Materiály od uživatele Petra Voříšková

Jsem učitelka na prvním stupni ZŠ. Do školy a svých materiálů se snažím přinášet nejen radost a hravost, ale hlavně smysluplnost.

558454
Český jazyk - gramatika
5., 6., 7., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Běhací diktát
Materiál slouží k procvičení druhů číslovek. Po třídě (na chodbě, venku...) jsou rozmístěné zmatené Číselky (příšerky
30.00 Kč
551028
Český jazyk - gramatika
5., 6., 7., 8., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Didaktické hry
Procvičte s žáky určování zájmen pomocí zábavné karetní hry. Karetní postřehová hra zaměřená na procvičení zájmen
45.00 Kč
547857
Český jazyk - gramatika
4., 5., 6., 7., 8., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Dokážete rozluštit barevné kódování slov podle slovních druhů, najít vetřelce a vyluštit tajenku? Materiál slouží k
35.00 Kč
546321
Český jazyk
5., 6., 7., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Já mám, kdo má
Materiál obsahuje 25 karet se známými příslovím, rčením nebo pořekadlem a jejich vysvětlením. Pravidla hry Já mám, kdo
30.00 Kč
526533
Matematika
5., 6., 7., 8., 9., ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Pracovní listy
Tento výukový materiál se zaměřuje na procvičení slovních úloh a počítání aritmetického průměru. Slovní úlohy jsou
35.00 Kč
521994
Matematika
2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovní listy
Materiál se zaměřuje na orientaci ve stovkové tabulce, znalost posloupnosti čísel, číselných řádů, pamětné počítání
35.00 Kč
521993
Matematika
2., 3., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovní listy
Materiál slouží k procvičení číselné posloupnosti, poznání čísel, řádů a přechodů mezi nimi. Materiál lze využít: jako
35.00 Kč
512962
Český jazyk - gramatika
3., 4., 5., 6., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovní listy
Výukový materiál je zaměřený na samostatné procvičování žáků. V rámci práce si procvičí určování slovních druhů, ale
40.00 Kč
512951
Český jazyk - gramatika
3., 4., 5., 6., ZŠ – 1. STUPEŇ
Ostatní
Výukový materiál slouží jak k vyvození, tak k upevnění a opakování určování slovních druhů. Základem je ulice
40.00 Kč
510991
Matematika
2., 3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Materiál obsahuje dvě verze obrázkových hádanek. verze - jednodušší: Žáci hledají čísla ukrytá pod obrázky. Aktivita se
35.00 Kč
510989
Český jazyk - gramatika
3., 4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Didaktické hry
Jednoduchá aktivita na procvičení slov s hláskami bě/bje, vě/vje. Výukový materiál obsahuje: průvodní list (včetně
35.00 Kč
509954
Český jazyk - gramatika
4., 5., ZŠ – 1. STUPEŇ
Pracovní listy
Tematicky laděný materiál (ideální v kombinaci s vlastivědným učivem o mapách a České republice ve 4. a 5. ročníku)
40.00 Kč