MŠ - předškoláci
Skládačky
Soubor obsahuje aktivity k tématu GEOMETRICKÉ TVARY - logická řada, figura a pozadí, počítání, spojování a grafomotorika
37.00 Kč
483548
Nezařazené k předmětu
MŠ - předškoláci
Pracovní listy
Soubor rozvíjí zrakovou percepci u předškoláků. Téma zima.
0.00 Kč
483524
Občanská výchova
MŠ, MŠ - předškoláci
Skládačky
IZS pro MŠ Soubor obsahuje pracovní listy i listy určené k zalaminování. Děti rozvíjí jemnou motoriku, grafomotoriku
35.00 Kč
480438
Prvouka
MŠ, MŠ - předškoláci
Skládačky
Soubor pro MŠ. Děti přemýšlí na tím, jak věci začínají, pokračují a končí.
25.00 Kč
479323
Přírodověda
MŠ, MŠ - předškoláci
Skládačky
Soubor s pracovními listy na téma Lidské tělo - porovnávání.
29.00 Kč
478545
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci
Pracovní listy
Soubor obsahuje pracovní listy k tématu ZDRAVÉ - NEZDRAVÉ.
29.00 Kč
476023
Občanská výchova
MŠ, MŠ - předškoláci
Kolíčkování
Soubor aktivit ke sv. Valentýnu. Vhodné pro děti v MŠ. Materiál byl vytvořen v programu CanvaPro.
29.00 Kč
473842
Nezařazené k předmětu
MŠ, MŠ - předškoláci
Domino
Materiál k tématu OVOCE, ZELENINA. Děti si rozšíří slovní zásobu, rozlišují ovoce a zeleninu a rozvíjí zrakovou percepci
25.00 Kč